Sargetia-Acta Musei Devensis, V, 1968, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1968
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Editura Științifică
  • Localitatea: Cluj
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MĂRGHITAN, Liviu (autor) O nouă așezare neolitică pe Valea Mureșului Istorie Veche şi Arheologie 7-10 română, franceză
ALDEA, Ioan (autor) O statuetă cu cap mobil de la Petrești Istorie Veche şi Arheologie 11-13 română, franceză
BASSA, Beniamin (autor) O așezare de la sfîrșitul epocii bronzului Istorie Veche şi Arheologie 15-21 română, franceză
MĂRGHITAN, Liviu (autor) Despre o veche descoperire arheologică din sudul județului Hunedoara Istorie Veche şi Arheologie 23-30 română, franceză
BASSA, Beniamin (autor) Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt Istorie Veche şi Arheologie 31-47 română, franceză
FLOCA, Octavian (autor) Pagus Miciensis Istorie Veche şi Arheologie 49-57 română, franceză
BORDA, A. (autor) , CHIȚU, L. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) , WINKLER, Iudita (autor) "Villa rustica" de la Aiud. Cîteva observații privind "villae-le rusticae" din Dacia Superior Istorie Veche şi Arheologie 59-85 română, germană
RUSSU, Ion Iosif (autor) Inscripții romane din județul Hunedoara Istorie Veche şi Arheologie 87-107 română, germană
WOLLMANN, Volker (autor) Monumente sculpturale din Germisara Istorie Veche şi Arheologie 109-119 română, germană
FLOCA, Octavian (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Amfiteatrul militar de la Micia Istorie Veche şi Arheologie 121-152 română, germană
ANGHEL, Gheorghe (autor) Date noi în legătură cu apeductele medievale de la Alba Iulia Istorie Medie 155-163 română, franceză
IRIMESCU SOFRONI, Rodica (autor) Tezaurul feudal din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu Istorie Medie 165-179 română, franceză
BĂLAN, Traian (autor) Atacul asupra Devei în timpul răscoalei populare din 1784-1785 Istorie Medie 181-193 română, franceză
BOTEZAN, Liviu (autor) , ENEA, Constantin (autor) Contribuții la studiul organizării sesiilor iobăgești din comitatul Hunedoara la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 195-214 română, franceză
SCHILLING, Roland (autor) Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoarei împotriva exploatării, în prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie Medie 215-223 română, franceză
MAIOR, Liviu (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției din 1848-1849 în comitatul Hunedoara Istorie Modernă şi Contemporană 227-234 română, franceză
ROTAR, Octavian (autor) , SUCIU, Georgina (autor) Cîteva documente inedite cu referire la evenimentele petrecute în anul 1848 la Zlatna Istorie Modernă şi Contemporană 235-242 română, franceză
LUNGU, Petre (autor) Aspecte ale începuturilor revoluției industriale în mineritul din Valea Jiului Istorie Modernă şi Contemporană 243-250 română, franceză
MUNTEANU, Ion (autor) Contribuția țărănimii la cucerirea independenței Istorie Modernă şi Contemporană 251-264 română, franceză
NEAMȚU, Gelu (autor) Din lupta intelectualității hunedorene împotriva dualismului austro-ungar (1831-1833) Istorie Modernă şi Contemporană 265-283 română, franceză
POPOROGU, Ion (autor) Din istoricul exploatării miniere și începuturile luptei revoluționare a minerilor din Lupeni Istorie Modernă şi Contemporană 285-294 română, germană
CIACHIR, Nicolae (autor) , CINGHIȚĂ, P. (autor) , RADU, Vasile (autor) Traian Vuia, neobosit luptător pentru unitatea națională Istorie Modernă şi Contemporană 295-310 română, germană
DECEI, Aurel (autor) Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Național Român din Deva și alte documemente privind comitatul Hunedoara în anii 1918-1919 Istorie Modernă şi Contemporană 311-377 română, franceză
STEPĂNESCU, Ion (autor) , TODERICI, Nicolae (autor) Situația minerilor din Valea Jiului (Unele aspecte din perioada 1929-1933) Istorie Modernă şi Contemporană 379-392 română, franceză
POPOROGU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea grevei minerilor de la Lupeni din august 1929 Istorie Modernă şi Contemporană 393-399 română, franceză
