Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, VII, 2018, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 7-9 engleză
articol de periodic ROȘCOVAN, Mihai (autor) , DRIGA, Olga (autor) The Challenges in Financing of Green Low-carbon Investments in Republic of Moldova 11-16 engleză
articol de periodic ROTARU, Ala (autor) , ROTARU, Alexandru (autor) Gestionarea ariilor naturale protejate în Republica Moldova. Probleme și perspective 17-18 română
articol de periodic MICU, Elena (autor) , PARPALĂ, Sonia-Elena (autor) Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin, ROSCI0012 Brațul Măcin și rezervația naturală Lacul Traian 19-28 română
articol de periodic TÖRÖK, Liliana (autor) , MARIN, Eugenia (autor) , TÖRÖK, Zsolt (autor) Towards an Ecosystem-Based Management in the Lower Danube Region (Romania) 29-42 engleză
articol de periodic TÖRÖK, Liliana (autor) , MIERLĂ, Marian (autor) , TÖRÖK, Zsolt (autor) Mapping Areas under the Pressure of Cyanobacteria Blooms and Algal Toxins Emergence in the Danube Delta Biosphere Reserve (Romania) 43-52 engleză
articol de periodic MANVELIDZE, Z. K. (autor) , MEMIADZE, N.V. (autor) , KHARAZISHVILI, D.Sh. (autor) , VARSHANIDZE, N.I. (autor) Dendroflora of Adjara (Ajara Floristic Region) 53-60 engleză
articol de periodic NEGREAN, Gavril (autor) Județul Sălaj – Propuneri de noi arii de interes botanic 61-82 română
articol de periodic PETRESCU, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea florei și habitatelor din situl de importanță comunitară Dealurile Agighiolului, județul Tulcea 83-94 română
articol de periodic IFTIMIE, Alexandru (autor) , IFTIMIE, Oana (autor) New Herpetological Data from ROSCI0067 Deniz Tepe (Romania) 95-102 engleză
articol de periodic CUZIC, Viorel (autor) , CUZIC, Mariana (autor) Date privind speciile de păsări și mamifere din zonele tampon și de dezvoltare durabilă a zonei strict protejate Grindul Chituc din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării 103-124 română
articol de periodic PANAIT, Valentin (autor) , STĂNICĂ, Aurel Daniel (autor) , MIERLĂ, Marian (autor) , TONE, Marcela (autor) The Studying Methods of the Lower Danube Sector Limnological Evolution According to the Archaeological Sites and Remote Sensing Techniques 125-138 română
articol de periodic DINU, Cristina (autor) Măsuri de combatere a stărilor de îmbolnăvire la peștii dulcicoli din acvariul Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării (ICEM Tulcea) 139-162 română
articol de periodic CHISELEV, Alexandru (autor) Valori ale patrimoniului imaterial la ucrainenii și rușii lipoveni din Delta Dunării 163-174 română
articol de periodic TITOV, Iuliana (autor) Mutații în arhitectura tradițională din zonele protejate ale județului Tulcea 175-188 română
articol de periodic TITOV, ADRIAN (autor) Meșteșugul prelucrării lemnului în arealul ariei protejate Golul alpin Moldoveanu-Capra 189-196 română
articol de periodic MIHĂESCU, Corina (autor) Conservarea patrimoniului cultural imaterial Horezu – zonă etnografică protejată 197-204 română
articol de periodic ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) , ZAMFIR, Silvia (autor) Tradiții ale gustului în Isverna (Parcul Național Domogled – Valea Cernei) 205-212 română
articol de periodic DOBRINESCU, Cerasela (autor) Rolul Bisericii și al familiei în păstrarea tradițiilor rușilor lipoveni din Dobrogea 213-220 română
articol de periodic DENUȚ, Ioan (autor) , SÎNGEORZAN, Alexandra (autor) , RÉKA, Kovács (autor) , BEREȘ, Ioan (autor) Școala de vară „Geodiversitate în Maramureș” – proiect educațional în premieră 221-228 română
articol de periodic BĂLAN, Adela (autor) Rolul Centrului de Vizitare-Informare în promovarea ariilor protejate 229-234 română
articol de periodic CUZIC, Mariana (autor) , DOXAN, Laura (autor) , STUPINEANU, Valentina (autor) Proiectul educativ ”Mă-ntorc la tine, Mare Neagră!” 235-242 română