Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, 1995-1996, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia"

  • Anul publicației: 1995-1996
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia"
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Polidava
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Cuprins 3-8 română, franceză, germană, engleză
HANCU, Ana (autor) Documente mureșene privind revoluția de la 1848-1849 Studii şi articole 9-23 română, engleză
TĂTAR, Octavian (autor) George Barițiu - Un pedagog de seamă al generației de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu privire la activitatea sa Studii şi articole 25-29 română, franceză
RĂDULESCU, Toma (autor) Mărturii de botez din colecții craiovene Studii şi articole 31-43 română, franceză
BIȚU, Voichița (autor) Izbânzi ale ortodoxiei: Andrei, Baron de Șaguna Studii şi articole 45-63 română, franceză
MORAR, Marcel (autor) Contribuție la cunoașterea celor care nu trebuie uitați: Simion Balint (1810-1880) Studii şi articole 65-80 română, germană
LAZĂR, Liviu (autor) Aspecte din lupta pentru impunerea limbii române în justiție, oglindite în documentele unui magistrat român din Transilvania Studii şi articole 81-86 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Politica școlară a Curții din Viena și a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883 Studii şi articole 87-103 română, franceză
CRIȘAN, Eugenia (autor), CRIȘAN, Vasile (autor) Presa pedagogică sibiană. Amicul Școalei (1860-1865). Studiul istoric și indice bibliografic analitic Studii şi articole 105-121 română, franceză
VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Situația social-economică a Comitatului Hunedoara în perioada 1849-1867 Studii şi articole 123-137 română, germană
PANȚURU, Cosmin (autor), ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș despre caracterul dîrz al moților din Munții Apuseni Studii şi articole 139-143 română, germană
CĂPUȘAN, Andrei (autor) România, Marea Britanie și marile puteri la Congresului de la Berlin (1 iunie - 1 iulie 1878) Studii şi articole 145-154 română, engleză
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Societatea de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara. Primii ani de activitate (1880-1881) Studii şi articole 155-182 română, franceză
ARDELEAN, Radu (autor), VESA, Pavel (autor) Legăturile lui Aron Densușianu cu Emilian Micu Studii şi articole 183-193 română, franceză
DEMȘEA, Dan (autor) Corespondența lui Nicolae Densușianu cu intelectualii bănățeni și crișeni (1882-1897) Studii şi articole 195-200 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor) Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate românilor din anul 1896 Studii şi articole 201-216 română, franceză
IVĂNUȘ, Dan (autor) Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu Studii şi articole 217-224 română, franceză
JOSAN, Nicolae (autor) Noi informații cu privire la societățile culturale românești cu sediul la Budapesta la finele secolului al XIX-lea Studii şi articole 225-233 română, franceză
ITTU, Gudrun-Liane (autor) Spiritualitate și avangardă artistică la începutul secolului XX Studii şi articole 235-241 română, germană
BARON, Mircea (autor) Dilema pasivism-activism în mișcarea națională din Transilvania la începutul secolului al XX-lea reflectată în presa românească Studii şi articole 243-266 română, franceză
LAZĂR, Ioachim (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) O aniversare cu adînci semnificații: Centenarul nașterii mitropolitului Andrei Șaguna (1809-1909) Studii şi articole 267-292 română, franceză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Primele reprezentații ale "Teatrului cu fotografii mișcătoare" la Deva Studii şi articole 293-298 română, engleză
CRIȘAN, Vasile (autor) Tratativele româno-maghiare din anii 1913-1914 văzute de Aurel C. Popovici, într-un document inedit Studii şi articole 299-317 română, engleză
BURLACU, Ioana (autor) Iuliu Maniu și tratativele de la Arad (13-14 noiembrie 1918) în lumina unor documente memorialistice Studii şi articole 319-324 română, germană
CRISTUREANU, Alexandru (autor) Sistemul prenumelor din Valea Jiului în secolele al XIX-lea și al XX-lea Studii şi articole 325-337 română, franceză
GANGOLEA, Cornelia (autor) Ritualuri de înmormîntare și reîntoarcerea la viață Studii şi articole 339-343 română, germană
GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitățile regimentului 5 Vînători în perioada 1914-1918 Studii şi articole 345-376 română, franceză
BABOȘ, Alexandru (autor) Armata ardeleană, parte componentă a armatei române, în apărarea Marii Uniri Studii şi articole 377-386 română
CRIȘAN, Eugenia (autor) Un corespondent de presă român la Conferința de pace de la Paris - Horia Petra Petrescu Studii şi articole 387-410 română, engleză
