Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, 1986-1987, Acta Musei Devensis


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-8 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic IACOB, Rafila (autor) Sargetia - Cuvînt înainte Studii şi articole 9-10 română
articol de periodic DRAȘOVEANU, Florin (autor) Așezarea neolitică de la Hunedoara "Dealu Sînpetru" Studii şi articole 11-17 română, germană
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipuri de locuințe în așezarea neolitică de la Parța Studii şi articole 18-34 română, germană
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) , TATU, Hristache (autor) Contribuții la cunoașterea unui grup cultural din epoca bronzului din Banat, răspândit și în Sud-Vestul Transilvaniei (I) Studii şi articole 35-44 română, germană
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Wietenberg la sud-vestul Transilvaniei (I) Studii şi articole 45-63 română, franceză
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului pe teritoriul României (II) Studii şi articole 64-80 română, franceză
articol de periodic FLOREA, Gelu (autor) Considerații privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munții Orăștiei Studii şi articole 81-92 română, engleză
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Din nou despre "Decebalus per Scorilo" Studii şi articole 93-97 română, franceză
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Considerații asupra artei geto-dacice Studii şi articole 98-105 română, franceză
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Pieporus și acțiunea costobocă din sec. II e.n. Un istoric al problemei Studii şi articole 106-110 română, franceză
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Amfiteatre și lupte de gladiatori în Dacia romană Studii şi articole 111-116 română, franceză
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Veterani și decurioni municipali în Dacia romană Studii şi articole 117-126 română, franceză
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Aediles quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 127-132 română, germană
articol de periodic LIPOVAN, Ion (autor) Un praepositus aurariarum la Ampelum Studii şi articole 133-138 română, germană
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , RUSU, Adriana (autor) Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Deva (II) Studii şi articole 139-147 română, franceză
articol de periodic POP, Constantin (autor) Cultul Dianei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 148-150 română, franceză
articol de periodic POPESCU, Ovidiu (autor) Politica voievozilor români de la sud de Carpați de apărare împotriva penetrașiei feudalității maghiare și a catolicismului Studii şi articole 151-159 română, engleză
articol de periodic TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Din trecutul municipiului Deva. De la prima atestare documentară până în secolul al XVI-lea Studii şi articole 160-169 română, germană
articol de periodic BOLDEA, Ligia (autor) Cîteva considerații privitoare la familia nobilă de Măcicaș (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 171-177 română, germană
articol de periodic RUSU, Adrian (autor) Miscellanea hatzegiana (Informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în evul mediu) (I) Studii şi articole 178-198 română, franceză
articol de periodic DRĂGAN, Ioan (autor) Gheorghe More de Ciula, banul Severinului și al Belgradului (? - 1507) Studii şi articole 199-205 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind cultivarea viței de vie în județul Hunedoara (sec. XVI-XIX) Studii şi articole 206-222 română, franceză
articol de periodic PETROV, Gheorghe (autor) Despre pribegia lui Matei Aga din Brîncoveni în Țara Hațegului (1630-1631) Studii şi articole 223-232 română, germană
articol de periodic URSUȚIU, Maria (autor) Contribuții privind breslele din Hunedoara și Hațeg în secolul al XVII-lea Studii şi articole 233-240 română, franceză
articol de periodic RUSU, Florentina (autor) Fenomene istorico-demografice în Țara Hațegului din evul mediu pînă la 1900 Studii şi articole 241-247 română, franceză
articol de periodic PALAMARIU, Olimpia (autor) Monedele de tip Sadagura existente în colecția Muzeului Județean Deva Studii şi articole 248-251 română, franceză
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Informații despre ținuturile hunedorene în manuscrisele Marsilli de la Biblioteca Universității din Bologna Studii şi articole 252-260 română, italiană
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Cartea veche românească. Tezaur material și de date istorice Studii şi articole 261-284 română, franceză
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Însemnări manuscrise de pe vechi tipărituri românești, existente în patrimoniul hunedorean, despre legătorie și legători de carte Studii şi articole 285-291 română, franceză
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Cîteva aspecte ale circulației Ivirienelor în județul Hunedoara Studii şi articole 292-297 română, engleză
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Destinul cărților despre Horea apărute cu ocazia centenarului răscoalei (1784-1884) Studii şi articole 298-305 română
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Un manuscris inedit a lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (I) Studii şi articole 306-326 română, franceză
articol de periodic IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între anii 1861 și 1876 (I) Studii şi articole 327-335 română, franceză
articol de periodic VÎNĂTORU, Viorel (autor) Dreptul de folosire a pădurilor în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 336-341 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Densușianu (1837-1900) promotor al luptei pentru unitate națională a poporului român Studii şi articole 342-353 română, franceză
