Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, 2013, Acta Musei Devensis, seria nouă

  • Anul publicației: 2013
  • Subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Publicată de: Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva
  • Editura: Altip
  • Localitatea: Deva
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Sargetia-Acta Musei Devensis


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-8 română, franceză, germană, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor) Aurel Vlaicu - 100 de ani de la trecerea sa în eternitate 9-13 română
BĂRBAT, Ioan Alexandru (autor) Observații macroscopice și microscopice asupra unui mojar descoperit în situl arheologic Șoimuș-Teleghi (județul Hunedoara) Arheologie. Studii şi articole 17-40 română, engleză
BARBU, Mihaela (autor), MARC, Antoniu Tudor (autor) Considerații asupra locuirii Coțofeni de la Șoimuș-Lîngă sat cu privire specială la industria cioplită Arheologie. Studii şi articole 41-56 română, franceză
RIȘCUȚIA, Nicolae Cătălin (autor) Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului Arheologie. Studii şi articole 57-71 română, engleză
BERETEU, Dinu Ioan (autor) Așezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca - Sinitău Arheologie. Studii şi articole 73-100 română, engleză
CRISTESCU, Cătălin (autor) Contribuții la cronologia davae-lor dacice de pe Valea Siretului (II) Arheologie. Studii şi articole 101-153 română, engleză
TOMA, Corina (autor) Observații asupra tehnicii de producere a brățărilor dacice din bară torsionată din tezaurele de la Oradea - Sere și Drăgești (județul Bihor) Arheologie. Studii şi articole 155-164 română, engleză
FERENCZ, Iosif Vasile (autor) The Dacian painted pottery discovered at Ardeu, Hunedoara County, Romania Arheologie. Studii şi articole 165-176 engleză, română
HAMAT, Ana Cristina (autor) Acele de păr cu capul în formă de mînă descoperite în Dacia romană Arheologie. Studii şi articole 177-193 română, engleză
BENEA, Doina (autor) Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum Arheologie. Studii şi articole 195-210 română, germană
DUDĂU, Alexandru (autor) Cultul geniilor la Micia: o privire asupra inscripțiilor Arheologie. Studii şi articole 211-229 română, engleză
BARBU, Marius Gheorghe (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Piese sculpturale romane recuperate din albia răului Mureș Arheologie. Studii şi articole 231-238 română, engleză
BĂEȘTEAN, Gică (autor) Așezări umane pe lunca Mureșului. Punct Uroi. Pod Mureș. Raport preliminar Rapoarte şi note arheologice 241-258 română, engleză
BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Ceramica nesmălțuită descoperită în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu (săpătură arheologică de salvare) Rapoarte şi note arheologice 259-270 română, engleză
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi considerații pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, XLII Istorie. Studii şi articole 273-280 română, engleză
POPA, Cristian Ioan (autor) Cîmpul Pâinii și monumentele sale. Nașterea și apusul unui simbol Istorie. Studii şi articole 281-302 română, engleză
MIRCEA, Ionela (autor) Moda vestimentară feminină victoriană în imagini de epocă (1840-1890) Istorie. Studii şi articole 303-322 română, franceză
BUCUR, Alexandru (autor) Deva la revoluția din 1848-1849, oglindită în opera lui Sava Popovici Săvoiu Istorie. Studii şi articole 323-332 română, germană
MĂNESCU, Constantin (autor) Memoria revoluționarului Nicolae Bălcescu pe meleaguri vîlcene Istorie. Studii şi articole 333-338 română, engleză
PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Apariția mișcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat Istorie. Studii şi articole 339-344 română, engleză
LAZĂR, Ioachim (autor) Statutele Societății române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate Istorie. Studii şi articole 345-356 română, engleză
BODO, Cristina (autor) Aspecte din activitatea Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887) Istorie. Studii şi articole 357-376 română, franceză
