Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, 1988, seria 1987-1988