Sargetia-Acta Musei Devensis, X, 1973, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1973
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Tipografia Deva
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 5-8 română, franceză, germană, engleză
ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Sondajul arheologic pe dealul cetății Deva Studii şi articole 11-26 română
BADEA, Anton (autor), MAN, Ion (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Două noi morminte scitice descoperite la Teiuș Studii şi articole 27-43 română, germană
CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Așa numitul mormînt de la Silivaș și problema celui mai vechi grup celtic din Transilvania Studii şi articole 45-78 română, germană
FERENCZI, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea limesului roman de la nordul Someșului Mare (Partea I) Studii şi articole 79-104 română, franceză
WOLLMANN, Volker (autor) Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană Studii şi articole 105-130 română, germană
FLOCA, Octavian (autor) Gladiator trac în arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana Studii şi articole 131-136 română, franceză
ALBU, Ion Pătru (autor), ISAC, Dan (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Monumente funerare reprezentînd lei descoperite în județul Hunedoara Studii şi articole 148-154 română, germană
ALBU, Ion Pătru (autor), BARNEA, Alexandru (autor) Piese de sculptură arhitectonică romană din colecția Muzeului județean Hunedoara-Deva Studii şi articole 155-172 română, germană
UDRESCU, Ștefan (autor) Fauna descoperită în așezarea de la Strei Studii şi articole 173-179 română, franceză
POPOVICI, Ioana (autor) Cîteva observații antropologice asupra scheletelor feudale descoperite la Strei Studii şi articole 181-192 română, franceză
ALBU, Ion Pătru (autor), ANGHEL, Gheorghe (autor) Tezaurul medieval de la Sălciva (sec. XV-XVI) Studii şi articole 193-201 română, franceză
BELLU, Sabin (autor) Contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni în evul mediu (sec. XVI-XIX) Studii şi articole 203-212 română, franceză
BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (III) Studii şi articole 213-230 română, franceză
ROSEN ROȘCA, Maria (autor) Considerații pe marginea conscripției Czirakyene din comuna Răscruci Studii şi articole 231-238 română, franceză
SOFRONI, Rodica (autor) Mișcări sociale și naționale în comitatul Hunedoara (1860-1861) Studii şi articole 239-250 română, franceză
BOTEZAN, Ioana (autor) Documente inedite privind contribuția lui Ioan Micu Moldovan la elaborarea, editarea și răspîndirea manualelor școlare pentru învățămîntul românesc din Transilvania în perioada 1860-1914 Studii şi articole 251-261 română, germană
PAVEL, Teodor (autor) Activitatea "Astrei" pentru dezvoltarea învățămîntului românesc din Transilvania în perioada 1861-1918 Studii şi articole 263-306 română, engleză
ILINCIOIU, Ion (autor) O pagină de cinstire, Tineretul studios al României Sprijinitor al cauzei și luptei țărănimii în anul 1907 Studii şi articole 307-317 română, franceză
FIROIU, Dumitru (autor) Clasa muncitoare din România și dreptul de organizare Studii şi articole 319-325 română, franceză
ȘTIRBAN, Marcel (autor) Din activitatea comisiunilor locale și a comisiunilor județene pentru reforma agrară în anii 1919-1920 în cîteva județe din Transilvania Studii şi articole 327-336 română, franceză
IANCU, Gheorghe (autor) Din istoricul învățămîntului universitar clujean (1919-1920) Studii şi articole 337-347 română, franceză
RADU, Vasile (autor) Din istoricul întreprinderii "Mica" Brad (1920-1927) Studii şi articole 349-355 română, franceză
MATICHESCU, Olimpiu (autor) Aspecte din lupta terorii fasciste pentru apărarea vieții militanților revoluționari din lagăre și închisori (1940-1941) Studii şi articole 357-371 română, engleză
NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Unele considerații cu privire la obiceiuri străvechi românești Studii şi articole 375-382 română, franceză
SUSAN, Dumitru (autor) Înființarea "Societății pentru crearea unui fond de teatru român" în Ardeal în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870 Studii şi articole 383-391 română, franceză
RUSU, Adriana (autor) Considerații privind cultul lui Silvanus în Dacia romană Note şi discuţii 395-408 română, franceză
LAZĂR, Mircea Dan (autor) Un nou relief reprezentîndu-l pe Hercule descoperit la Sălașul de Sus Note şi discuţii 409-412 română, franceză
BADEA, Ion (autor), POPOROGU, Ion (autor) Un relief de fontă reprezentînd pe Karl Marx în colecția Muzeului minerului din Petroșani Note şi discuţii 413-415 română, franceză
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Dr. Petru Groza - prieten al țăranilor și susținător al cauzei lor drepte Note şi discuţii 417-425 română, franceză
CREȚU, Maria (autor), VALEA, Mircea (autor) Fragmente din corespondența dr. Petru Groza (1933-1937) Note şi discuţii 427-435 română, franceză
VULCU, Bujor (autor) Unele aspecte istorice ale utilzării teritoriului depresiunii Hațeg - Mureș pentru așezările omenești și apărare Note şi discuţii 437-442 română, franceză
Prescurtări bibliografice 445-448 română