MUNTEANU, P. (autor) , TODERICI, Nicolae (autor) Din eforturile pentru organizarea muncitorilor băieși. "Uniunea muncitorilor din industria minieră din România" Istorie Modernă şi Contemporană 401-419 română, franceză
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) , VALEA, Mircea (autor) Partidul Comunist, în fruntea luptei dusă de forțele patriotice din România în anii 1933-1944, pentru apărarea drepturilor și libetzăților democratice împotriva primejdiei fasciste pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității Istorie Modernă şi Contemporană 421-435 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor) Contribuții documentare la lupta muncitorimii hunedorene împotriva fascismului și războiului Istorie Modernă şi Contemporană 437-448 română, franceză
RADU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea situației social-politice a maselor muncitoare din fostul ținut Mureș în timpul dictaturii regale Istorie Modernă şi Contemporană 449-462 română, franceză
AVRAM, Ilie (autor) Aportul Frontului Plugarilor la lupta maselor muncitoare hunedorene pentru transformări democratice (23 august 1944--6 martie 1945) Istorie Modernă şi Contemporană 463-468 română, franceză
STOICA, Cornel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea dezvoltării învățămîntului în ținutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor Cultură 471-493 română, franceză
IRIMESCU SOFRONI, Raluca (autor) , SCHIOPU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea școlilor regimentului I românesc de graniță de la Orlat Cultură 495-503 română, franceză
CLEMENTE, Constantin (autor) Mihai Eminescu la Alba Iulia și în tipăriturile Orăștiei Cultură 505-509 română, franceză
CIACHIR, Nicolae (autor) , RADU, Vasile (autor) Mărturii despre Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret, Aurel Vlaicu și Octavian Goga Cultură 511-516 română, germană
BUTURĂ, Valeriu (autor) Construcții și instalații țărănești din județul Hunedoara în secția de aer liber a Muzeului ernografic al Transilvaniei din Cluj Etnografie 519-529 română, franceză
IRIMIE, Cornel (autor) Tipuri tradiționale de instalații populare în zonele sudice ale fostei regiuni Hunedoara Etnografie 531-548 română, franceză
DUNĂRE, Maura (autor) , DUNĂRE, Nicolae (autor) Țesături și alesături populare din Țara Zarandului Etnografie 549-575 română, franceză
TODEA, Ion (autor) Ținătoarele de praf de pușcă din coarne de cerb Etnografie 577-581 română, franceză
NUȚU, Anișa (autor) , PETRESCU, Iustinian (autor) Cîteva considerații asupra florei tortoniene de la Tîmpa ŞTIINŢELE NATURII 585-587 română, franceză
NUȚU, Anișa (autor) , SCHREIBER, Ștefan (autor) Rarități în flora dealurilor Devei ŞTIINŢELE NATURII 589-601 română, franceză
POPOROGU, Elena (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de protozoare din minele de cărbune din bazinul Petroșani ŞTIINŢELE NATURII 603-607 română, franceză
POPOROGU, Elena (autor) Prezența lui Ursus spelaeus Roseum în peștera Roșia din Valea Jiului ŞTIINŢELE NATURII 609-620 română, franceză
STOICA, Cornel (autor) Izvoare minerale în depresiunea Băița ŞTIINŢELE NATURII 621-623 română, franceză
VULCU, Bujor (autor) Conținutul apelativului "deal" și tipuri de deal în terminologia geografică populară din împrejurimile Orăștiei ŞTIINŢELE NATURII 625-648 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor) O valoroasă contribuție la cunoașterea luptei proletariatului Note 651-652 română
ISTRATE, Tiberiu (autor) Din trecutul de luptă al țărănimii hunedorene Note 652-655 română
ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , MĂRGHIDAN, Liviu (autor) Obiecte recent intrate în colecțiile Muzeului Județean Hunedorean - Deva Note 655-660 română
ARMĂȘESCU, Gheorghe (autor) O formă eficientă în activitatea educativă de masă - caravana muzeistică Note 660-662 română
ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Sumarul volumelor I-IV (1937-1966) Note 663-666 română
Sumar 667-669 română