Acta Musei Napocensis, VII, 1970


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sub steagul leninismului VII-XI română
Cuprins XIII-XVI română, engleză, franceză, germană, italiană
VLASSA, Nicolae (autor) Kulturelle Beziehungen des Neolithiques Siebenburgens zum Vorderen Orient Studii şi Materiale 3-39 germană
VASILIEV, Valentin (autor) Podoabe de metal prețios din morminte scitice în Transilvania Studii şi Materiale 41-63 română (şi un rezumat în germană)
CRIȘAN ION, Horațiu (autor), MILEA, Z. (autor) Descoperiri celtice la Papiu-Ilarian (jud. Mureș) Studii şi Materiale 65-78 română (şi un rezumat în germană)
LASCU, Nicolae (autor) Daos, Davos (Davus) - sclavi daci ? Studii şi Materiale 79-91 română (şi un rezumat în italiană)
WINKLER, Iudita (autor) Perioada emiterii monetelor și dreptului monetar la geto-daci Studii şi Materiale 93-108 română (şi un rezumat în germană)
DAICOVICIU, Hadrian (autor) Notes sur la premiere guerre dacique de Trajan Studii şi Materiale 109-124 franceză
DAICOVICIU, Constantin (autor) Pe marginea cărților Studii şi Materiale 125-134 română (şi un rezumat în germană)
MOGA, N. (autor) Garnizoana romană de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-144 română
WOLLMANN, Volker (autor) Materiale epigrafice și sculpturale romane în Muzeul Sebeș Studii şi Materiale 163-183 română
HOREDT, K. (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Tezaurul de aur din epoca migrațiilor de la Cluj - Someșeni Studii şi Materiale 185-199 română (şi un rezumat în germană)
BUNTA, Magdalena (autor) Habanii în Transilvania Studii şi Materiale 201-226 română (şi un rezumat în germană)
NEAMȚU, Alexandru (autor) Societățile pe acțiuni și proveniența capitalului în industria extractivă din Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII Studii şi Materiale 227-247 română (şi un rezumat în germană)
ROȘCA, M. (autor) Robota pe domeniul Bonțidei în perioada descompunerii feudalismului (1780-1820) Studii şi Materiale 249-271 română (şi un rezumat în germană)
MIREL, Maria (autor), VAJDA, Ludovic (autor) Condițiile de salarizare și revendicările minerilor de pe domeniul minier Zlatna în perioada 1849-1867 Studii şi Materiale 273-285 română (şi un rezumat în germană)
ARDOS, Alexandru (autor), KOVACS, I. (autor), MIREL, Maria (autor) Din istoria învățământului agricol în Transilvania (1849-1900) Studii şi Materiale 287-308 română (şi un rezumat în germană)
GLODARIU, Ioan (autor) Biblioteci populare ale "Astrei" (partea II) Studii şi Materiale 309-328 română (şi un rezumat în germană)
BUNEA, A. (autor) Parlamentul României pentru o politică externă favorabilă unirii Transilvaniei cu România (1892-1899) Studii şi Materiale 329-353 română (şi un rezumat în germană)
CIPĂIANU, George (autor) Idei progresiste în gândirea lui Vincențiu Babeș Studii şi Materiale 355-364 română (şi un rezumat în franceză)
EGYED, A. (autor) Problema emigrării țărănimii din Transilvania la începutul secolului al XX-lea Studii şi Materiale 365-378 română (şi un rezumat în germană)
PROTOPOPESCU, George (autor) Mari comandanți români în Primul Război Mondial Studii şi Materiale 379-404 română (şi un rezumat în germană)
SIMION, A. (autor) Opinia publică românească și Dictatul de la Viena Studii şi Materiale 405-424 română (şi un rezumat în germană)
BUNTA, Petru (autor) Întrunirile, mitingurile și demonstrațiile - forme importante ale luptei maselor pentru instaurarea guvernului revoluționar-democratic Studii şi Materiale 425-448 română (şi un rezumat în germană)
BODEA, Gheorghe (autor) Din lupta comună a maselor populare române și a naționalităților conlocuitoare din nordul Transilvaniei pentru triumful democrației (23 August 1944 - 6 martie 1945) Studii şi Materiale 449-470 română (şi un rezumat în germană)
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Vinča A în Banat Note şi discuţii 473-488 română (şi un rezumat în germană)
CRIȘAN, Eva (autor) Ex voto-uri anatomice de la Veii în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 489-499 română (şi un rezumat în germană)
GLODARIU, Ioan (autor) Bemerkungen über einen Dakerkönig Note şi discuţii 501-505 germană
CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (VII) Note şi discuţii 507-509 română (şi un rezumat în germană)
SPEIDEL, M. (autor) Ranisstorum, ultimul punct de sprijin al lui Decebal Note şi discuţii 511-515 română (şi un rezumat în germană)
RUSSU, I. (autor) Note epiografice. (XIII) Note şi discuţii 517-529 română (şi un rezumat în franceză)
MITROFAN, Ioan (autor), ȚEPOSU, L. (autor) O aedicula funerară de la Potaissa Note şi discuţii 531-536 română (şi un rezumat în germană)
CULCER, Alexandru (autor), WINKLER, Iudita (autor) Vestigii romane de la Porolisum Note şi discuţii 537-548 română (şi un rezumat în germană)
ISAC, Dan (autor) Iuppiter Sarapis la Potaisa Note şi discuţii 549-553 română (şi un rezumat în engleză)
GUDEA, Nicolae (autor) O cărămidă cu ștampilă din secolul al IV-lea la Șvinița (jud. Mehedinți) Note şi discuţii 555-559 română (şi un rezumat în germană)
SOROCEANU, Tudor (autor) Tabula Imperii Romanii, L 34 L 35 Note şi discuţii 561-563 română (şi un rezumat în franceză)
FERENCZI, Istvan (autor) O descoperire slavă timpurie în Transilvania Note şi discuţii 565-573 română (şi un rezumat în engleză)
PORUMB, Marius (autor) Icoane ale unui zugrav anonim din veacul al XVI-lea Note şi discuţii 575-584 română (şi un rezumat în germană)
BITAY, I. (autor) Antichitatea în istoriografia săsească din Transilvania în sec. XVII Note şi discuţii 585-593 română (şi un rezumat în germană)
PAP, Francisc (autor) Despre plata tricesimei la Cluj în sec. XVII Note şi discuţii 595-598 română (şi un rezumat în franceză)
TEODOR, P. (autor) În legătură cu „Răspuns la cârtire” de Petru Maior Note şi discuţii 599-607 română (şi un rezumat în engleză)
ILOVAN, V. (autor), TANCO, T. (autor) Târgurile de la Monor (Diploma din 1841) Note şi discuţii 609-619 română (şi un rezumat în franceză)
SUCIU, Dumitru (autor) Ecouri ale situației politice românești în publicistica franceză (1856-1859) Note şi discuţii 621-632 română (şi un rezumat în franceză)
POP, Viorica (autor) Un manuscris al lui Ioan Bianu despre Samuil Micu Clain Note şi discuţii 633-636 română (şi un rezumat în franceză)
CORDOȘ, Nicolae (autor), DAN, Mihail (autor) O încercare de colaborare politică româno-sârbă în 1891 Note şi discuţii 637-649 română (şi un rezumat în franceză)
KORODI, I. (autor) Materiale plastice în serviciul restaurării obiectelor de muzeu Note şi discuţii 651-663 română (şi un rezumat în franceză)
Prescurtări bibliografice 665-668 română