Acta Musei Napocensis: ActaMN, 35-36-II, 1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic TURCUȘ, Șerban (autor) Conciliul Lyon II - 1274, implicații în Europa Central-Orientală Studii 9-32 română
articol de periodic CSETRI, Elek (autor) , MUREȘAN, Florin (autor) Documente noi privind ecoul revoluției franceze în Transilvania. Măsurile Puterii Centrale din primăvara anului 1793 și circulara episcopului ortodox Gherasim Adamovici din 30 martie 1793 Studii 33-56 română
articol de periodic BONIS, Johanna (autor) Din istoria breslelor târgumureșene Studii 57-61 română
articol de periodic JAMBOR, Petre (autor) Contribuții la genealogia și blazonul familiei Sina Studii 63-67 română
articol de periodic MUNTEAN, Ovidiu (autor) Polonia și revoluționarii polonezi în presa pașoptistă românească Studii 69-77 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Evreii alături de români în revoluția de la 1848 din Transilvania Studii 79-88 română
articol de periodic RETEGAN, Sorin (autor) Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația națională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 Studii 89-111 română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) O încercare de aplanare a crizei Partidului Național Român (1896) Studii 113-121 română
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Sărbătorirea zilei 3/5 mai 1848 - prilej de afirmare a identității naționale Studii 123-127 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Revenirea familiei regale în București (18 noiembrie-1 decembrie 1918) Studii 129-139 română
articol de periodic COMȘA, Daniela (autor) , JUDE MARIA, Magdalena (autor) Reuniunea meseriașilor români din Turda în slujba idealului național Studii 141-147 română
articol de periodic GERMAN, Adina (autor) , GERMAN, Ioan (autor) Mărturii despre Alexandru Vaida-Voevod Studii 149-171 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Intelectualitatea artistică din România și mediul cultural german. Exemplul Munchenului (1808-1935) Studii 173-205 română
articol de periodic BÎRCĂ MEDA, Diana (autor) Alexandria: Un manuscris necunoscut Miscellanea 209-210 română
articol de periodic CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș - Mitologie politică Miscellanea 211-215 română
articol de periodic CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș în climatul mintal al epocii Miscellanea 217-221 română
articol de periodic JOSAN, Nicolae (autor) , MIRCEA, Daniela (autor) Două "general parton-uri" habsburgice din timpul războaielor napoleoniene în colecțiile muzeului din Alba Iulia Miscellanea 223-230 română
articol de periodic MEDELEȚ, Florin (autor) Din corespondența lui Constantin Daicoviciu cu Marius Moga Miscellanea 231-238 română
articol de periodic CORDUNEANU VICTORIA, Isabela (autor) Oral history as a method for historical research Miscellanea 239-245 engleză
articol de periodic MORAR-VULCU, Călin (autor) Ipostaze ale puterii: sărbătorile de 23 August Miscellanea 247-251 română
articol de periodic MEȘTER, Mihai (autor) , PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar din S. Văleni, com. Căianu, jud. Cluj Numismatică şi medalistică 255-272 română
articol de periodic CĂLIAN, Livia (autor) Again about Michael the Brave's gold medal Numismatică şi medalistică 273-278 engleză
articol de periodic COZA, Mihaela (autor) Catalogul medaliilor și monedelor jubiliare din Muzeul de Istorie Aiud (I) Numismatică şi medalistică 279-303 română
articol de periodic CIOFU, Valerian (autor) Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena Numismatică şi medalistică 305-311 română
articol de periodic CIOFU, Valerian (autor) Medalii din materiale și tehnologii neconvenționale Numismatică şi medalistică 313-317 română
articol de periodic SCROBOTĂ, Paul (autor) O cheie de boltă cu motivul Agnus Dei de la Aiud Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 321-322 română
articol de periodic SZOKE ANA, Maria (autor) Meșteri broderi și opere lor Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 323-342 română
articol de periodic CIORTEA, Camelia (autor) Litografii de Barabás Miklós în colecția Muzeului Național de Istorie Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 343-346 română
articol de periodic SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 347-357 română
articol de periodic MITU, Melinda (autor) Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale Revoluției de la 1848 din Cluj Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 359-368 română
articol de periodic BOBOȘ, Doina (autor) , VAJDA, Cătălina (autor) O piesă inedită din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (investigații și restaurare) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 369-372 română
articol de periodic CĂPÎLNA, Emil (autor) Restaurarea a două statuete "Putti muzicanti" din secolului al XVIII-lea de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cuj-Napoca Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 373-373 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Popp Vasile, „Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țâri de la începutul lor până la vremile noastre”, Sibiu, 1838. Studiu introductiv, ediție, note, rezumat și indice de Eva Mârza și Iacob Mârza. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1995, 225 p. Note şi recenzii 377-378 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Vasile Dobrescu, „Elita românească în lumea satului transilvan. 1867-1918”, Târgu-Mureș, Ed. Universității "Petru Maior", 1996, 300 p. Note şi recenzii 379-380 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Revista de istorie socială / Review of Social History Note şi recenzii 381-383 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Nicolae Josan, „Ioan Pușcariu (1824-1912). Viața și activitatea”. Cuvânt înainte de Camil Mureșan. Alba Iulia, 1997, 250 p. Note şi recenzii 385-386 română
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) „Veteranii pe drumul onoarei și jertfei (1941 - 1945) de la Nistru la Marea de Azov (iulie 1941 - iulie 1942)”. (Mărturii, episoade și documente privind acțiunile armatei române de la Nistru la Martea de Azov, la Odessa, în Crimeea și la sud de Harkov), BUCUREȘTI, Editura Vasile Cârlova 1997, 576 p. + 23 p. fotografii + 2 schițe Note şi recenzii 387-388 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) „Misiunile lui A. I. Vîșinski în România (Din istoria relațiilor româno-sovietice, 1944-1946). Documente secrete”. Volum editat de Academia română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Academia Rusă de Științe, Institutul de Slavistică și Balcanistică, Arhiva de Stat a Federației Ruse, București, 1997, 269 p. Note şi recenzii 396-389 română
articol de periodic Abrevieri 397-398 română