BODA, Imola (autor) Teglas Gabor (1848-1916) și cercetarea arheologică în Dacia Istorie. Studii şi articole 377-392 română, engleză
DRĂGAN, Ciprian (autor) Biblioteca Nouă - un periodic orăștian de la sfîrșitul secolului al XIX-lea Istorie. Studii şi articole 393-395 română, engleză
ITTU, Gudrun-Liane (autor) Aspecte ale profesionalizării femeilor la început de secol XX: Cererile și ofertele de serviciu din cotidianul Siebenbürgisch Deutsches Tagesblatt (1905-1910) Istorie. Studii şi articole 397-406 română, engleză
GABOR, Camelia (autor), STANCIU, Camelia (autor) Flori de-o zi în revista Cosînzeana (1911) Istorie. Studii şi articole 407-412 română, engleză
IVĂNUȘ, Nicușor Dănuț (autor) Bancnote germane interbelice din colecția Muzeului Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu Istorie. Studii şi articole 413-432 română, franceză
POP, Marin (autor) Activitatea organizației Partidului Național și Național-Țărănesc din județul Hunedoara în perioada 1922-1928 Istorie. Studii şi articole 433-450 română, engleză
TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Din viața și opera pictorului Aurel Nedel Istorie. Studii şi articole 451-458 română, engleză
BASARAB, Maria (autor) Preotul greco-catolic și profesorul Victor Ioan Oprișiu - cinstitor de carte veche Istorie. Studii şi articole 459-466 română, franceză
DOBREI, Florin (autor) Un jurnal meteorologic de altădată Istorie. Studii şi articole 467-493 română, engleză
CUTEAN, Smaranda (autor), MIRCEA, Gabriela (autor) Din biografia pictorului Sava Albescu (1885-1957) cu specială referire la două documente din 1949 Istorie. Studii şi articole 495-523 română, engleză
GALEA, Silvia (autor) Restaurarea unor vase care aparțin Culturii Starcevo-Criș, descoperite la Cristian, județul Sibiu Conservare şi restaurare. Studii şi articole 527-532 română, engleză
IAMANDI, Daniela (autor), SCĂRLĂTESCU, Andrei (autor) Restaurarea unor vase ceramice orientale din secolul XV Conservare şi restaurare. Studii şi articole 533-542 română, engleză
POPESCU, Polixenia Georgeta (autor) Detecția și caracterizarea uleiului de in sicativat din lucrări vechi de pictură de șevalet Conservare şi restaurare. Studii şi articole 543-554 română, engleză
BOGDAN, Luminița (autor), PETCU, Velinca (autor) Restaurarea unui Molitvenic tipărit la Blaj, în anul 1784 Conservare şi restaurare. Studii şi articole 555-562 română, engleză
BUJANCĂ, Luminița Veronica (autor) Restaurarea tipăriturii Ceasoslov din 1811 Conservare şi restaurare. Studii şi articole 563-570 română, engleză
GLIGOR, Mircea Alexandru (autor) Veșmîntul lui San Bernardino di Siena. De la Miracolul divin la tehnologia restaurării Conservare şi restaurare. Studii şi articole 571-578 română, engleză
LEFTER, Lidia (autor), POPIȚIU, Ioana (autor) Conservarea și restaurarea patrimoniului imobil. Gospodăria de la Jupînești - Muzeul Satului Bănățean. Studiu de Caz Conservare şi restaurare. Studii şi articole 579-588 română, engleză
RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Cristian Ioan Popa, Contribuții la preistoria Văii Sebeșului (I). Locuirile Coțofeni din zona deluroasă [Contributions for a prehistory of Sebeș Valley (I). Coțofeni habitations in the hill area], BMS, III, Alba Iulia, Ed. Mega-Ed. Altip, 2012, 472 p. (ISBN 978-606-543-305-2) Recenzii şi note de lectură 591-593 română
FERENCZ, Iosif Vasile (autor) Radu Oltean, Dacia. Războaiele cu Romanii, vol. I Sarmizegetusa [Dacia. The Roman Wars, vol. I Sarmizegetusa], București, Ed. Art Historia, 2013, 151 p. (ISBN 978-973-0-14786-5) Recenzii şi note de lectură 595-597 română
BASARAB, Maria (autor) Anca Elisabeta Tatay, Din istoria si arta cărții românești vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) [On the History and Art of the Old Romanian Books: The Engravings of Buda (1780-1830)], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 500 p. (ISBN 978-606-543-188-1) Recenzii şi note de lectură 599-600 română
BĂEȘTEAN, Gică (autor) Dr. Dorin Alicu (1948-2013) In memoriam 603-608 română
Lista abrevierilor 609-614 română
Norme pentru publicare 615-619 română