Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, 1970, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Erată - română
articol de periodic Sumar 5-8 română, franceză, germană
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Vestigii dacice pe cursul mijlociu al Mureșului Istorie 11-19 română, franceză
articol de periodic LAZIN, Gheorghe (autor) Un depozit de unelte dacice descoperit la Luncani (Munții Orăștiei) Istorie 21-26 română, franceză
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede grecești și romane descoperit la Tisa (județul Hunedoara) în 1872 Istorie 27-42 română, germană
articol de periodic FLOCA, Octavian (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Noi considerații privitoare la castrul roman de la Micia Istorie 43-57 română, franceză
articol de periodic FERENCZI, Geza (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) O nouă mărturie epigrafică în legătură cu activitatea împăratului Lucius Verus în provinciile de lîngă Dunărea de Jos și în Dacia. Un nou altar roman de la Sînpaul Istorie 59-78 română, germană
articol de periodic FLOCA, Octavian (autor) Un monument sculptural al împăratului Traianus Decius la Ulpia Traiana Istorie 79-86 română, franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Din nou despre cavalerii danubieni Istorie 87-92 română, franceză
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) O statuetă a zeiței Diana Istorie 93-95 română, franceză
articol de periodic DECEI, Aurel (autor) Extrase din istoricii turci contemporani privind județul Hunedoara în anii 1659, 1660/61 și 1666 Istorie 97-119 română, franceză
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (I) Istorie 121-133 română, franceză
articol de periodic BASSA, Beniamin (autor) Transportul sării pe Mureș în secolele XVIII-XIX Istorie 141-149 română, franceză
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , ENEA, Constantin (autor) Antrenarea gospodăriilor iobăgești din comitatul Hunedoara în economia de mărfuri la începutul veacului al XIX-lea Istorie 151-161 română, franceză
articol de periodic NEGRUȚ, Clement (autor) , POPOROGU, Ion (autor) Începuturile cocsificării cărbunelui în Valea Jiului Istorie 163-166 română, franceză
articol de periodic ALBU, Ion Pătru (autor) , GĂINARU, Vasile (autor) , WARDEGGER, Nicolae (autor) Deva la începutul secolului al XX-lea Istorie 167-174 română, franceză
articol de periodic BLAJ, Traian (autor) , POPOROGU, Ion (autor) Din activitatea Sfatului Național Român din Petroșani în preajma Unirii Transilvaniei cu România Istorie 175-180 română, germană
articol de periodic ANDRIȚOIU, Maria (autor) , CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din zona Bradului și Valea Jiului pentru ieșirea revoluționară din criză (1929-1933) Istorie 181-204 română, franceză
articol de periodic AVRAM, Ilie (autor) Din activitatea Frontului Plugarilor în perioada anilor 1945-1947 Istorie 205-214 română, franceză
articol de periodic BASSA, Beniamin (autor) Semne grafice pe un fragment de vas hallstattian Note 217-218 română
articol de periodic VLAD, Ovidiu (autor) Aspecte din istoria învățămîntului în Municipiul Deva Note 219-223 română
articol de periodic CERGHEDEAN, Mihai (autor) Școala de minerit din Săcărîmb Note 225-227 română
articol de periodic OPRIȘU, Victor (autor) Cărticica de versuri a lui Ion Boța din Petros (județul Hunedoara) Note 229-230 română
articol de periodic CLEMENTE, Constantin (autor) Considerații asupra revistei "Convorbiri științifice" Note 231-234 română
articol de periodic VALEA, Mircea (autor) Punctul muzeistic de la Hațeg Note 235-236 română
articol de periodic ALBU, Ion Pătru (autor) Deva 700 Note 237-238 română
articol de periodic POPESCU, Dumitru (autor) Noi contribuțiuni în precizarea vîrstei stratelor de Deva ŞTIINŢELE NATURII 241-245 română, franceză
articol de periodic NUȚU, Anișa (autor) , PETRESCU, Iustinian (autor) Studiul anatomic al unor trunchiuri fosile de la Boiul-de-jos, Munții Metalici ŞTIINŢELE NATURII 247-251 română, franceză
articol de periodic NUȚU, Anișa (autor) , PETRESCU, Iustinian (autor) Alte tipuri de lemne din Miocenul superior de la Prăvăleni - Brad ŞTIINŢELE NATURII 253-258 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Iosif (autor) , PETRESCU, Iustinian (autor) Date anatomice asupra unor trunchiuri din Oligocenul de la Fildul-de-Jos (NV României) ŞTIINŢELE NATURII 259-265 română, germană
articol de periodic GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor) , MARINCAȘ, Valeria (autor) , NUȚU, Anișa (autor) Forme gigantice de amoniți în Cretacicul superior din regiunea Deva ŞTIINŢELE NATURII 267-273 română, franceză
articol de periodic GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor) , MARINCAȘ, Valeria (autor) , NUȚU, Anișa (autor) Moluște tortoniene de la Buituri în colecția Muzeului Deva ŞTIINŢELE NATURII 275-279 română, franceză
articol de periodic MARINCAȘ, Valeria (autor) , ȚINȚU, Dan (autor) Date noi la fauna de inocerami cretacici din regiunea Pianuri (Sebeș) ŞTIINŢELE NATURII 281-288 română, franceză
articol de periodic MARINCAȘ, Valeria (autor) Orizontarea depozitelor senoniene din regiunea Sebeș-Pianuri pe baze de micro și macrofaună ŞTIINŢELE NATURII 289-296 română, franceză
articol de periodic POPOROGU, Elena (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de vertebrate fosile din peșterile situate în partea de nord - est a bazinului Petroșani ŞTIINŢELE NATURII 297-301 română, franceză
articol de periodic SCHREIBER, Ștefan (autor) Notă asupra quercineelor pădurii Bejan ŞTIINŢELE NATURII 303-305 română, franceză
articol de periodic STOICA, Cornel (autor) Considerații fizico-geografice asupra zonei Geoagiu-Băi ŞTIINŢELE NATURII 307-314 română, franceză