Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
AILINCĂI, Sorin, MICU, Cristian, ȚÎRDEA, Alexandra Din preistoria Dunării de Jos 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) - Cuvînt înainte .9-11 română
AILINCĂI, Sorin Arheologia perioadei timpurii a epocii fierului în Dobrogea - un istoric al cercetării 13-44 română
ȘTEFAN, Cristian Noi date referitoare la plastica de lut din așezarea eneolitică de la Radovanu - La Muscalu 45-66 română
POPESCU, Anca-Diana Cele mai timpurii obiecte de argint din Europa 67-88 română
CROITORU, Costin, VERNESCU, Mirela Late Copper Age and Bronze Age Tumuli in the North-Eastern Part of Brăila Plain and Covurlui Plain 89-130 română
FLOREA, Mihai, ȚÎRLEA, Alexandra Hoards, Feasts and Travels. Possible Social and Economic Responses to Environment and Landscape During Middle Bronze Age in NW Romania and NE Hungary 131-168 română
DIETRICH, Oliver Cele mai timpurii celturi din Europa de Sud-Est. Pe urmele unei inovații tehnice a epocii bronzului 169-184 română
NICULICĂ, Bogdan Cîteva observații privind descoperirile de bronzuri din Bucovina 185-214 română
ȚERNA, Stanislav, TOPAL, Denis Ex Oriente: un depozit "răsăritean" de bronzuri de la lîngă satul Brănești, raionul Orhei, Republica Moldova 215-226 română
DIETRICH, Laura Visible workshops for invisible commodities. Leatherworking in the Late Bronze Age Noua culture's s'ashmounds 227-246 engleză
LASZLO, Attila Troia VII - reper cronologic? Din nou despre relațiile dintre regiunile istro-pontice și spațiul egeeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în lumina noilor cercetări 247-266 română
BĂLAN, Gabriel Așezările fortificate din aria culturii Gava din România 267-312 română
ZANOCI, Aurel Fortificațiile din arealul culturilor Babadag și Cozia-Saharna 313-350 română
BĂȚ, Mihail, NICULIȚĂ, Ion, ZANOCI, Aurel Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfîrșitul sec. XII-sec. III.a.Chr.) 351-372 română
ADAMESCU, Adrian, MIHAIL, Florian Piese prelucrate din piatră și os descoperite în așezarea din prima epoca a fierului de la Vînători, jud. Galați 373-386 română
AILINCĂI, Sorin, CONSTANTINESCU, Mihai, MIHAIL, Florian Așezarea din prima epocă a fierului de la Enisala-Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 387-460 română
SCHUSTER, Christian Prima vîrstă a fierului în bazinul Argeșului și pînă la Valea Mostiștei (Muntenia centrală, România) 461-486 română
CONSTANTINESCU, Mihai, SOFICARU, Andrei Analiza antropologică a osemintelor din tumul de la Rahman (jud. Tulcea) 487-494 română
RADU, Valentin, STANC, Simina Exploatarea resurselor animale de către locuitorii așezării de la Niculițel (cultura Babadag): date arheozoologice 495-502 română
AILINCĂI, Sorin, STANC, Simina Studiul preliminar asupra unui eșantion faunistic provenit din situl de la Babadag (Cultura Babadag) 503-510 română
MIERLĂ, Marian, PANAIT, Valentin, STĂNICĂ, Aurel, TONE, Marcela Studiu metodologic vizînd distribuția siturilor arheologice în funcție de energie solară și tipurile majore de vegetație 511-522 română
Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 527-530 română