Acta Musei Napocensis: ActaMN, XII, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
articol de periodic Cuprins XIII-XV română, engleză, franceză, germană, italiană
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Noi contribuții la problema influențelor orientale în neoliticul Transilvaniei 1-12 română (rezumat în germană)
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română (rezumat în germană)
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) Așezarea de tip Petrești de la Turdaș (jud. Alba) 35-43 română (rezumat în germană)
articol de periodic FERENCZI, Geza (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Murgeni. Studiu preliminar (Partea I-a) 45-68 română (rezumat în franceză)
articol de periodic LAZĂR, Valeriu (autor) Mormântul celtic de la Delureni (jud. Bristrița-Năsăud) 69-74 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BADER, Tiberiu (autor) Tezaurul monetar cu imitații de tip Filip II descoperit la Turulung (jud. Satu Mare) 75-92 română (rezumat în germană)
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) Monede dacice de argint cu miez și înveliș 93-94 română (rezumat în germană)
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 95-106 română (rezumat în germană)
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Un atelier de făurire la Sarmizegetusa dacică 107-133 română (rezumat în franceză)
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română (rezumat în franceză)
articol de periodic WOLFF, H. (autor) Miscellanea Dacica 139-158 germană
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) , PISO, Ioan (autor) Sarmizegetusa și războaiele marcomanice 159-163 română
articol de periodic PISO, Ioan (autor) Epigraphica (III) 165-178 română (rezumat în franceză)
articol de periodic NEMEȘ, Emil (autor) , POP, Constantin (autor) Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 179-182 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia 183-190 română (rezumat în germană)
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Precursorii muzeografiei științifice: colecționare de materiale arheologice 191-197 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SEREȘ, Andrei (autor) Materiale feudale timpurii din hotarul comunei Feldioara (jud. Brașov) 199-201 română (rezumat în franceză)
articol de periodic DAN, Mihail (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (II) 203-218 română (rezumat în germană)
articol de periodic BUNTA, Magdalena (autor) Tezaurul de la Cetatea de Baltă (sec XVII) 219-235 română (rezumat în germană)
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (II) 237-250 română (rezumat în germană)
articol de periodic POP, A (autor) Monumente istorice dispărute. Bisericile de lemn din Necula și Libotin 251-257 română (rezumat în franceză)
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Note de epigrafie româno-chirilică 259-263 română (rezumat în germană)
articol de periodic CRIȘAN, Eva (autor) Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania (III) 265-282 română
articol de periodic POP, Viorica (autor) Mobilier "empire" în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 283-290 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PETRIC, Gabriel (autor) Dieta de la Cluj (1842) și lupta românilor din Transilvania 291-299 română (rezumat în engleză şi franceză)
articol de periodic MIREL, Maria (autor) Contribuții privind dezvoltarea urbanistică a orașului Cluj în prima jumătate a sec. XIX 301-317 română (rezumat în germană)
articol de periodic VAJDA, Ludovic (autor) Date privind mișcările muncitorilor de la exploatările de minereu de fier și de cărbune și ale siderurgiștilor din Transilvania între anii 1948-1867 319-330 română (rezumat în germană)
articol de periodic RETEGAN, S. (autor) Frământări țărănești din Munții Apuseni în anii guvernării liberale 331-345 română (rezumat în germană)
articol de periodic POPESCU, Stelian (autor) Relații economice între România și S.U.A. până la 1900 347-360 română (rezumat în franceză)
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) Plecarea lui Gustav Augustini de la „Tribuna” 361-371 română (rezumat în germană)
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Cluj al Astrei (1870-1914) 373-386 română (rezumat în franceză)
articol de periodic JUDE, Maria Magdalena (autor) „Solia satelor” - ziar destinat publicului sătesc 387-391 română (rezumat în germană)
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Situația organizatorică a clasei muncitoare și lupta ei pentru revendicări economice și politice în anii 1921 - 1828 393-412 română (rezumat în germană)
articol de periodic ARDOS ANA, Maria (autor) Aspecte de psiho-pedagogie școlară ale ghidajului la muzeul de istorie 413-417 română (rezumat în franceză)
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertaea ad res earundem provinciarum pertinendes 419-425 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Roman Mosaics in Hungary - Kiss Ákos 427-428 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 429-431 română