Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, 1974-1975, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1974-1975
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Tipografia Deva
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Summary - Sumario 3-8 română, franceză, germană, engleză, italiană
LAZĂR, Mircea Dan (autor) Plastica culturii Vinca-Turdaș din colecțiile Muzeului județean Hunedoara-Deva Studii şi articole 11-18 română, franceză
GLODARIU, Ion (autor) Vase de argint în tezaurele dacice Studii şi articole 19-34 română, franceză
NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal Studii şi articole 35-36 română, franceză
MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cuprinsul județului Hunedoara Studii şi articole 37-42 română, franceză
ALICU, Dorin (autor) Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) Studii şi articole 43-49 română, germană
GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor) Opaițele romane de la Micia Studii şi articole 51-56 română, germană
PISO, Ioan (autor) Epigraphica (I) Studii şi articole 57-79 română, franceză
BRANGA, Nicolae (autor) Tegulae privatae din Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 81-100 română, franceză
NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul de arheologie Sarmizegetusa Studii şi articole 101-109 română, franceză
VÎRTOPEANU, Maria (autor) Două morminte romane de la Micia Studii şi articole 111-116 română, franceză
WINKLER, Iudita (autor) Descoperiri monetare din Ulpia Traiana Studii şi articole 117-136 română, germană
ANDRIȚOIU, Ion (autor) O monedă bizantină descoperită la Uroi Studii şi articole 137-138 română, franceză
MÎRZA, Iacob (autor) Un raport relativ la situația cîtorva școli românești din Munții Apuseni Studii şi articole 139-147 română, franceză
IONAȘ, Vasile (autor) Convenția referitoare la corăbierii de pe Mureș încheiată la 10 ianuarie 1721 Studii şi articole 149-152 română, franceză
DUDAȘ, Florian (autor) Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului Studii şi articole 153-161 română, franceză
CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în rîndurile minierilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 163-172 română, franceză
STIRBAN, Marcel (autor) Viața și îndeletnicirile șpranilor din unele sate de munte hunedorene reflectate în două documente din 1919 Studii şi articole 173-177 română, franceză
WARDEGGER, Nicolae (autor) Industria hunedoreană pe drumul trasat de Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945 Studii şi articole 179-186 română, franceză
DON, Ioan (autor), PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Reflectarea în paginile ziarului "Zori Noi" a luptei maselor populare din județul Hunedoara pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției populare(1944-1947) Studii şi articole 187-194 română, franceză
POPOROGU, Ion (autor) Contribuția minerilor Văii Jiului la susținerea chemării Partidului Comunist Român "Totul pentru front, totul pentru victorie" Studii şi articole 195-198 română, franceză
BĂLTESCU, Mircea (autor), GHERMAN, Mircea (autor) Dante D. Gherman, militant antifascist și publicist democrat Studii şi articole 199-207 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor) File din cronica luptei comuniștilor pe pămîntul Hunedoarei Studii şi articole 209-211 română, franceză
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Istorie trepidantă pe coordonatele contemporaneității hunedorene Studii şi articole 213-218 română, franceză
BELE, Mircea (autor) Ideea de progres în istorie la Lucian Blaga Studii şi articole 219-222 română, franceză
ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), NEMEȘ, Emil (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor Comunicări 225-231 română, franceză
Prof. dr. docent, LASCU, Nicolae (autor) Cu privire la "Dacia Felix" Comunicări 233-236 română, italiană
GLODARIU, Ion (autor) Comerțul roman și cucerirea Daciei Comunicări 237-248 română, franceză
ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Ulpia Traiana metropola cultural-artistică a Daciei romane Comunicări 249-253 română, franceză
Prof. Dr., BODOR, Andrei (autor) Ulpia Traiana-Sarmisegetusa la umaniștii și cronicarii - istorici medievali Comunicări 255-261 română, franceză
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind istoria și arheologia dacilor liberi din Crișana Comunicări 263-267 română, engleză
BADER, Tiberiu (autor) Descoperiri de "terra sigilata" în teritoriile situate la nord-vest de Dacia Romană Comunicări 269-276 română, germană
COSTEA, Florea (autor) Prezențe romane în sud-estul Transilvaniei Comunicări 277-284 română, franceză
FERENCZI, Istvan (autor) Limes-ul Daciei Posolissensis între Valea Zagrei și Valea Mureșului Comunicări 285-289 română, franceză
MITROFAN, Ioan (autor) Villae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei Comunicări 291-297 română, engleză
MATEI, Alexandru (autor) O așezare rurală romană la Chinteni (jud. Cluj) Comunicări 299-302 română, engleză
BENEA, Doina (autor) Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobeta în timpul războaielor marcomanice Comunicări 303-306 română, franceză
WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafice "emigrate" din Ulpia Traiana Comunicări 307-315 română, germană
BĂRBULESCU, Mihai (autor), NEMEȘ, Emil (autor) Un relief cu muncile lui Hercule din Palatul Augustalilor Comunicări 317-322 română, franceză
BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Iconografia lui Pan pe teritoriul României Comunicări 323-330 română, franceză
SANIE, Silviu (autor) Cultul lui Sol Invictus în Dacia Comunicări 331-341 română, franceză
CĂTINAȘ, Ana (autor) Considerații asupra cultului lui Liber și Libera la Sarmizegetusa Comunicări 343-348 română, franceză
RUSU, Adriana (autor) Vestigii dacice și romane în zona Hunedoarei Comunicări 351-352 română, franceză
MĂRGHITAN, Liviu (autor) Cunoșteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei? Comunicări 353-355 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Castelul și domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea Comunicări 357-361 română, franceză
ANGHEL, Gheorghe (autor) Castelul de la Hunedoara. Noi puncte de vedere asupra fazelor de construcție Comunicări 363-376 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor), IONAȘ, Vasile (autor) Date privind populația iobăgească a domeniului Hunedoara la 1725 Comunicări 377-378 română, franceză
CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din Ghelar pentru recunoșterea statutului de metalurgi Comunicări 379-381 română, franceză
Prof. Dr., DUNĂRE, Nicolae (autor) Continuitate etnoculturală românească la Pădurenii Hunedoarei Comunicări 383-390 română, franceză
ANDRIȚOIU, Ion (autor) Mărturii ale dezvoltării societății omenești pe teritoriul Devei în vremurile străvechi Comunicări 393-405 română, franceză
FLOCA, Octavian (autor) Dovezi ale continuei locuiri a zonei cetății Deva în epoca dacică și romană Comunicări 407-410 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor), JIVAN, Iosif (autor) Sigiliul orașului Deva Comunicări 411-413 română, franceză
IONIȚĂ, Gheorghe (autor), VALEA, Mircea (autor) Deva - leagăn al mișcării democratice țărănești hunedorene Comunicări 415-417 română, franceză
Conf. univ., ARDELEANU, Ion (autor) Bibliografia orașului Deva (Periodice apărute în perioada interbelică) Comunicări 419-421 română, franceză
NUȚU, Anișa (autor) Dealul cetății Deva - monument al naturii Comunicări 423-424 română, germană
MOGA, Ioachim (autor) Activitatea revoluționară desfășurată de P.C.R. împotriva regimului burghezo-muncitoresc, a fascismului, pentru interesele celor ce muncesc. Locul Organizației P.C.R. Hunedoara în activitatea revoluționară a partidului Comunicări 427-429 română
Dr., ZAHARIA, Gheorghe (autor) Acordul popular antifascist de la Țebea din 6 decembrie 1935 și semnificația sa istorică actuală Comunicări 431-435 română
Dr., CEAUȘESCU, Ilie (autor) Unele aspecte particulare ale cruzei economice din 1929-1935 în România Comunicări 435-438 română
Dr., BABICI, Ion (autor) Situația internațională interbelică. Lupta forțelor democratice și progresiste mondiale înpotriva pericolului fascist. Solidaritatea militantă antifascistă a comuniștilor români Comunicări 439-441 română
Dr., MATICHESCU, Olimpiu (autor) Activitatea ideologică a Partidului Comunist Român pentru educarea maselor în spirit antifascist, pentru atragerea intelecftualității românești la lupta antifascistă și apărarea independenței patriei Comunicări 443-445 română
Dr., IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Activitatea Frontului Plugarilor pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale țărănimii Comunicări 447-449 română
UDREA, Traian (autor) Lupta revoluționară a P.C.R. pentru realizarea programului Frontului popular antifascist, înfăptuirea insurecției naționale armate antifascisteși antiimperialiste și a revoluției populare în țara noastră Comunicări 451-456 română
BODEA, Gheorghe (autor) Din istoricul înfăptuirii și activității MADOSZ-ului Comunicări 457-458 română
Dr., VAIDA, Ludovic (autor) Programul comun al Frontului plugarilor și al Uniunii muncitorilor și țăranilor maghiari din România, stabilit la Băcia, în 24 aprilie 1935 Comunicări 459-462 română
DRAGOȘA, Toader (autor) Amintiri despre acordul de front antifascist de la Țebea din 6 decembrie 1935 Comunicări 463-464 română
MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Memoriile unui participant la acordul de la Țebea Comunicări 465-465 română
HRISTODOL, Gheorghe (autor) Locul și rolul acordului antifascist de la Țebea în cadrul Frontului popular antifascist Comunicări 467-469 română
CHIOREAN, Ioan (autor) Acordul de la Țebea din 1935, moment important al încheierii alianței muncitorești-țărănești pentru pământ, libertate și dreptate socială Comunicări 471-472 română
FRĂȚILĂ, Ion (autor) Acordul antifascist de la Țebea în documentele vremii Comunicări 473-475 română
VLAD, Ionel (autor) Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului de front popular antifascist - Țebea 6 decembrie 1935 Comunicări 477-479 română
Prof. dr. docent, GEORGESCU, Titu (autor) Presa vremii despre lupta democratică și antifascistă a poporului român Comunicări 481-484 română
Dr., TURZAI, Maria (autor) Ecoul acordului de la Țebea în presa democratică și muncitorească de limbă maghiară Comunicări 485-487 română
Dr., CICALĂ, Ion (autor) Acordul antifascist de la Țebea în conștiința poporului Comunicări 489-491 română
Dr., RĂDULESCU, Ilie (autor) Ideile unității de acțiune a forțelor revoluționare reflectate în Programul Partidului Comunist Român Comunicări 493-497 română
Prof. dr. docent, BANYAI, Ladislau (autor) Cuvînt de închidere Comunicări 499-500 română
Prescurtări bibliografice 501-503 română