Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, 1982-1983, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1982-1983
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Tipografia Hunedoara
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-10 română, franceză, germană, engleză
BĂLAN, Radu (autor) Centenarul Muzeului Devean - Salutul Biroului Comitetului județean de partid Centenar muzeal devean 11-21 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Centenarul Muzeului județean Hunedoara - Deva Centenar muzeal devean 23-28 română, franceză
IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Rolul muzeului în aprofundarea cunoștințelor despre istoria unitară a poporului român în lumina documentelor Plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din 1-2 iunie 1982 Centenar muzeal devean 29-33 română, franceză
IRIMESCU-ANDRUȘ, Rodica (autor) O sută de ani de activitate expozițională la Deva Centenar muzeal devean 35-44 română, franceză
LAZĂR, Mircea Dan (autor) Din activitatea științifică a Societății de istorie și arheologie din Deva, în anii 1880-1902 Centenar muzeal devean 45-54 română, germană
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Din activitatea lui Constantin Daicoviciu pe șantierele arheologice hunedorene Centenar muzeal devean 55-62 română, franceză
IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Meleagurile hunedorene, puternic încadrate în istoria contemporaneității românești. Pledoarie pentru o reflectare muzeografică firească a acestui adevăr Centenar muzeal devean 63-68 română, franceză
HERBAN, Adela (autor) Activitatea cultural-educativă a muzeelor hunedorene în anii socialismului Centenar muzeal devean 69-72 română, franceză
VÎRTOPEANU, Maria (autor) Muzeul memorial "Aurel Vlaicu" la centenarul nașterii aviatorului Centenar muzeal devean 73-75 română, franceză
COMȘA, Eugen (autor) Vînătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului și Crișanei Studii şi articole 77-88 română, franceză
DRAȘOVEANU, Florin (autor), MARIȘ, Tiberiu (autor) Cercetări arheologice de suprafață în așezarea neolitică de la Turdaș (jud. Hunedoara) Studii şi articole 89-94 română, franceză
BLĂJAN, Mihai (autor), MAN, Ion (autor), STOICOVICI, Eugen (autor), TATAI, Cornel (autor) Studiul arheologic și metalografic al unor obiecte de aramă și bronz, descoperite în Sudul Transilvaniei Studii şi articole 95-124 română, germană
ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Considerații asupra unor materiale arheologice aparținînd bronzului descoperite în împrejurimile Devei Studii şi articole 125-137 română, franceză
COCIȘ, Sorin (autor) Ateliere de bronzieri în Dacia preromană (sec. II î.e.n. - sec. I e.n.) Studii şi articole 139-144 română, franceză
PAVEL POPA, Viorica (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului de la Sălașul de Sus (jud. Hunedoara) Studii şi articole 145-150 română, franceză
MORARU, Viorel (autor), TATU, Hristache (autor) Dipozitivul defensiv dacic de la Ponoriciu (jud. Hunedoara) Studii şi articole 151-164 română, engleză
TATU, Hristache (autor) Fortificații la Porțile de Fier ale Transilvaniei Studii şi articole 165-169 română, engleză
POPESCU, Ovidiu (autor) Credința geto-dacilor în nemurire, element de continuitate Studii şi articole 171-178 română, franceză
FERENCZI, Istvan (autor) Observații tipologice și comparative cu privire la castrele de marș romane situate în zona cetăților dacice din Munții Șurianului Studii şi articole 179-200 română, germană
MITULESCU, Adam (autor), PAUL, Petrică (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Drumul roman Sarmizegetusa-Ostrov. Aspecte geo-topometrice Studii şi articole 201-207 română, engleză
BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Pătrunderea și difuzarea sigilatelor de Rheinzabern și Westerndorf în Dacia Superior Studii şi articole 209-226 română, franceză
