Cercetări privind biodiversitatea unor ecosisteme forestiere din Dobrogea de Nord / Researches concerning the biodiversity of several forest ecosystems of the Northern Dobdrudja, 2005, seria Științele Naturii 1