Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, 1988-1991, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1988-1991
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Polidava
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents v-xiv română, franceză, germană, engleză
LUCA, Lucian Petru (autor) Stratigrafie și cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starcevo-Criș și Vinca. Corelația dintre nivelurile V și IV de la Liubcova-Ornița Studii şi articole 1-13 română, franceză
MAXIM, Zoia (autor) Cercetări etno-arheologice din Munții Cerna Vâr Studii şi articole 15-24 română, franceză
ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Istoricul și stadiul actual al cercetărilor privind epoca bronzului în Sud-Vestul Transilvaniei Studii şi articole 25-31 română, franceză
NEMEȘ, Emil (autor) Locuitorii Țării Hațegului până la cucerirea romană Studii şi articole 33-45 română, franceză
DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), RUSU, Adriana (autor) Dovezi epigrafice referitoare la participarea legiunilor Adiutrix și VI Ferrata la cucerirea complexului cetăților dacice din Munții Sebeșului Studii şi articole 45-61 română, franceză
ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Tipuri de statuete de bronz romane din Dacia Studii şi articole 63-81 română, germană
LIPOVAN, Ion (autor) Ceramica romană decorată cu figuri aplicate în relief de la Ampelum Studii şi articole 83-91 română, franceză
KALMAR, Zoia (autor), POPA, Octavian (autor), TATU, Hristache (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al Țării Hațegului (județul Hunedoara) Studii şi articole 93-119 română, germană
DAVID, Mihai (autor), LAZĂR, Mircea (autor), PESCARU, Eugen (autor) Biserica românească de la Crișcior (jud. Hunedoara) Studii şi articole 121-131 română, germană
LAZĂR, Ioachim (autor) Castelul și domeniul Hunedoarei în epoca lui Matia Corvinul (1458-1490) Studii şi articole 133-150 română, franceză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Circulația monetară în evul mediu pe teritoriul hunedorean Studii şi articole 151-156 română, franceză
PETROV, Gheorghe (autor) Paul Keresztessy de Nagymegyer - Nobil de seamă al principatului Transilvaniei în veacul al XVII-lea Studii şi articole 157-162 română, franceză
TURC, Corina (autor) Destin livresc în secolul al XVII-lea în Sudul Transilvaniei Studii şi articole 163-172 română, franceză
HOTEA, Meda Diana (autor) Manifestări ale mentalității colective țărănești la mijlocul secolului al XVII-lea în Transilvania Studii şi articole 173-177 română, franceză
DORDEA, Ioan (autor) Aspecte din mineritul și metalurgia transilvăneană de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea Studii şi articole 179-195 română, germană
DREGHICIU, Doina (autor) Legători de cărți consemnați în însemnări olografe de pe tipărituri românești vechi din județul Alba (secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea) Studii şi articole 197-205 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuții la istoria învățămîntului elementar românesc din județul Hunedoara (1780-1848) Studii şi articole 207-232 română, franceză
BUGNARIU, Elena (autor) Evoluția tehnicii prelucrării fierului în zona Hunedoarei (Toplița 1780-Hunedoara 1902) Studii şi articole 233-242 română, franceză
VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind revoluția de la 1848/1849 în Comitatul Zarand Studii şi articole 243-252 română, franceză
RUSU, Adrian (autor) Un manuscris inedit al lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (II) Studii şi articole 253-282 română, franceză
BOTEZAN, Ioana (autor), BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali din comitatul Hunedoara cu Timotei Cipariu între 1850-1875 Studii şi articole 283-302 română, germană
MIRCEA, Ioan (autor) Prezența cărții românești vechi pe meleaguri transilvane, relevată în documente din anii 1867-1868 Studii şi articole 303-345 română, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind învățămîntul elementar în satul Ostrov din Țara Hațegului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 347-392 română, franceză
WARDEGGER, Nicolae (autor) Premisele înființării și activității muzeului devean în cadrul Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara Studii şi articole 393-411 română, franceză
IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între anii 1861 și 1876 (II) Studii şi articole 413-436 română, franceză