LIPOVAN, Ion (autor) Opaițe romane din Ampelum (I) Studii şi articole 227-232 română, germană
PETOLESCU, Constantin (autor) Notă asupra unui fragment de diplomă militară romană Studii şi articole 233-236 română, franceză
NEMEȘ, Emil (autor) Podoabe de aur aflate în colecția Muzeului de arheologie Sarmizegetusa Studii şi articole 237-240 română, franceză
ABRUDAN, Paul (autor), STOICA, Mircea (autor) Documente inedite privind călătoria lui Theodor Mommsen în Transilvania pentru studierea inscrpțiilor romane din Dacia Studii şi articole 241-250 română, engleză
NICOLAUS, Joachim (autor) Proporții în arhitectura sacră din Dacia romană Studii şi articole 251-258 română, germană
BARNEA, Ion (autor) Continuitatea elementului daco-roman după părăsirea aureliană, pe baza descoperirilor paleocreștine din Transilvania, în lumina utimelor cercetări Studii şi articole 259-266 română, franceză
FENEȘAN, Costin (autor) Familia românească Bizere și moșiile ei de la Valea Pogănișului (1443-1447) Studii şi articole 267-279 română, germană
FENEȘAN, Cristina (autor) Relațiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629 Studii şi articole 281-286 română, germană
POP, Ioan Aurel (autor) Datul oilor în Țara Hațegului în veacul al XV-lea și la începutul veacului al XVI-lea Studii şi articole 287-294 română, franceză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de monede feudale de la Ohaba Streiului (sec. XVI) Studii şi articole 295-298 română, franceză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul feudal de la Călanul Mic (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 299-309 română, franceză
NAGHI, Gheorghe (autor) Românii din Oltenia în Țara Hațegului în anii 1794-1795 Studii şi articole 311-315 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Evoluția tehnicii mineritului și a prelucrării metalelor prețioase în Țara Zarandului (sec. al XVIII-lea) Studii şi articole 317-323 română, franceză
LAZĂR, Mircea Dan (autor) Aspecte ale exploatării fierului la Ghelar (jud. Hunedoara) în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi articole 325-331 română, germană
RUSU, Adrian (autor) Cetatea Hațegului - monografie istorică și arheologică Studii şi articole 333-359 română, franceză
ADAM, Iosif (autor) Cu privire la formarea pieței economice unitare românești Studii şi articole 361-367 română, franceză
BERINDEI, Dan (autor), DOGARU, Maria (autor) Preocupări pentru alcătuirea unei istorii naționale românești la mijlocul secolului al XIX-lea Studii şi articole 369-375 română, franceză
TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Aspecte militare ale revoluției de la 1848-1849 la Deva Studii şi articole 377-387 română, germană
IRIMESCU-ANDRUȘ, Rodica (autor) Lista tîrgurilor din Transilvania, Banat și România (1852-1918) Studii şi articole 389-410 română, engleză
LASCU, Nicolae (autor) Popasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Deva, în drum spre exil Studii şi articole 411-415 română, franceză
SORA, Gheorghe (autor) Ideea de unitate, suveranitate și independență națională a românilor transilvăneni, oglindită în patru documente din toamna anului 1918 Studii şi articole 417-424 română, germană
RUS, Traian (autor) Considerații privind caracterul plebiscitar, democratic al alegerilor și activității Consiliilor Naționale Române Studii şi articole 425-442 română, franceză
RABINOVICI, Herbert (autor) Participarea dr. Petru Groza la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 Studii şi articole 443-455 română, franceză
ISAC, Victor (autor) Dreptul istoric ca drept al păcii Studii şi articole 457-461 română, franceză
HERBAN, Adela (autor) Aspecte din lupta minerilor de la Societatea "Mica" din Brad în anii 1924-1925 Studii şi articole 463-471 română, franceză
PELIGRAD, Dumitru (autor), RUSU, Teodor (autor) Noul contract colectiv din Valea Jiului (decembrie 1929) și semnificația lui Studii şi articole 473-477 română, franceză
