Îndrumătorul Fondurilor Arhivei de Stat a Regiunii Transcarpatica, 2004