Cronica Vrancei, XVI, anul 2013

  • Anul publicației: 2013
  • Publicată de: Muzeul Vrancei din Focșani
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Contribuții privind participarea putnenilor la războaiele balcanice. Campania din 1913 .9-38 română
SPÎNU, Alin Pregătirea informativă/conmtrainformativă a armatei române înaintea marilor bătății din vara anului 1917 39-49 română
TÎLVĂR, Angel Aspecte privind comunitatea israelită din Focșani în perioada 1911-1920 50-86 română
MIRON, Ramona Alegerile parlamentare din anul 1920 în județul Putna 87-98 română
DUMITRESCU, Horia Constantin C. Ollănescu (1861-1934) 99-140 română
ILIESCU, Ionuț, MIRON, Gheorghe Județul Putna și Cadrilaterul (1938-1946). Aspecte de ordin demografic și economic 141-179 română
ILIESCU, Ionuț, SIMA, Marilena Aspecte privind parcurile Focșani între anii 1934-1941 180-190 română
MIRON, Gheorghe Aspecte privind activitatea comitetului județean Putna al P.C.R. în anul 1945 191-221 română
MIRON, Gheorghe Aspecte privind viața politică putneană în anul 1946 222-235 română
APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea carierelor dfe piatră din județul Vrancea 236-253 română
LAMBRINO, Eduard Nicolae N. Săveanu (1866-1952) 254-272 română
HUȚANU, Dumitru Contribuții la istoria culturală focșăneană: poeții Pavel Nedelcu și Alexandru Călinescu 273-286 română
DUMITRESCU, Horia, SIMA, Marilena Ion Basgan (1902-1980) 287-303 română
APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind exploatarea zăcămintelor carbonifere din judeșul Putna 304-313 română
DUMITRESCU, Horia Ștefan Voitec și Țara Vrancei 313-330 română
APOSTU, Aurora-Amilia, ILIESCU, Ionuț Aspecte privind identificarea zăcămintelor de gaze naturale din Vrancea și posibilități de exploatare a lor la scară industrială 331-335 română
PAVEL, Lelia, STĂNESCU, Mădălina Biserica Donie din Focșani - ctitoria căpitanului de margine Done Damian 336-362 română
PAVEL, Lelia Monumentul eroilor din Panciu 363- română