Constantin Porfirogenetul - Carte de învățătură pentru fiul său Romanos, 1971