LAZĂR, Aurel (autor) Răsunetul eroicelor lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929 în presa arădeană Studii şi articole 479-484 română, franceză
NISTOR, Anghel (autor) Aspecte privind aplicarea reformei agrare în județul Hunedoara, în anii crizei economice (1929-1933) Studii şi articole 485-489 română, franceză
VALEA, Mircea (autor) Organizația "Frontul Plugarilor" în etapa revoluției popular-democratice din România (II) Studii şi articole 491-500 română, franceză
NISTOR, Anghel (autor) Poziția forțelor democratice hunedorene în alegerile parlamentare din decembrie 1937 Studii şi articole 501-506 română, franceză
LAZĂR, Liviu (autor) Considerații istoriografice referitoare la problema antirevizionistă Studii şi articole 507-513 română, franceză
CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Depresiunea Hațegului - reduit militar național în concepția strategică a comandamentului român în cursul insurecției naționale (23-31 August 1944) Studii şi articole 515-518 română, franceză
FURDUI, Titus (autor) Două exemplare din "Tîlcul Evangheliilor" a lui Coresi recent descoperite în comuna Măceu, județul Hunedoara Studii şi articole 519-529 română, germană
BRAICU, Doina Aurora (autor) Circulația pe meleaguri hunedorene a unor cărți românești din secolele XV-XVII păstrate în patrimoniul cultural național sibian Studii şi articole 531-537 română, franceză
BRAICU, Doina Aurora (autor) Considerații privind prezența în sud-estul Transilvaniei a unor tipărituri românești din secolul al XVI-lea Studii şi articole 539-548 română, engleză
RÎPA BUICLIU, Dan (autor) Decrete și cărți didactice imprimate pentru învățămîntul din Transilvania și Banat (1771-1822) Studii şi articole 549-557 română, franceză
FLOREA, Nicolae (autor) Contribuții la istoria învățămîntului. Școlile de reuniune grănicerească Studii şi articole 559-563 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) Considerații privind cărțile didactice românești (1785-1892) din patrimoniul hunedorean Studii şi articole 565-576 română, franceză
MÎRZA, Iacob (autor) Manuale de istorie folosite la școlile din Transilvania între mijlocul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea Studii şi articole 577-605 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) Consemnări culturale în presa hunedoreană interbelică Studii şi articole 607-616 română, franceză
VÎRTOPEANU, Maria (autor) Din activitatea Reuniunii de cîntări din Orăștie Studii şi articole 617-623 română, franceză
LASCU, Viorica (autor) Relațiile dintre Gavril Todica și Alexandru Borza Studii şi articole 625-642 română, franceză
IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul învățămîntului primar din județul Hunedoara Studii şi articole 643-657 română, franceză
PASCU, Constantin (autor) Un cărturar originar din Petroșani între ctitorii revistei "Luceafărul" Studii şi articole 659-664 română, franceză
SECOȘAN, Elena (autor) Pădurenii din Hunedoara Studii şi articole 665-684 română, franceză
APOLZAN, Lucia (autor) Aspecte ale culturii spirituale. Obiceiuri și simboluri specifice gospodăriei pastoral-agricole din Platforma Luncanilor, județul Hunedoara Studii şi articole 685-721 română, franceză
CLEMENTE, Constantin (autor) Variante ardelenești ale paparudelor Studii şi articole 723-726 română, franceză
RONDOLEANU, Lucia (autor) Considerații asupra icoanelor pe lemn din Țara Zarandului Studii şi articole 727-732 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) Cronica activității Muzeului Județean Hunedoara - Deva, pe anii 1981-1983 Miscellanea 733-739 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Octavian Floca (1904-1983) Miscellanea 741-742 română
ANDRUȘ, Rodica (autor) Ion Poporogu (1928-1983) Miscellanea 743-744 română
ANDRUȘ, Rodica (autor) Vasile Găinaru (1907-1981) Miscellanea 745-746 română
Abrevieri bibliografice 747-749 română, franceză