Acta Musei Napocensis: ActaMN, 45-46-II, 2009, seria 2008-2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-6 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Notarul anonim al regelui Bela al Ungariei și schola episcopală din Vercelli Studii 9-12 română
articol de periodic CÎMPEANU, Liviu (autor) Nefericitul voievod Dan cel Tânăr. Intervențiile Ungariei în problemele dinastice ale Țării Românești Studii 13-20 română
articol de periodic SIMON, Alexandru (autor) The wallachian's in Ottoman-Hungarian power relations (1443's-1440's) Studii 21-37 engleză
articol de periodic ARDELEAN, Florin (autor) Legislație militară și politică fiscală în timpul lui Ioan Sigismund Zapolya (1556-1570) Studii 39-52 română
articol de periodic MUNTEAN, Ovidiu (autor) Arme din perioada revoluției pașoptiste în colecția Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Studii 53-75 română
articol de periodic BODALE, Horațiu (autor) Ideologia politică pașoptistă și Risorgimento-ul italian Studii 77-90 română
articol de periodic CÎRJA, Ion (autor) Organizarea instituției mitropolitane în biserica greco-catolică românească în perioada șui Ioan Vancea de Buteasa (1869-1892) Studii 91-100 română
articol de periodic SUCIU, Dumitru (autor) Date privind situația școlilor române confesionale și problematica celor mixte din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii 101-120 română
articol de periodic GORUN, Hadrian (autor) Proiecte de constituire a unor unități militare transilvane alcătuite din foști prizoniei sau emigranți în S.U.A. (1917) Studii 121-124 română
articol de periodic TURCUȘ, Veronica (autor) Un promotor al experienței pedagogice românești în Transilvania după Unirea din 1918 - George G. Mateescu (1892-1929). Repere biografice Studii 125-152 română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Ioan Micu Moldovan. Pronunciamentul de la Blaj Miscellanea 155-168 română
articol de periodic TUKA, Laszlo (autor) Repartizarea teritorială și pe locuitori a farmaciilor și drogheriilor din României în 1936 Miscellanea 169-176 română
articol de periodic LAKATOS, Arthur (autor) Ein amerikanischer diplomat in Ungarn: J.F. Montgomery Miscellanea 177-182 germană
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Arheologii Dorin Popescu și Mircea Petrescu-Dîmbovița despre arheologia ungară și confrații maghiari Miscellanea 183-188 română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Inundațiile din România din anul 1970 cu referiri speciale la județul Cluj. Cauze și efecte Miscellanea 189-198 română
articol de periodic BONȚA, Claudia (autor) Portrete aristocratice de secol XVI-XVII în pinacotecile muzeelor clujene. Studii de caz: Elisabetha de Brabant și Albert de Austria Istoria Artei 201-208 română
articol de periodic MITU, Melinda (autor) Fotoceramică în colecțiile de artă decorativă ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Istoria Artei 209-216 română
articol de periodic SAVU GRUIȚĂ, Ioana (autor) Strana - identitate românească între credință și tradiție Istoria Artei 217-228 română
articol de periodic GUI, Daniela (autor) Luchian în Franța, modernitate și clasicism Istoria Artei 229-230 română
articol de periodic GROZA, Horațiu (autor) Un monument de arhitectură medievală: Palatul Voievodal din Turda Monumente 233-252 română
articol de periodic GRAPINI SABIN, Pompei (autor) Pictura murală interioară a bisericii din Micești - Cluj. Recuperarea programului icionografic prin cercetare stratigrafică extinsă Monumente 253-258 română
articol de periodic BACIU, Anamaria (autor) , BOROȘ, Doina (autor) Aspecte metodologice ale restaurării picturii murale de la biserica "Adormirea Maicii Domnului" a mănăstirii Răchitoasa, Bacău Monumente 259-268 română
articol de periodic BONȚA, Claudia (autor) Galerie de portrete imperiale. Casa de Austria în medalistica secolelor XVII și XVIII Numismatică şi medalistică 271-285 română
articol de periodic CIOFU, Sînziana (autor) , CIOFU, Valerian (autor) , DIMULESCU, Alexandra (autor) Medaliile Octavian Goga din 1938 Numismatică şi medalistică 287-390 română
articol de periodic RUS, Traian (autor) Ioan Micu Moldovan și școala din satul natal Documenta 309-328 română
articol de periodic BONȚA, Claudia (autor) Considerații privind restaurarea unui vas dacic cu brîu și butoni Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 329-332 română
articol de periodic MÂNDREA, Doina Ileana (autor) Arta decorativă în slujba utilitarului. Restaurarea unor obiecte farmaceutice din sticlă pictată de la sfârșitul secolului al XVIII-lea Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 333-342 română
articol de periodic FLOREA, Bogdan (autor) Melinda Mitu, Ovidiu Muntean, „Rememorând Revoluția. 1848-2008 - Remember the Revolution. 1848-2008”, Cluj-Napoca, „Mega”, 2008, 111 p. + il. Note şi recenzii 343-344 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Mihai (autor) Vasile Pușcaș, „România spre Uniunea Europeană. Negocierile de aderare (2000-2004)”, Iași: Institutul European, 2007, 675 p. Note şi recenzii 344-346 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Bibliografia cărților apărute în limbile minorităților naționale și despre minoritățile naționale din România în perioada 1990-2001”. Vol. I. București, Ed. Hasefer, 2003, 161 p.; „Romaniai Magyar konyvkiadas. 1990--1998”. Szerkesztette Szigethy Rudolf. Kolozsvar, Az EME kiadasa, 2003, 380 p.; Nicolae Edroiu, „Bibliografia istorică română slovacă (1918-2000)”. Rumunsko Slovenska historicka bibliografia (1918-2000). Cluj-Napoca, 2004, 117 p.; Lucian Giura, Maura G. Giura, Helmuth J. Knall, „Contribuții bibliografice la o istorie a Mediașului”. Mediaș, Ed. Crisserv, 2005, 213 p.; Bogdan Crăciun, Ioan Bolovan, „Cercetări de istoria populației României (1945-2005). Bibliografie selectivă”. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, 124 p. Note şi recenzii 346-347 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Gabriel Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească, 1965-1989. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 373 p.; Edit Szegedi, Tradiție și inovație în istoriografia săsească între baroc și iluminism. Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2004, 351 p.; Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. Voi. I-II. Coordonatori: Constantin Bușe, Constantin Gaucan. București, Ed. Universității, 2006, 423, 448 p.; Permanența lui Nicolae Iorga. Coordonatori: Victor Crăciun, Cezar Dobre. București, 2006, 361 p. Harald Roth, Mică istorie a Transilvaniei. Târgu Mureș, Ed. Pro Europa, 2006, 196 p. Note şi recenzii 347-348 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Nikolaus Netzhammer, „In verbo tuo. Raymund Netzhammer O S. B., arhiepiscop de București, 1905-1924,” București, 2003, 170 p.; Raymund Netzhammer, „Episcop în România într-o epocă a conflictelor naționale și religioase”. Vol. I-II. Ediție de Nikolaus Netzhammer și Krista Zach. București, Ed. Academiei Române, 2005, 1937 p. Note şi recenzii 348-349 română
articol de periodic Abrevieri 351-358 română
articol de periodic COMȘA, Daniela (autor) Corespondența lui Alexandru Vaida Voevod cu bunicul său, Alexandru Bohățiel Documenta 393-308 română