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Documente privind mișcarea dacoromână la Deva în 1885 și 1905 Studii şi articole 354-365 română, germană
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Un hunedorean în Legiunea Română din Italia - Ștefan Oțel din Brad Studii şi articole 366-388 română, franceză
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Din activitatea bibliotecilor înfințate de Astra în județul Hunedoara Studii şi articole 389-396 română, franceză
articol de periodic GOȚIA, Anca (autor) Din corespondența folcloristului Ion Pop Reteganul cu Astra Studii şi articole 397-402 română, germană
articol de periodic IVĂNEȘ, Constantin (autor) Opțiuni privind dezvoltarea economică a României în primul deceniu interbelic, reflectate în revista Analele statistice și economice Studii şi articole 403-416 română, franceză
articol de periodic LAZĂR, Liviu (autor) Antirevizionismul presei hunedorene în deceniul patru al secolului nostru Studii şi articole 417-424 română, engleză
articol de periodic NISTOR, Anghel (autor) Aspecte din viața social-politică hunedoreană în anul 1940 Studii şi articole 425-429 română, franceză
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Situația social-economică și politică a maselor muncitoare hunedorene între anii 1944-1947 Studii şi articole 430-446 română, franceză
articol de periodic UDREA, Traian (autor) Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii - necesitate istorico-politică fundamentală Studii şi articole 447-458 română, franceză
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Silviu Dragomir despre Alexandru Lapedatu Studii şi articole 459-464 română, franceză
articol de periodic HOMORODEAN, Mircea (autor) Toponimele Piuele (Piva) Studii şi articole 465-468 română, franceză
articol de periodic NISTOR, Anghel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Nume de localități hunedorene referitoare la defrișarea pădurii Studii şi articole 469-474 română, franceză
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) Locuirea Coțofeni de la Deva - "Strada Lenin" Miscellanea 475-479 română, franceză
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , PAKI, Adela (autor) Teracote de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Miscellanea 480-487 română, franceză
articol de periodic NEMEȘ, Emil (autor) O teracotă cu Venera descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Miscellanea 488-490 română, franceză
articol de periodic OPRIȘIU, Victor (autor) Un sprijinitor din Fiume al Astrei Miscellanea 491-492 română, franceză
articol de periodic FABIAN, Călin (autor) , FABIAN, Mihaela (autor) Abordarea fenomenelor geologice din perspectiva teoriei sistemelor cu aplicații la teritoriul hunedorean ŞTIINŢELE NATURII 493-500 română, franceză
articol de periodic BAICOANA, Marin (autor) , BURNAZ, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea zonei carstice Ponorici-Cioclovina (Munții Șureanu) ŞTIINŢELE NATURII 501-506 română, franceză
articol de periodic POP BADEA, Adriana (autor) , TRUFAȘ, Valer (autor) Apele subterane din culoarul Streiului ŞTIINŢELE NATURII 507-533 română, engleză
articol de periodic BALAZS, Marcela (autor) Moluște din puncte fosilifere hunedorene aflate în colecția Muzeului Județean Hunedoara - Deva ŞTIINŢELE NATURII 534-540 română, franceză
articol de periodic KESSLER, Eugen (autor) Materiale fosile de păsări de pe teritoriul județului Hunedoara ŞTIINŢELE NATURII 541-542 română, franceză
articol de periodic GRIGORESCU, Dan (autor) Cel mai vechi mamifer fosil din România ŞTIINŢELE NATURII 543-545 română, franceză
articol de periodic RADU, Stelian (autor) Rezultatele cercetărilor privind în cultură forestieră a arboretului de plută din Amur (Phellodendron amurense Rupr.) ŞTIINŢELE NATURII 546-550 română, engleză
articol de periodic CERNELEA, Eugen (autor) Implicații ecologice ale activității pastorale în Parcul Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 551-556 română, engleză
articol de periodic BURNAZ, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a Platformei Luncanilor (Munții Șureanu) ŞTIINŢELE NATURII 557-562 română, franceză
articol de periodic GHIRA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea herpetofaunei din Retezatul calcaros ŞTIINŢELE NATURII 563-566 română, franceză
articol de periodic STUGREN, Bogdan (autor) Zoogeografia comparată a herpetofaunei din Carpați și Pirinei ŞTIINŢELE NATURII 567-570 română, engleză
articol de periodic WEBER, Peter (autor) Notă preliminară privind cîntecul speciei Emberiza citrinella în Transilvania ŞTIINŢELE NATURII 571-575 română, germană
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIX (seria istorie) și indicele de autori 576-599 română
articol de periodic BURNAZ, Silvia (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIII (serția științe naturii) 599-605 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 607-610 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) , PALAMARIU, Olimpia (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 610-637 română
articol de periodic ANDRUȘ, Rodica (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 638-655 română
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 655-677 română
articol de periodic BASARAB, Maria (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 678-690 română
articol de periodic DAVID, Mihai (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 690-719 română
articol de periodic BALAZS, Marcela (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 721-727 română
articol de periodic BURNAZ, Silvia (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 728-736 română
articol de periodic GHIRA, Ioan (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 737-739 română
articol de periodic Abrevieri bibliografice 746 română, franceză