Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, 2004, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 2004
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Astra
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-9 română, franceză, germană, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Mircea Dan Lazăr la a 60-a aniversare 11-18 română
RUS, Dorin-Ioan (autor) Handwerkszeichen von Agnetheln (I) Istorie 19-30 germană, română
DANEȘ, Mariana (autor) Un cordovan în breasla pielarilor din Sibiu Istorie 31-38 română
GLUCK, Eugen (autor) Evenimentele din 1821 văzute la Nürnberg și Stockholm Istorie 39-42 română, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor) Tragedia clerului și distrugerile lăcașurilor de cult românesc în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania  Istorie 43-84 română
JIANU, Coralia Maria (autor), NICHITEAN, Constantin (autor) Din istoria extragerii aurului aluvionar Istorie 85-119 română
RUS, Valer (autor) Imaginea preoților români în timpul revoluției de la 1848-1849 așa cum se reflectă ea în unele scrieri maghiare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 121-128 română, engleză
POENAR, Anca (autor) Cîteva documente inedite cu privire la relațiile interconfesionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: greco-catolici și ortodocși din Țara Hațegului  Istorie 129-142 română, franceză
BOTEZAN, Liviu (autor) Problema reanexării Zarandului la Ungaria reflectată în corespondența lui Spiridon Fetti și Ioan Pipoș cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1862  Istorie 143-166 română, germană
DOBOZI, Beatrice (autor) Contribuții la biografia protopopului de Reghin Galaction Șagău (1843-1914) Istorie 167-172 română, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor) Județul Hunedoara în descrierile de călătorie ale lui Aron Densușianu (1864)  Istorie 173-216 română, franceză
DRĂGAN, Ciprian (autor) Mișcarea națională a românilor din Hunedoara între anii 1849-1867  Istorie 217-226 română, franceză
MORAR, Marcel (autor) Despre Memorandul românilor de la 1871 – românii și constituțiunile Transilvaniei  Istorie 227-233 română
BARNA, Carmen-Maria (autor) Mărturii documentare privind învățământul confesional ortodox românesc în Protopopiatul Ortodox Român Dobra în perioada 1850-1918  Istorie 235-244 română
VULEA, Camelia Elena (autor) Coordonate ale politicii școlare a Episcopiei Lugojului. Școala hațegană între 1850-1918  Istorie 245-256 română, engleză
MORAR, Marcel (autor) Problema modernizării în istoriografie  Istorie 257-178 română, engleză
DAN, Dorin Ovidiu (autor) O contribuție de arheologie industrială transilvană. Fabrica de hârtie Petrești (Județul Alba) Istorie 279-289 română, engleză
PETRESCU, Dorin (autor) Aspecte privind participarea românilor hunedoreni la războiul austro-prusac din 1866  Istorie 291-324 română, germană
MORAR, Marcel (autor) Aspecte ale modernizării societății transilvănene la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea  Istorie 325-337 română, engleză
MORAR, Marcel (autor), RUS, Valer (autor) Corespondența lui Francisc Hossu Longin păstrată în arhiva Mureșenilor din Brașov (II)  Istorie 339-348 română, engleză
PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Criza bosniacă reflectată în paginile ziarului „Drapelul” Istorie 349-352 română, franceză
BLĂJAN, Mihai (autor) Vizita “Corului Moților” în România (1906), descrisă de preotul Nicolae Cado din Pâclișa (Jud. Alba) Istorie 353-356 română, franceză
PETRAȘ, Lucian (autor) Alegerile parlamentare din anul 1910 în comitatul Arad între legalitate și realitate Istorie 357-366 română, engleză
DAN, Dorin Ovidiu (autor), DAN, Iulia Ramona (autor) O însemnare despre “Peștera” Dealului din Răchita Istorie 367-369 română, franceză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Deva în preajma Marii Uniri – pagini din consemnările unui contemporan: avocatul hunedorean Dr. Victor I. Șuiaga Istorie 371-375 română, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor), RUDEANU, Ioan (autor) Ultimele zile de neutralitate, primele săptămâni ale primului război mondial, descrise în memoriile sublocotenentului Ghinea din regimentul 24 artilerie al armatei de nord Istorie 377-398 română
JOSAN, Nicolae (autor) Un membru, mai puțin cunoscut, al Consiliului Național Român Central din Arad, originar din județul Hunedoara Istorie 399-401 română
HOCHHAUSER, Ronand (autor) Din istoria tractorului cu blazonul “Lanz Bulldog” Istorie 403-412 română, engleză
