Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TURCUȘ, Șerban (autor) Conciliul Lyon Ii - 1274, implicații în Europa Central-Orientală .9-32 română
CSETRI, Elek (autor), MUREȘAN, Florin (autor) Documente noi privind ecoul revoluției franceze în Transilvania. Măsurile puterii centrale din primăvara anului 1793 și circulara episcopului ortodox Gherasim Adamovici din 30 martie 1793 33-56 română
BONIS, Johanna (autor) Din istoria breslelor tîrgumureșene 57-61 română
JAMBOR, Petre (autor) Contribuții la genealogia și blazonul familiei Sina 63-67 română
MUNTEAN, Ovidiu (autor) Polonia și revoluționarii polonezi în presa pașoptistă românească 69-77 română
NEAMȚU, Gelu (autor) Evreii alături de români în revoluția de la 1848 din Transilvania 79-88 română
RETEGAN, Sorin (autor) Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația nașională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 89-111 română
CORDOȘ, Nicolae (autor) O încercare de aplanare a crizei Partidului Național Român (1896) 113-121 română
GLODARIU, Eugenia (autor) Sărbătorirea zilei 3/5 mai 1848 - prilej de afirmare a identității naționale 123-127 română
STAN, Constantin (autor) Revenirea familiei regale în București (18 noiembrie-1 decembrie 1918) 129-139 română
COMȘA, Daniela (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Reuniunea meseriașilor români din Turda în slujba idealului național 141-147 română
GERMAN, Adina (autor), GERMAN, Ioan (autor) Mărturii despre Alexandru Vaida-Voevod 149-171 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Intelectualitatea artistică din România și mediul cultural german.Exemplul Munchenului (1808-1935) 173-205 română
BÎRCĂ MEDA, Diana (autor) Alexandria: Un manuscris necunoscut 209-210 română
CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș - Mitologie politică 211-215 română
CIORTEA, Camelia (autor) Vlad Țepeș în climatul mintal al epocii 217-221 română
JOSAN, Nicolae (autor), MIRCEA, Daniela (autor) Două "general parton-uri" habsburgice din timpul războaielor napoleoniene în colecțiile muzeului din Alba Iulia 223-230 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Din corespondența lui Constantin Daicoviciu cu Marius Moga 231-238 română
CORDUNEANU VICTORIA, Isabela (autor) Oral history as a method for historical research 239-245 engleză
MORAR-VULCU, Călin (autor) Ipostaze ale puterii: sărbătorile de 23 August 247-251 română
MEȘTER, Mihai (autor), PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar din S. Văleni, com. Căianu, jud. Cluj 255-272 română
CĂLIAN, Livia (autor) Again about Mechel the Brave's gold medal 273-278 engleză
COZA, Mihaela (autor) Catalogul medaliilor și monedelor jubiliare din Muzeul de Istorie Aiud (I) 279-303 română
CIOFU, Valerian (autor) Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena 305-311 română
CIOFU, Valerian (autor) Medalii din materiale și tehnologii neconvenționale 313-317 română
SCROBOTĂ, Paul (autor) O cheie de boltă cu motivul Agnus Dei de la Aiud 321-322 română
SZOKE ANA, Maria (autor) Meșteri broderi și opere lor 323-342 română
CIORTEA, Camelia (autor) Litografii de Barabas Miklos în colecția Muzeului Național de Istorie 343-346 română
SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara 347-357 română
MITU, Melinda (autor) Date cu privire las istoria asociației și a muzeului de relicve ale revoluției de la 1848 din Cluj 359-368 română
BOBOȘ, Doina (autor), VAJDA, Cătălina (autor) O piesă inedită din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (investigații și restaurare) 369-372 română
CĂPÎLNA, Emil (autor) Restaurarea a două statuete "Putti muzicanti" din secolului al XVIII-lea de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cuj-Napoca 373-373 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Disertație despre tipografiile românesțti în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pîna în vremile noastre - Popp Vasile 377-378 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Elita românească în lumea satului trabsilvan. 1867-1918 - Dobrescu Vasile 379-380 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Ioan Pușcariu (1824-1912). Viața și activitatea - Josan Nicolae 385-386 română
GIURAN, Valeriu (autor) Veteranii pe drumul onoarei și jertfei (1941-1945) de la Nistru la Marea de Azov (iulie 1941 - iulie 1942) 387-388 română
CIUPEA, Ioan (autor) Misiunile lui A.I. Vîșinski în România 396-389 română