Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
HASAN MIHAI, Florin (autor) Antroponimia și modalități de transmitere a antroponimelor în cadrul familiilor nobiliare transilvănene de la sfîrșitul secolului al XIII-lea și din secolul al XIV-lea .9-30 română
VIZAUER, Victor (autor) Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIV-lea 31-43 română
ALTAROZZI, Giordano (autor) Tra stato e chiesa: Le nunziature apostzoliche nella prima eta moderna 45-58 italiană
PAPP, Andrea (autor) Moda dolmanului în Transilvania (sec. XVI-XVIII) 59-72 română
CSAPO, Emoke (autor) Bucureștiul secolului al XIX-lea în descrierile călătorilor maghiari 73-84 română
BODALE, Horațiu (autor) Națiuni și loialități: romanii și italienii din monarhia habsburgică la jumătatea secolului XIX 85-90 română
MUNTEAN, Ovidiu (autor) Gustave Oelsner și problematica principatelor dunărene la 1840 91-99 română
LASZLO, Tuka (autor) Învățămîntul farmaceutic în cadrul universității Franz Josepg din Cluj (Ferenc Jozsef tudomanyegyetem) 1872-1945 101-109 română
MITU, Melinda (autor) Cultul împărătesei Elisabeta la maghiarii din Cluj în perioada dualistă 111-120 română
CISMAȘ, Emilia (autor) Theodor Angheluță. Portret de intelectual transilvănean interbelic (1882-1964) 121-124 română
TOTH, Szilard (autor) Bernady Gorgy și strategia politică a Partidului maghiar 125-136 română
VIRAG, Paula (autor) Evoluția populației în perioada comunistă în județul Satu-Mare 137-146 română
GRUIA ANA, Maria (autor) Bears on late medieval stove tiles 149-164 română
BONȚA, Claudia (autor) Proiecții satirice în medalistica barocă 165-174 română
MIHALY, Melinda (autor) Casa Henczel și Hensler din Cluj 175-187 română
CĂLIAN, Livia (autor) Galeria împăraților romani a lui Christian Wermuth (I) 189-266 română
BONȚA, Claudia (autor) Restaurarea unei urne funerare aparținînd epocii bronzului 269-272 română
BULBUC, Adriana (autor) Arta restaurării carții vechi - o misiune nobilă 273-275 română
GRAPINI SABIN, Pompei (autor) Intervenție de urgență pentru recuperarea și protejarea unor fragmente de pictură murală descoperite în timpul cercetării arheologice efectuate la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în campania 2011 277-282 română
BACIU, Anamaria (autor) Cercetare stratigrafică asupra unui fragment din pictura murală exterioară de la Biserica Bina Vestire a Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava 283-288 română
GRUIA ANA, Maria (autor) Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Transilvania 291-293 română
POP, Constantin (autor) Constantin și Hadrian Daicoviciu - Memoria Imaginilor - Comșa Daniela 293-295 română
MOLDOVAN, Grigore (autor) Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial-1945 - Petrencu Anatol 295-296 română
MOLDOVAN, Grigore (autor) Problema Basarabeană în istoriografie, 1917-1947 - Nazaria Sergiu, Stepaniuc Victor 297-299 română
MOLDOVAN, Grigore (autor) Reeducarea în România Comunistă. Vol. (1948-1952), Aiud, suceavam Pitești, Brașov - Stănescu M. 299-300 română