Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, 1997-1998, Acta Musei Devensis

  • Anul publicației: 1997-1998
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Gutenberg
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-8 română, franceză, germană, engleză
CIUTĂ, Marius Mihai (autor) Aspecte ale complexului cultural Starcevo-Criș pe teritoriul României Studii şi articole 9-44 română, engleză
FÎNTÎNEANU, Cristinel (autor) Cîteva considerații privind raportul cronologic între culturile Gumelnița și Sălcuța Studii şi articole 45-49 română, engleză
POPA, Cristian Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în bazinul Cugirului (II) Studii şi articole 51-101 română, engleză
RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Materiale arheologice aparținînd bronzului timpuriu în colecția muzeului din Deva Studii şi articole 103-128 română, engleză
MOLNAR, Zsolt (autor) Propuneri ipotetice pentru modelul dinamicii așezărilor din epoca bronzului pe Valea Superioară a Mureșului Studii şi articole 129-147 română, franceză
GLIGOR, Adrian (autor), INEL, Constantin (autor) Scurte considerații asupra unui vîrf de lance hallstattian descoperit la Ocna Mureș (jud. Alba) Studii şi articole 149-157 română, franceză
DRĂGHIA, Daniela (autor) 100 de ani de la moartea ilustrului arheolog Dr. Zsofia Torma Studii şi articole 159-176 română, engleză
GHEORGHIU, Gabriela (autor) Cisterne descoperite în zona capitalei regatului dac Studii şi articole 177-189 română, engleză
SONOC, Alexandru (autor) Considerații privind simbolistica pisicii în antichitatea Europei și în estul bazinului Mării Mediterane Studii şi articole 191-203 română, franceză
Propuneri pentru un dicționar de termeni în arheologia celei de-a doua epoci a fierului Studii şi articole 205-226 română, engleză
DARDAINE, Silvie (autor) Les Flaviens et Trajan d'apres les inscriptions decouvertes dans la Peninsule Iberique Studii şi articole 227-246 franceză
ARDEVAN, Radu (autor) Observații asupra unei familii de fabri de la Drobeta Studii şi articole 247-252 română, franceză
BĂEȘTEAN, Gică (autor) Conducte din tuburi ceramice în Colonia Dacica Sarmizegetusa Studii şi articole 253-260 română, engleză
PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XVI) - Inscriptions de Sarmizegetusa Studii şi articole 261-265 franceză
BENEA, Doina (autor), LALESCU, Iulian (autor) Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) Studii şi articole 267-301 română, engleză
MĂRGHITAN, Liviu (autor) Reflecții asupra romanizării Daciei - Săpăturile arheologice de la Deva Studii şi articole 303-352 română, franceză
POPA, Dumitru (autor) Contribuții la viața cultural-religioasă a populației rurale din Dacia romană intracarpatică Studii şi articole 353-362 română, engleză
PETICĂ, Mihai (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Obiecte de os în colecțiile Muzeului Județean Mureș Studii şi articole 363-376 română, franceză
GEORGESCU, Adrian (autor), SONOC, Alexandru (autor) Inelul sigilar cu reprezentare zoomorfă descoperit în necropola tumulară noricopannonică de la Cașolț (jud. Sibiu) Studii şi articole 377-400 română, germană
ALICU, Dorin (autor) Bibliografia așezărilor antice de la Vețel - Micia Studii şi articole 401-425 română
BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Despre tipologia cetăților din sud-estul Ungariei medievale Studii şi articole 427-440 română, engleză
ȚUȚUIANU, Costin-Daniel (autor) Spade medievale din colecția Muzeului civilizației dacice și romane din Deva Studii şi articole 441-448 română, engleză
ITTU, Constantin (autor) Gestică simbolică în ritualul investiturii unui cavaler Studii şi articole 449-453 română, engleză
ȚIPLIC, Ioan Marian (autor) Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Tramsilvaniei de Sud. 2. Breslele armurierilor din Cluj (sec. XIV-XVI) Studii şi articole 455-466 română, germană
PAP, Francisc (autor), PETROV, Gheorghe (autor), PINTER, Zeno Karl (autor) Descoperiri monetare în Cetatea Orăștiei Studii şi articole 467-472 română, germană
LUCA, Cristian (autor) Documente italiene inedite privind relațiile politice ale lui Ioan Zapolya cu Ferdinand I de Habsburg Studii şi articole 473-484 română, italiană
IONESCU, Doina (autor) Considerații asupra ansamblului de pictură murală aparținînd bisericii monument istoric "Sfîntul Nicolae" din Leșnic Studii şi articole 473-580 română
