Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GALL, Erwin (autor), GERGELY, Balazs (autor) Necropolele și descoperirile izolate de la Cluj și realitățile din Transilvania în secolul al X-lea .9-40 engleză
GERGELY, Balazs (autor), RUSU, Cosmin (autor) Cimitirul medieval din Piața Unirii - Cluj 41-44 engleză
CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria-Emilia (autor) Rit și ritual funerar la sașii din Sudul Transilvaniei în secolele XII-XIII 45-64 engleză
CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), OȚA, Silviu (autor), PÎRVAN, Katiușa (autor) Cîteva observații privind analiza cîtorva piese de bronz descoperite la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița), Grindul nr. 6 65-74 engleză
ROMAN TOMA, Cosmin (autor) Cercetări arheologice la casa parohială romano-catolică, Sibiu, 2006 75-88 engleză
SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Suki - O familie nobiliară din Comitatul Cluj în Evul Mediu 89-99 engleză
MUREȘAN, Dan-Ioan (autor) Notes critiques sur l'histoire de l'eglise de Moldavie au XV siecle 101-134 franceză
MUNTEAN, Ovidiu (autor) Publicistică franceză în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (mijl. Sec. al XIX-lea) 135-144 engleză
BODALE, Horațiu (autor) Intelectuali români în Italia (1860-1918) 145-160 engleză
POPESCU, Valentin (autor) Poziția lui Alexandru Mocioni față de Memorandum 161-178 engleză
VELE ANA, Maria (autor) Un diplomate roumaine a Paris 179-186 franceză
DOBEȘ, Andrea (autor) Anchete în sistemul penitenciar românesc. Studiu de caz: Vasile Ciolpan (1955) 187-200 engleză
OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu - Omul datoriei 201-227 engleză
GRUIA ANA, Maria (autor) Saint George on medieval stove tiles from Transylvania, Moldavia and Wallachia. An iconographical approach 231-254 engleză
SAVU-GRUIȚĂ, Ioana (autor) Tripticul Național 1906 255-268 engleză
CĂLIAN, Livia (autor) Reprezentări genealogice convenționale și figurate în medalistica familiei de Habsburg (sec. XVII-XVIII) 271-382 engleză
BONȚA, Claudia (autor) 1683. Asediul Vienei reflectat în medalistică 283-294 engleză
RUS, Traian (autor) Ioan Micu Moldovan și școala din satul natal 295-302 engleză
COMȘA, Daniela (autor) Alexandru Vaida Voevod, corespondența inedite 303-326 engleză
ȘEICA, Radu (autor) Confirmarea și acordarea de posesiuni pentru romanii din Maramureș în timpul lui Sigismund de Luxemburg (1387-1437) 327-337 engleză
GORUN, Hadrian (autor) Problematica viitoarelor granițe ale României și impactul asupra relațiilor cu franța și Rusia în prima jumătate a anului 1915 339-352 engleză
TUKA, Laszlo (autor) Repatizarea farmaciilor și drogheriilor în județele din Romania în funcție de ponderea naționalităților în 1936 353-358 engleză
GROZA, Horațiu (autor) Considerații generale privind pietrăritul și unele aspecte ale meșteșugului tradițional practicat în satul Podeni, comuna Moldovenești, județul Cluj 359-364 engleză
ROTARU, Cornelia (autor) Probleme de restaurare ridicate de un vas ceramic ștampilat 367-368 engleză
BONȚA, Claudia (autor) Restaurarea unor vase ceramice de epocă premodernă 369-370 engleză
POP, Daniel (autor) Restaurarea unor vase farmaceutice din lemn din secolul al XVIII-lea 371-374 engleză
BOROȘ, Doina (autor), VAJDA, Cătălina (autor) Tipuri morfologice de țesături și accestorii identificate în textile arheologice 375-379 engleză
BULBUC, Adriana (autor) Conservarea unor manuscrise armenești din secolele XVIII-XIX 381-384 engleză
MARCU-ISTRATE, Daniela (autor) Primăria Veche din Sibiu - casa, oamenii, muzeul - Munteanu Beșliu P. 387-389 engleză