DobroArt, II, 2018


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 7-10 română
articol de periodic POLIZU GUȚĂ, Sultana-Ruxandra (autor) Despre restaurarea lotului doi de tablouri din colecția Muzeului de Artă Tulcea în anul 2018, în cadrul proiectului ”Adoptă o pictură! - 2” 11-34 română
articol de periodic DAMIAN, Tiberiu (autor) , HANDREA, Dan Iacob (autor) Observatii inedite legate de restaurarea lucrării ”Odaliscă” de Iosif Iser 35-41 română
articol de periodic IONESCU, ovidiu (autor) Tradiție în educație. Continuitate în artele focului 42-46 română
articol de periodic NECULAI, Felix Lucian (autor) lconostasul bisericii Sf. Gheorghe din Tulcea. Interferente istorice, politice, etnice și cultural-artistice în Dobrogea de Nord, în a doua parte a secolului al XIX-iea 47-62 română
articol de periodic RADU, Gabriela (autor) Patrimoniul cultural in radiografie (radiografierea a două icoane din colecția Muzeului de Artă Tulcea) 63-74 română
articol de periodic MORARU, Daniela (autor) lnterventii de îndepărtare a repictărilor. Studii de caz 75-87 română
articol de periodic ȘTEFAN, Angelica Ancuța (autor) Metodologia de restaurare a pomelnicului arhimandritului lgnatie Hacman - egumen al Mănăstirii Dragomirna 88-98 română
articol de periodic OMENIUC, Mariana (autor) Păun din metal. Restaurare - conservare 99-102 română
articol de periodic RADU, Gabriela (autor) Restaurarea a doua piese de mobilier din colecția de artă decorativă a Muzeului de Artă Tulcea 103-111 română
articol de periodic ȘUTA, Luigi (autor) Restaurarea unei măsuțe de joc de cărți, stil Ludovic al XV-lea, ce a aparținut lui Alexandru C. Golescu 112-123 română
articol de periodic BRÎNZEI, Denis (autor) Ingo Class - Cetatea omului 124-127 română
articol de periodic IOAN, Mihaela (autor) Fibulă „digitată* din bronz 128-138 română
articol de periodic MARCU, Liliana (autor) Consideratii privind restaurarea unor vase ceramice, descoperite într-un complex de secol XIII, de la Isaccea (Jud. Tulcea) 139-151 română
articol de periodic PUNGOI, Ancuța Elena (autor) Aspecte ale prezervării și restaurării unei urne funerare din necropola tumulară de la Valea Stânii 152-156 română
articol de periodic FĂNARU, Alice Georgiana (autor) Artiști de avangardă în colecția de grafică a Muzeului de Artă Tulcea 157-177 română
articol de periodic ENESCU, Chirilă (autor) Aspecte privind starea de conservare a patru picturi apartinând lui lpolit Strâmbu, din colecțiile Muzeului de Artă Drobeta Turnu Severin 178-181 română
articol de periodic PRIPON, Liviu Răzvan (autor) , KISS, Valentin Adrian (autor) Posibilitatea unui Cabinet de curiozități actual în contextul artei contemporane 182-194 română
articol de periodic IACOBLEV-BARĂU, Daniela (autor) Poezia Costei de Argint 195-206 română
articol de periodic NIȚU, Rodica (autor) , SAFTA, Sanda (autor) Aspecte privind conservarea calcarului numulitic. Studiu de caz - basorelieful de tip friză - ansamblul monumental de la Mateiaș 207-215 română
articol de periodic IACOBLEV-BARĂU, Daniela (autor) Turcii din Babadag 216-228 română
articol de periodic PLENICEANU, Florentina (autor) Valențe și obiective ale activitătilor etnografice în programul proiectului Școala de vară 229-233 română
articol de periodic MATEESCU, Luis (autor) , DINIȘOARĂ, Dorel (autor) Proiectul educational: Anotimpul primăverii, anotimpul învierii 234-236 română