STAN, Constantin (autor) Trăsături ale dezvoltării societății românești în primul deceniu interbelic (1918-1928) Istorie 413-428 română, franceză
ARDELEAN, Radu (autor), GIURA, Lucian (autor) Din corespondența lui Ioan Lupaș cu medieșeanul Carol Göllner Istorie 429-446 română, germană
HERBAN, Adela (autor) Biserica Ortodoxă și Concordatul Istorie 447-468 română, franceză
STOIAN, Nicolae (autor) Silviu Dragomir – apărător al integrității teritoriale a României Istorie 469-472 română, engleză
PĂCURARIU, Mircea (autor) Protosinghelul Irineu Ioan Felea Istorie 473-476 română, engleză
RADU, Sorin (autor) Modificarea Legii electorale, din martie 1926, în dezbatearea partidelor politice din România Istorie 477-491 română, engleză
BÂRLIANU, Marius (autor) Scurt istoric al relațiilor României cu Vaticanul. Problema Concordatului Istorie 493-518 română, engleză
FARCAȘIU, Lucian (autor) Cultul divin, în general, reflectat în opera părintelui profesor Ilarion V. Felea Istorie 519-524 română, engleză
HERBAN, Adela (autor) Dictatul de la Viena și consecințele lui prin prisma relațiilor diplomatice România-Vatican Istorie 525-536 română, franceză
RIȘCUȚA, Cristina (autor) Activitatea economică a societății “Mica” în perioada 1940 -1948 Istorie 537-550 română, franceză
BARON, Mircea (autor) Presa românească din Valea Jiului în perioada interbelică Istorie 551-572 română, franceză
MIHEȚ, Darius (autor) Mijloacele și metodele utilizate în procesul colectivizării agriculturii în regiunea Hunedoara Istorie 573-608 română, franceză
BARON, Mircea (autor), DOBRE-BARON, Oana (autor) Evoluția prețului la cărbunele vîndut Căilor Ferate Române în perioada interbelică Istorie 609-622 română, engleză
MILOIU, Silviu (autor) Tovarăși sau frați ai pădurii? Societatea estoniană în epoca stalinistă (1940-1953) Istorie 623-633 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) “Însemnele cărții”, semne ale timpului și spațiului Istoria Culturii 637-643 română, franceză
ZAMFIR, Anca Maria (autor) Imagini ale pioșeniei în portretul românesc din prima jumătate a secolului al XIX-lea Istoria Culturii 643-650 română, franceză
MUND, Ana (autor) Repere ale relațiilor dintre România și Polonia oglindite în periodice de limba polonă din colecția Muzeului din Deva Istoria Culturii 651-654 română, engleză
PĂDUREȚU, Oana (autor) Două fresce de la Cinciș Istoria Artei 657-659 română
TOMA, Ramona (autor) Sfinți întîlniți pe frescele medievale. Țara Hațegului – sec. XII-XVI Istoria Artei 661-670 română, franceză
IONESCU, Doina (autor) Două portrete semnate Franz Anton Bergman existente în colecția de artă a muzeului devean Istoria Artei 671-675 română, franceză
HOCHHAUSER, Ronald (autor) In memoria Alfred Macalik (1888-1979) Istoria Artei 677-686 română, engleză
CÎZU, Camelia (autor) Aspecte legate de arhitectura unor biserici de lemn de pe Valea Mureșului (Dumbrăvița, Târnava, Târnăvița, Bărăștii Iliei, Șoimuș, Boz, Căbești și Gialacuta) Istoria Artei 687-994 română, engleză
IONESCU, Doina (autor) Valoarea artistică a bisericii monument istoric “Pogorârea Duhului Sfânt” din Furcșoara, județul Hunedoara Istoria Artei 699-706 română, franceză
RUSTOIU, Ioana (autor) Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Pianu de Sus (Jud. Alba), în câteva documente din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istoria Artei 707-714 română, engleză
MARDARE, Veronica (autor) Comuna Vinderei (Jud. Vaslui) – date istorice și etnografice Etnografie 717-725 română, germană
DAVID, Mihai (autor) Mitologie istorică în Țara Zarandului Etnografie 727-738 română, engleză
PĂDUREANU, Dominuț (autor) Evoluția demografică a Țării Moților între secolele XVII-XIX Demografie 741-791 română, engleză
DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan (autor) Considerații asupra activității muzeistice a lui Ioan Micu Moldovan (1833-1915) MUZEOLOGIE 795-812 română, franceză
BODA, Gherghina (autor) Muzeul în secolul al XIX-lea, instituție a memoriei colective și fenomen de conștiință socială MUZEOLOGIE 813-833 română, franceză
ZAMFIR, Anca Maria (autor) Muzeografia brașoveană la începutul secolului XX MUZEOLOGIE 835-844 română, engleză
BODA, Gherghina (autor) Proiecte de înființare a unui muzeu național românesc în periodicele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea MUZEOLOGIE 845-865 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității Secției de Istorie a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 2003-2004 CRONICA ACTIVITĂŢII 869-878 română
IONESCU, Doina (autor) Portretul unui comite hunedorean atribuit pictorului boemian Venceslav Melka Istoria Artei 695-698 română, franceză