Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, 1972, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1972
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Întreprinderea Poligrafică Hunedoara
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt 5-7 română, franceză, germană
FLOCA, Octavian (autor) Activitatea de cercetare istorică a Muzeului județului Hunedoara din Deva (1932-1972) Studii şi articole 11-28 română, germană
ANDRIȚOIU, Ioan (autor) O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara) Studii şi articole 29-34 română, franceză
MĂRGHITAN, Liviu (autor) Un grup de vase dacice provenite de la Costești Studii şi articole 35-42 română, franceză
PETOLESCU, Constantin (autor) Cohors II Hispanorum la Micia Studii şi articole 43-49 română, franceză
WINKLER, Iudita (autor) Despre două tezaure de monede antice descoperite la Deva Studii şi articole 51-53 română, germană
ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Statuile feminine drapate din Muzeul Județean Hunedoara-Deva (partea I) Studii şi articole 55-66 română, franceză
POP, Constantin (autor) Cîteva reprezentări figurate romane din județul Hunedoara Studii şi articole 67-74 română, franceză
POPA, Radu (autor) O spadă medievală din Valea Streiului și cîteva considerații istorice legate de ea Studii şi articole 75-87 română, germană
JIVAN, Iosif (autor) Considerații asupra cauzelor răzvrătirii țăranilor din Dobra (comitat Hunedoara), la 1721 Studii şi articole 89-97 română, franceză
CERGHEDEAN, Mihai (autor) Contribuții privind frămîntările sociale din comitatul Hunedoara după răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan (1784-1790) Studii şi articole 99-111 română, franceză
IONAȘ, Vasile (autor) Conscripțiile urbaniale ale satelor Ormindea, Meria și Lunca Cernii din anul 1820 Studii şi articole 112-142 română, franceză
WARDEGGER, Nicolae (autor) Organizarea judecății și desfășurarea procesului în satele din Munții Apuseni, în timpul revoluției de la 1848 Studii şi articole 143-148 română, franceză
NEAMȚU, Gelu (autor) Procesul pentru cununa de pe mormîntul lui Avram Iancu (1900-1902) Studii şi articole 149-168 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor) Noi mărturii documentare privitoare la lupta muncitorimii hunedorene condusă de P.C.R. împotriva regimului burghezo-moșieresc Studii şi articole 169-177 română, franceză
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Organizații de masă - legale, semilegale sau ilegale - create, conduse sau influențate de P.C.R. în anii 1921-1944 Studii şi articole 179-182 română, franceză
CREȚU, Maria (autor) , VALEA, Mircea (autor) Congresele Frontului Plugarilor, tribune de afirmare a voinței de lupta a țărănimii din România Studii şi articole 183-192 română, franceză
HOROVITZ, Emeric (autor) Unele aspecte ale bătăliei pentru creșterea producției industriale în județul Hunedoara în vederea susținerii efortului României în războiul antihitlerist (23 august 1944 - 9 mai 1945) Studii şi articole 193-211 română, franceză
AVRAM, Ilie (autor) Contribuția Frontului plugarilor la victoria în alegerile generale din noiembrie 1946 Studii şi articole 202-216 română, franceză
CLEMENTE, Constantin (autor) Considerații privind reflectarea vieții cultural-artistice în ziarul "Zori Noi" (1944-1949) Studii şi articole 217-222 română, franceză
POPOROGU, Ion (autor) Exploatarea aluvionară a aurului în bazinul Petroșani Note şi discuţii 225-230 română, franceză
MÎRZA, Iacob (autor) Protocollum Regii Gimnasii Zalathnensis (Unele probleme privind importanța protocoalelor școlare) Note şi discuţii 231-246 română, franceză
RETEGAN, Simion (autor) Cinci petiții inedite din 1852 ale lui Avram Iancu Note şi discuţii 247-258 română, franceză
VÎRTOPEANU, Maria (autor) Un protocol al breslei argăsitorilor de cordovani din Orăștie, păstrat în colecția Muzeului județean Hunedoara-Deva Note şi discuţii 259-261 română, franceză
CORDOȘ, Nicolae (autor) "Țara noastră" - revista "Astrei" destinată publicului sătesc Note şi discuţii 262-268 română, franceză
MĂRGHITAN, Liviu (autor) Publicații recent intrate în biblioteca Muzeului județean Hunedoara-Deva Note şi discuţii 269-279 română
Prescurtări bibliografice 281-284 română