ANDRUȘ, Rodica (autor) Lucrările adunărilor generale ale Astrei ținute în județul Hunedoara Studii şi articole 437-459 română, franceză
FRĂȚILĂ, Ion (autor) Adeziunea românilor hunedoreni la Memorandumul din 1892 Studii şi articole 461-466 română, germană
GIURA, Lucian (autor) Preocupări privind apicultura la sașii transilvăneni Studii şi articole 467-472 română, germană
MUNTEANU, Ioan (autor) Contribuția protopopului Lugojului Dr. George Popovici la mișcarea națională din Banat Studii şi articole 473-481 română, franceză
ȘTIRBAN, Marcel (autor) Semnificația istorică a Marii Uniri Studii şi articole 483-498 română, franceză
STAN, Constantin (autor) Mutații privind situația politică a statelor din Europa Centrală și de Sud-Est în anul 1918 Studii şi articole 499-512 română, franceză
BARON, Mircea (autor) "Ardealul" (1917-1918), ziar al luptei pentru unitatea națională a românilor Studii şi articole 513-522 română, franceză
HERBAN, Adela (autor) Aspecte ale relațiilor diplomatice româno-italiene în deceniul III al secolului XX Studii şi articole 523-531 română, franceză
BALAZS, Marcela (autor), HERBAN, Adela (autor) Andrei Farago și Samoilă Ciumașiu, întemeitorii cooperativei "Digitalis" din Orăștie Studii şi articole 533-537 română, franceză
HERBAN, Adela (autor) Momente din trecutul județului Hunedoara în cîteva lucrări din prima jumătate a secolului XX Studii şi articole 539-555 română, franceză
GIURAN, Mia-Maria (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în războiul antifascist în perioada 23-31 august 1944 Studii şi articole 557-584 română, franceză
HOMORODEAN, Mircea (autor), NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Toponimie hunedoreană Studii şi articole 585-642 română, franceză
MORARU, Viorel (autor), PÎRVU, Vasile (autor) Noutăți la Măgura Călanului Note şi discuţii 643-651 română, engleză
RUSU, Adriana (autor) Marcus Statius Priscus la Germisara Note şi discuţii 653-656 română, franceză
LIPOVAN, Ion (autor) Venus de la Ampelum Note şi discuţii 657-661 română, germană
PESCARU, Eugen (autor) Încă o plăcuță votivă din aur descoperită la Germisara (Geoagiu Băi) Note şi discuţii 663-666 română, engleză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de denari imperiali romani, descoperit la Valea Arsului - Brad Note şi discuţii 667-671 română, franceză
POPA, Victor (autor) Un relief votiv cu Pan descoperit la Cigmău (Germisara) Note şi discuţii 673-677 română, franceză
PETROV, Gheorghe (autor) Un obol unguresc din vremea regelui Coloman descoperit la Geoagiu-Băi, județul Hunedoara Note şi discuţii 679-680 română, franceză
BURNAZ, Silvia (autor) Analiza materialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la "Grădiște" - Hațeg (județul Hunedoara) Note şi discuţii 681-688 română, franceză
BLĂJAN, Mihai (autor), TOGAN, George (autor) Locuința medievală descoperită la Mediaș (jud. Sibiu) Note şi discuţii 689-705 română, franceză
POP, Horea (autor) Observații de topografie arheologică la Șimleul Silvaniei. Cetatea feudal timpurie Note şi discuţii 707-713 română, franceză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de monede feudale din secolele XV-XVI descoperit la Făgețel, comuna Dobra, județul Hunedoara Note şi discuţii 715-719 română, franceză
MINEA, Ilie (autor) Țara Hațegului Note şi discuţii 721-728 română, franceză
OPRIȘIU, Victor (autor) Un act de bunăvoință al domnitorului Constantin Brâncoveanu față de bulgari, subliniat în mod deosebit într-o carte latinească Note şi discuţii 729-731 română, franceză
ANDRUȘ, Rodica (autor) Piese orientale de armament în colecțiile muzeului devean (sec. XVII-XIX) Note şi discuţii 733-738 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) Însemnări despre căi de pătrundere a cărții vechi românești în localitățile hunedorene Note şi discuţii 739-743 română, franceză
CERGHEDEAN, Mihai (autor) Câteva date cu privire la conscripția militară din vara anului 1784 în comitatele Hunedoara și Zarand Note şi discuţii 745-752 română, franceză
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Aspecte ale iluminismului maghiar din Transilvania Note şi discuţii 753-774 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) Valoarea documentară a unui vechi registru bisericesc Note şi discuţii 775-780 română, franceză
GLODARIU, Eugenia (autor) Despre "Societatea de Lectură a Tinerimii Române Studioase de la Gimnaziul din Orăștie" Note şi discuţii 781-785 română, franceză
