Sovietizarea nord-vestului României 1944-1950, 1996