Acta Musei Napocensis, XII, 1975


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PROTOPOPESCU, George (autor) Unitatea și independența națională, imperative istorice ale poporului român III-XII română
Cuprins XIII-XV română, engleză, franceză, germană, italiană
VLASSA, Nicolae (autor) Noi contribuții la problema influențelor orientale în neoliticul Transilvaniei 1-12 română (rezumat în germană)
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română (rezumat în germană)
BLĂJAN, Mihai (autor) Așezarea de tip Petrești de la Turdaș (jud. Alba) 35-43 română (rezumat în germană)
FERENCZI, Geza (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Murgeni. Studiu preliminar (Partea I-a) 45-68 română (rezumat în franceză)
LAZĂR, Valeriu (autor) Mormântul celtic de la Delureni (jud. Bristrița-Năsăud) 69-74 română (rezumat în franceză)
BADER, Tiberiu (autor) Tezaurul monetar cu imitații de tip Filip II descoperit la Turulung (jud. Satu Mare) 75-92 română (rezumat în germană)
STOICOVICI, Eugen (autor) Monede dacice de argint cu miez și înveliș 93-94 română (rezumat în germană)
WINKLER, Iudita (autor) Observații și rectificări la "Monedele geto-dacilor" 95-106 română (rezumat în germană)
GLODARIU, Ioan (autor) Un atelier de făurire la Sarmizegetusa dacică 107-133 română (rezumat în franceză)
DUDAȘ, Florian (autor) Descoperiri monetare antice în Țara Zarandului 135-137 română (rezumat în franceză)
WOLFF, H. (autor) Miscellanea Dacica 139-158 germană
DAICOVICIU, Hadrian (autor) , PISO, Ioan (autor) Sarmizegetusa și războaiele marcomanice 159-163 română
PISO, Ioan (autor) Epigraphica (III) 165-178 română (rezumat în franceză)
NEMEȘ, Emil (autor) , POP, Constantin (autor) Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 179-182 română
GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia 183-190 română (rezumat în germană)
RUSSU, Ion (autor) Precursorii muzeografiei științifice: colecționare de materiale arheologice 191-197 română (rezumat în franceză)
SEREȘ, Andrei (autor) Materiale feudale timpurii din hotarul comunei Feldioara (jud. Brașov) 199-201 română (rezumat în franceză)
DAN, Mihail (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (II) 203-218 română (rezumat în germană)
BUNTA, Magdalena (autor) Tezaurul de la Cetatea de Baltă (sec XVII) 219-235 română (rezumat în germană)
PAP, Francisc (autor) Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (II) 237-250 română (rezumat în germană)
POP, A (autor) Monumente istorice dispărute. Bisericile de lemn din Necula și Libotin 251-257 română (rezumat în franceză)
EDROIU, Nicolae (autor) Note de epigrafie româno-chirilică 259-263 română (rezumat în germană)
CRIȘAN, Eva (autor) Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania (III) 265-282 română
POP, Viorica (autor) Mobilier "empire" în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 283-290 română (rezumat în franceză)
PETRIC, Gabriel (autor) Dieta de la Cluj (1842) și lupta românilor din Transilvania 291-299 română (rezumat în engleză şi franceză)
MIREL, Maria (autor) Contribuții privind dezvoltarea urbanistică a orașului Cluj în prima jumătate a sec. XIX 301-317 română (rezumat în germană)
VAJDA, Ludovic (autor) Date privind mișcările muncitorilor de la exploatările de minereu de fier și de cărbune și ale siderurgiștilor din Transilvania între anii 1948-1867 319-330 română (rezumat în germană)
RETEGAN, S. (autor) Frământări țărănești din Munții Apuseni în anii guvernării liberale 331-345 română (rezumat în germană)
POPESCU, Stelian (autor) Relații economice între România și S.U.A. până la 1900 347-360 română (rezumat în franceză)
CORDOȘ, Nicolae (autor) Plecarea lui Gustav Augustini de la „Tribuna” 361-371 română (rezumat în germană)
GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Cluj al Astrei (1870-1914) 373-386 română (rezumat în franceză)
JUDE MARIA, Magdalena (autor) „Solia satelor” - ziar destinat publicului sătesc 387-391 română (rezumat în germană)
BUNTA, Petru (autor) Situația organizatorică a clasei muncitoare și lupta ei pentru revendicări economice și politice în anii 1921 - 1828 393-412 română (rezumat în germană)
ARDOS ANA, Maria (autor) Aspecte de psiho-pedagogie școlară ale ghidajului la muzeul de istorie 413-417 română (rezumat în franceză)
RUSSU, Ion (autor) Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertaea ad res earundem provinciarum pertinendes 419-425 română
POP, Constantin (autor) Roman Mosaics in Hungary - Kiss Ákos 427-428 română
Prescurtări bibliografice 429-431 română