Din istoria Bisericii Române Unite, 2008, Biserică. Școală. Națiune. Bibliografii și Documente