Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins IV-VII română, germană
DAICOVICIU, Constantin (autor) Partidul Comunist Român, conducătorul destinelor istorice ale poporului român 1-6 română
VLASSA, Nicolae (autor) Cultura Criș în Transilvania Studii şi Materiale 9-48 română
FERENCZI, Istvan (autor) Cimitirul "scitic" de la Ciumbrud (partea de II-a) Studii şi Materiale 49-73 română
WINKLER, Iudita (autor) Drahma și hemidrahma în sistemul monetar al daco-geților Studii şi Materiale 75-89 română
CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Santuarul dacic de la Pecica Studii şi Materiale 91-101 română
JAKO, S. (autor) Cercetări arheologice la cetatea Grădiștea Muncelului, în anii 1803-1804 Studii şi Materiale 103- română
MACREA, Mihail (autor) Organizarea provinciei Dacia Studii şi Materiale 121-151 română
DAICOVICIU, Constantin (autor) Severus Alexander și provincia Dacia Studii şi Materiale 153-171 română
BELU, S. (autor), DRAGOMIR, S. (autor) Voievozi, cnezi și crainici la românii din Munții Apuseni și din regiunea Bihorului în evu mediu Studii şi Materiale 173-181 română
BITAY, I. (autor) Contribuții la studiul culturii antice în Transilvania în secolul al XVI-lea Studii şi Materiale 183-196 română
PAP, Francisc (autor), WINKLER, Iudita (autor) Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania Studii şi Materiale 197-211 română
BUNTA, Magdalena (autor) Sigilii de breaslă în colecția Muzeului de Istorie Cluj Studii şi Materiale 213-228 română
ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte din starea de spirit în comitatele Alba și Sibiu în anii 1782-1784 Studii şi Materiale 229-237 română
BOTEZAN, Liviu (autor), ROȘCA-ROSEN, M. (autor) Contribuții la studiul organizării locurilor curiale pe moșiile nobiliare din comitatele transilvănene (1785-1820) Studii şi Materiale 239-255 română
ARDOS, A. (autor), LAKATOS, Ștefan (autor) Instrumentele muzicale ale Muzeului de Istorie Cluj Studii şi Materiale 257-270 română
MIREL, Maria (autor), VAJDA, Ludovic (autor) Date privind situația și revendicările economice ale minerilor din salinele transilvănene (1848-1867) Studii şi Materiale 271-290 română
CORDOȘ, Nicolae (autor), KOVACS, I. (autor) Preocupări ale literaturii agrare românești din a doua jumătate a sec. XIX Studii şi Materiale 291-316 română
SURDU, B. (autor) "Societatea de păstrare și împrumut din Rășinari" Studii şi Materiale 317-328 română
BUNTA, Petru (autor) Acțiuni greviste ale muncitorilor metalurgiști de la fabrica "Phoebus" - Oradea Studii şi Materiale 329-349 română
BODEA, Gheorghe (autor) Din acțiunile populației regiunii Maramureș pentru eliberarea întregului teritoriu al Patriei și zdrobirea fascismului Studii şi Materiale 351-365 română
SAVU, Alexandru (autor) Participarea intelectualilor din România la lupta forțelor democrate în perioada 23 august 1944 - 6 martie 1945 Studii şi Materiale 367-380 română
PROTOPOPESCU, George (autor), VASILOSCHI, E. (autor) Aspecte ale luptei maselor populare conduse de P.C.R. pentru refacerea "economică a regiunii Cluj (1944-1947) Studii şi Materiale 381-396 română
HOREDT, K. (autor), PROTASE, Dumitru (autor), RUSU, M. (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice de la Iernut Note şi discuţii 399-410 română
VASILIEV, Valentin (autor) Un nou mormânt scitic descoperit la Batoș Note şi discuţii 411-420 română
CHIFOR, I. (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, V. (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (III) Note şi discuţii 421-422 română
HOREDT, K. (autor) În legătură cu monumentul de la Adamklissi Note şi discuţii 423-428 română
GLODARIU, Ioan (autor) Legio IV Flavia Felix în Dacia Note şi discuţii 429-435 română
RUSSU, Ion (autor) Contribuția lui Zamosius la epigrafia Dacia Note şi discuţii 437-450 română
RUSSU, Ion (autor) Note epiografice. Seria IX Note şi discuţii 451-458 română
DAVID, L. (autor), PINTEA, V. (autor) Un monument funerar din Dacia Porolissensis Note şi discuţii 459-463 română
POP, Constantin (autor) Iuppiter de la Potaisa Note şi discuţii 465-466 română
DAICOVICIU, Beatrice (autor) Despre eliberarea ilegală a liților și a sclavilor la francii salieni Note şi discuţii 467-470 română
ȚOCA, M. (autor) Despre plastica fațadelor în arhitectura laică clujeană din perioada barocului tîrziu Note şi discuţii 471-482 română
PINTEA, V. (autor) O sabie atribuită lui Cloșca Note şi discuţii 483-489 română
EDROIU, Nicolae (autor) Prima istorie universală care vorbește despre răscoala lui Horea Note şi discuţii 491-496 română
GYULAI, Paul (autor) Un trior-ciur din 1798 construit la Cluj Note şi discuţii 497-503 română
CRIȘAN, Eva (autor) Contribuție la studiul vaselor farmaceutice confecționate în manufactura de la Batiz Note şi discuţii 505-509 română
TEODOR, P. (autor) Din nou despre "Magazinul istoric pentru Dacia" în Transilvania Note şi discuţii 511-519 română
URSUȚIU, L. (autor) Cinci scrisori ale lui G. Barițiu în legătură cu proiectul de lege școlară din anul 1879 Note şi discuţii 521-529 română
CORDOȘ, Nicolae (autor) Problema industrializării în paginile revistei "Economul" din Blaj (1873-1880) Note şi discuţii 531-535 română
VESA, V. (autor) Aspecte ale activității cultural-politice a burgheziei române din Transilvania la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX Note şi discuţii 537-346 română
BUNTA, Petru (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Aspecte din lupta forțelor democratice în alegerile din 1946 în fostul județ Cluj Note şi discuţii 547-561 română
Lista prescurtărilor 563-566 română