TĂTAR, Octavian (autor) Disputa pentru coroana Ungariei dintre Ferdinand și Zapolya (1526-1540) Studii şi articole 485-510 română, engleză
PĂDUREANU, Dominuț (autor) Prima atestare documentară a unei mori de apă în Țara Moților - Cîmpeni, 1587 - și evoluția acesteia în timp Studii şi articole 511-524 română, franceză
DREGHICIU, Doina (autor) Tipărituri rare sau unicat în colecțiile de carte românească veche din județul Alba (secolele XVI-XIX) Studii şi articole 525-533 română, franceză
BICHICEAN, Gheorghe (autor) Reprezentarea clerului în Marea Adunare a țării, în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) Studii şi articole 535-542 română, franceză
DREGHICIU, Doina (autor) Surse de achiziționare ale cărților romănești vechi inserate în însemnări olografe (sec. XII-XIX) Studii şi articole 543-549 română, engleză
MUREȘAN, Valentin (autor) Considerații privind scena mitologică în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII Studii şi articole 551-562 română, germană
MOCANU, Marin Radu (autor) Biserica - născătoare de limbă și cultură la români Studii şi articole 563-571 română, franceză
ANGHEL, Gheorghe (autor) Vauban și fortificațiile bastionare din Transilvania și Banat de la sfîrșitul secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 581-631 română, franceză
ALBU, Ioan (autor) Procesul vrăjitoarelor din Chirpăr (1727-1728) Studii şi articole 633-648 română, franceză
DÎRJA, Ileana (autor) Manuscrise și tipărituri kollariene în colecția bibliotecii naționale a României filiala "Batthyaneum" din Alba Iulia Studii şi articole 649-686 română, franceză
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Cultura luminilor. Românii în istoriografia maghiară Studii şi articole 687-715 română, engleză
BOTA, Ioan (autor) Episcopul Petru Pavel Aron, deschizător de drumuri în învățămîntul românesc Studii şi articole 717-727 română, franceză
IONESCU, Doina (autor) Din bogata activitate a pictorului Simion din Pitești în ținuturile hunedorene (1) Studii şi articole 729-736 română, franceză
POPA, Mircea (autor) Atitudinea autorităților habsburgice față de emigrările din Transilvania reflectată în cîteva documente de arhivă Studii şi articole 737-740 română, engleză
VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor) Cîteva considerații despre situația economico-socială a țărănimii hunedorene între anii 1750-1784 Studii şi articole 741-748 română, franceză
GHERMAN, Mihai (autor) Gheorghe Șincai: Adunarea Dogmelor credinții cu însemnări de folos. Manuscris inedit Studii şi articole 749-754 română, franceză
STANCIU, Laura (autor) Petru Maior - precursor al romantismului Studii şi articole 755-769 română, franceză
DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan (autor) Modalități culturale la românii ardeleni în "Vormärz": N. Pauleti (I) Studii şi articole 771-778 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) Cărți didactice românești în muzeul din Deva (1785-1888) Studii şi articole 779-791 română, franceză
MESEA, Iulia (autor) Valori și semnificații ale creației peisagistice a lui Fritz Schillerus Studii şi articole 793-800 română, engleză
MIKLOSIK, Elena (autor) Peisajul de la staffage-ul idilic la realismul documentar Studii şi articole 801-812 română, franceză
BASARAB, Maria (autor) Mănăstirea Plosca - valențe culturale Studii şi articole 813-830 română, franceză
LUPEA, Cornel (autor) Ofițerii români din regimentul I grăniceresc român de la Orlat Studii şi articole 831-861 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Budai (1763-1847) și mișcarea pentru emancipare națională a românilor din Transilvania Studii şi articole 863-871 română, franceză
MIHAI, David (autor) Arhaic și modern în inventarul gospodăriei țărănești zărăndene. Evoluție și involuție în mentalitate Studii şi articole 873-879 română, engleză
FERENCZ, Iosif Vasile (autor) Ioan ANDRIȚOIU, Aurel RUSTOIU, Sighișoara - Wietenberg. Descoperirile preistorice și așezarea dacică, Biblioteca Thracologica, XXIII, București, 1997, 325 p. 134 fig. XIV pl. Recenzii, necrologuri, lista abrevierilor 881-882 română
Marian Gumă (1951-1998) Recenzii, necrologuri, lista abrevierilor 883-887 română
Lista abrevierilor Recenzii, necrologuri, lista abrevierilor 889-895 română