BORA, Ovidiu (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Fragmente din istoria parohiei Ostrov în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Note şi discuţii 787-800 română, franceză
ANDRUȘ, Rodica (autor) Din activitatea despărțămintelor hunedorene ale Astrei pentru păstrarea și perpetuarea tradiției populare Note şi discuţii 801-805 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Despărțămîntul Deva al Astrei și înființarea "Reuniunii pentru ajutorarea meseriașilor" Note şi discuţii 807-816 română, franceză
REGHIȘ, Doina (autor) Portrete - document aflate în colecția de artă a Muzeului Județean Hunedoara - Deva Note şi discuţii 817-821 română, franceză
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Societatea de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate Note şi discuţii 823-837 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor), OPRIȘIU, Victor (autor) Augustin Degan (1850-1930), un om de cultură și școală românească Note şi discuţii 839-843 română, franceză
HERBAN, Adela (autor) Din preocupările agronomului hunedorean Ioan Sever Ordeanu (1864-1936) pentru înnoirea teoriei și practicii agriculturii românești Note şi discuţii 845-850 română, franceză
PELIGRAD, Dumitru (autor) Un patriot uitat: Ioan N. Roman (1866-1931) Note şi discuţii 851-855 română, franceză
HERBAN, Adela (autor) Statutul sindicatului viticol din România - Model pentru organizarea viticultorilor hunedoreni Note şi discuţii 857-866 română, franceză
LAZĂR, Liviu (autor) Contribuția juriștilor la succesul Mișcării antirevizioniste din județul Hunedoara Note şi discuţii 867-873 română, franceză
PELIGRAD, Dumitru (autor) Din viața și activitatea lui Ilie Hașegan (1902-1972) Note şi discuţii 875-877 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Din viața și activitatea profesorului - preot Victor-Ioan Oprișu Note şi discuţii 879-894 română, franceză
GHEORGHIU, Gabriela (autor) Ioan Glodariu, Vasile Moga - Cetatea dacică de la Căpâlna - Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1989, 240 p. + 8 pl. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 894-897 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Ioan Aurel Pop, Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) în secolele XIV-XVI, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 256 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 897-899 română
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Victor Neumann, Geneza spiritului modern în Europa centrală și de sud-est, Editura Științifică, București, 1991, 279 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 900 română
PETROV, Gheorghe (autor) ARS TRANSSILVANIAE. I / 1991, 160p.; II / 1992, 232 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 901-902 română
BOTA, Emilian (autor) EPHEMERIS NAPOCENSIS, I / 1991, 209 p.; II / 1992, 268 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 902-903 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Anuarul Institutului de Istorie Cluj XXXI, 1992, Academia Română, Filiala din Cluj-Napoca, 285 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 903-904 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Pentru libertate și unitate națională. Documente hunedorene 1848-1920. Volum întocmit de Ion Frățilă, Mihai Cerghedean, Vasile Ionaș, Dumitru Bama, Viorel Vânătoru, București, 1990, 440 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 904-905 română
HERBAN, Adela (autor) Ion Dumitru-Snagov, România în diplomatia Vaticanului 1939-1944, Editura Garamond, București, 1991, 237 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 905-908 română
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Alexandru Vianu, Camil Mureșan, Robert Păiușan, Simona Nistor, Președinții Franței, Universalia-Dialog, Craiova, 1991, 230 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 908-909 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Județean Hunedoara pe anii 1990-1992 Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 911-929 română
LAZĂR, Ioachim (autor) David Prodan (1902-1992) Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 931-935 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Radu Popa (1933-1993) Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 937-939 română
Abrevieri bibliografice Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 941-942 română, franceză