Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, 1971, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1971
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Întreprinderea Poligrafică Cluj
  • Localitatea: Cluj
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar 5-8 română, franceză, germană
dr. docent, FLOCA, Octavian (autor) Sargetia - Cuvînt înainte Istorie 11 română
CREȚU, Maria (autor) , VALEA, Mircea (autor) Pagini din istoria luptelor revoluționare ale muncitorimii hunedorene Istorie 13-36 română, franceză
ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Topoare de cupru cu brațele "în cruce" în colecția muzeului din Deva Istorie 37-44 română, franceză
DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. Istorie 45-55 română, germană
ALBU, Ion Pătru (autor) Noi descoperiri arheologice pe Dealul cetății Deva (II) Istorie 57-60 română, franceză
LAZIN, Gheorghe (autor) Un tezaur de monede romane din colecția muzeului din Deva Istorie 61-66 română, franceză
MĂRGHITAN, Liviu (autor) , POP, Constantin (autor) Două piese sculpturale de bronz recent descoperite la Deva și Geoagiu Istorie 67-71 română, franceză
ALBU, Ion Pătru (autor) Noi monumente sculpturale în colecția Muzeului din Deva Istorie 73-75 română, franceză
JIVAN, Iosif (autor) Mișcările țărănești de pe domeniul Rîu de Mori (Țara Hațegului) în secolele XV-XVI Istorie 77-87 română, franceză
BOTEZAN, Liviu (autor) , SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (II) Istorie 89-105 română, franceză
CERGHEDEAN, Mihai (autor) Conscripția urbarială de la 1785 în Țara Hațegului Istorie 107-113 română, franceză
MARINESCU, Ștefan (autor) Frămîntări sociale la începutul secolului al XIX-lea în împrejurimile Sebeșului Istorie 115-118 română, franceză
BOTEZAN, Ioana (autor) Documente privind istoria învățămîntului din Țara Hațegului între anii 1850-1860 Istorie 119-128 română, franceză
BUNEA, Aurelia (autor) 1848-1898 - o aniversare cu semnificație național politică Istorie 129-145 română, franceză
Dr., ENEA, Constantin (autor) Aspecte ale economiei austro-ungare în anii primului război mondial Istorie 147-153 română, franceză
CREȚU, Maria (autor) Aspecte ale particitării muncitorilor de la minele de aur aparținîănd Societății "Mica" din Brad la greva generală din octombrie 1920 Istorie 155-161 română, franceză
ȘANDRU, D. (autor) Știri cu privire la aplicarea exproprierii pe două mari proprietăți din județul Hunedoara Istorie 163-172 română, franceză
GOLLNER, Carol (autor) , ȘTIRBAN, Marcel (autor) Cîteva aspecte din conținutul agrar al doctrinelor politice burgheze din România dintre cele două războaie mondiale Istorie 173-179 română, franceză
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Puternica solidarizare a maselor populare cu luptele muncitorilor ceferiști de la Grivița din 15-16 februarie 1933 Istorie 181-215 română, franceză
VALEA, Mircea (autor) Înființarea organizației "Frontul Plugarilor" și primii ani de activitate (1933-1935) Istorie 217-233 română, franceză
AVRAM, Ilie (autor) Contribuția Frontului plugarilor la înfăptuirea reformei agrare din 1945 Istorie 235-241 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor) Prefectura județului Hunedoara Fonduri arhivistice 245-259 română
WARDEGGER, Nicolae (autor) Parchetul tribunalului Hunedoara Fonduri arhivistice 261-265 română
CERGHEDEAN, Mihai (autor) Primăria Petroșani Fonduri arhivistice 267-268 română
MARINESCU, Ștefan (autor) Camera agricolă a județului Hunedoara Fonduri arhivistice 269-274 română
IONAȘ, Vasile (autor) Casa de păstrare Petroșani Fonduri arhivistice 275-276 română