STAN, Constantin (autor) Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România (1920-1927) Studii şi articole 411-430 română, engleză
HERBAN, Adela (autor) Recunoașterea Marii Uniri de către Vatican Studii şi articole 431-435 română, franceză
PALAMARIU, Olimpia (autor) Contribuția profesorului Ioan Radu la răspîndirea cunoștințelor științifice în lumea satului Studii şi articole 437-441 română, engleză
CIUBĂNCAN, Vasile (autor), GANEA, Maria (autor) Evoluții demografice hunedorene în perioada 1930-1941 Studii şi articole 443-466 română, franceză
BARON, Mircea (autor) Manifestări antirevizioniste în Valea Jiului în Deceniul patru al secolului XX Studii şi articole 467-473 română, engleză
OPRIȘIU, Valeria (autor) Ion Ignaton - promotor al vieții muzicale hunedorene Studii şi articole 475-506 română, engleză
DOBRINESCU, Valeriu Florin (autor) Relațiile româno-ungare de la notele ultimative sovietice la Dictatul de la Viena (iunie-august 1940) Studii şi articole 507-513 română, engleză
HERBAN, Adela (autor) Receptarea politicii externe românești în cercurile Vaticanului (1933-1940) Studii şi articole 515-520 română, franceză
BARNA, Dumitru (autor) Învățămîntul primar, gimnazial, liceal și profesional în județul Hunedoara 1918-1940 (I) Studii şi articole 521-567 română, franceză
HACMAN, Serghei (autor) Pregătirea și efectuarea operațiunii militare pentru includerea Basarabiei și Nordului Bucovinei în U.R.S.S. (iunie-iulie 1940) Studii şi articole 569-583 română, engleză
GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind participarea armatei române din sud-vestul Transilvaniei în cel de-al doilea război mondial, în perioada 11 - 20 septembrie 1944 Studii şi articole 585-628 română, franceză
DĂRĂBAN, Dorin (autor) Acțiunea și cauzele deportării etnicilor germani din România Studii şi articole 629-639 română, engleză
LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Biserica strămoșească în viața comunităților românești din sud-estul Transilvaniei Studii şi articole 641-652 română, engleză
MESEA, Iulia (autor) Spiritul și religia formei - Constantin Brîncuși Studii şi articole 653-661 română, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor) Istoriografia școlilor din sud-vestul Transilvaniei Istoriografie şi informatică 663-671 română
ANDRUȘ, Rodica (autor), DEJU, Georgeta (autor), MOLODEȚIU, Dorina (autor) Prelucrarea informațiilor din cărțile și periodice aflate în biblioteca muzeului devean pentru introducere în baza de date și regăsirea acestora Istoriografie şi informatică 673-682 română, franceză
ANDRUȘ, Rodica (autor), DEJU, Georgeta (autor) Bibliografia Revistei Sargetia, (Series Historiae) Bibliografii 683-745 română
BURNAZ, Silvia (autor), RASA, Cristina (autor) Bibliografia Revistei Sargetia, (Series Scientia Naturale) Vol. I-XVII Bibliografii 747-760 română
BASARAB, Maria (autor) VASILIE POPP, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor până la vremile noastre, Sibiu, 1838, studiu introductiv, ediție, note, rezumat și indice de Eva Mârza și Iacob Mârza, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, 225 pagini și 16 ilustrații RECENZII 761-762 română
BASARAB, Maria (autor) ADRIANA MITU, Din vechile cărți de înțelepciune la români. Cugetările lui Oxenstiern, secolul XVIII, Editura Athos, București, 1996, 223 p. RECENZII 762-763 română
RIȘCUȚA, Cristina (autor) CAROL AL II-LEA, Între datorie și pasiune. Însemnări zilnice. Vol. I 1904-1939, ed. Silex, București, 1995, 531 p., vol. II 1939-1940, Casa de editură și presă "Șansa", București, 1996, 450 p. RECENZII 764-765 română
ANDRUȘ, Rodica (autor) GELU NEAMȚU, Revoluția română din Transilvania, 1848-1849. Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1996, 200 p. RECENZII 765-766 română
MĂRGHITAN, Liviu (autor) "ZIRIDAVA" XIX - XX Arad, 1996. RECENZII 767 română
HERBAN, Adela (autor) GHEORGHE BUZATU, CORNELIU CIUCANU, CRISTIAN SANDACHE, Radiografia dreptei românești, București, 1996, 423 p. RECENZII 768 română
LAZĂR, Ioachim (autor) VALERIU FLORIN DOBRINESCU, România și Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947. Bătălia diplomatică pentru Transilvania, Editura Viitorul românesc, 1996, 304 p. RECENZII 769-771 română
MORAR, Marcel (autor) IOAN N. CIOLAN, Transilvania prigonită de Unguri, Casa de editură "Petru Maior", Târgu-Mureș. Liga Cultural-Creștină "Andrei Șaguna", Sfântu Gheorghe; Târgu Mureș, 1996, 168 p + 39 p ilustrate. RECENZII 771-773 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 1995-1996 Cronică 775-792 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Victor I. Șuiaga (1899-1996) In memoriam 793-796 română
IONAȘ, Vasile (autor) Ioan Frățilă (1932-1996) In memoriam 797-798 română