Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe Sincronismele Vinca A - Starcevo-Criș 17-28 română
DUMITRESCU, Vladimir Plastica neolitică din așezarea de la Rast (jud. Dolj) 29-68 română
CHIRILĂ, Eugen, IAROSLAVSCHI, Eugen Tezaurul monetar de la Bobaia, sec. II-I î.e.n. 69-96 română
COSTEA, Florea Așezarea dacică de la Copăcel (com. Hîrseni, jud. Brașov) 97-118 română
STĂNESCU, Florin Absida centrală a marelui sanctuar rotund de la Satmizegetuza Regia: Considerații astronomico-matematice 119-144 română
BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Ptolemeu și provincia Dacia 145-162 română
PISO, Ioan Prosopographia Coloniae Daciae Sarmizegetusae (I) 163-170 franceză
FERENCZI, Istvan Contribuții la problema cunoașterii sistemului de apărare roman de pe cursul Someșului 171-191 română
BODOR, Andrei Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în piatră (II) 193-221 română
OPREANU, Coriolan Semnificația socio-demografică și politică a amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 223-245 română
BEJAN, Adrian, BENEA, Doina Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I) 247-260 română
RUSU ADRIAN, Andrei Miscellanea Hatzegiana (informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în Evul Mediu (II) 261-276 română
CIUPEA, Ioan Observații asupra toponiomiei și antroponimiei Țării Făgărașului 277-299 română
NICOARĂ, Toader Cutremure de pîmînt și mentalități colective în zorii epocii moderne din Romania (1680-1830) 301-314 română
TEODOR, Maria Un istoric al reformei : Andrei Șaguna 315-323 română
BOTEZAN, Liviu Activitatea politică a lui Timotei Cipariu între 1861-1865 325-338 română
MUNTEANU, Ioan Mișcarea Națională din Banat în anul 1869 și semnificația sa politică 339-351 română
IONESCU, Toader Probleme ale dezvoltării economiei Transilvaniei în viziunea unor intelectuali români (1850-1900) 353-366 română
TUDORAN, Georgeta Național și internațional în mișcarea muncitorească din România la începutul secolului al XX-lea 367-382 română
ȚURLEA, Petre Cu privire la rolului lui Nicolae Iorga în întemeierea Universității di Cluj. Pagini de corespondență 383-402 română
NISTOR IOAN, Silviu Întemeierea școlii de conductori tehnici electromecanici din Cluj și organizarea procesului instructiv - educativ (1919-1929) 403-416 română
BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (IV) 417-435 română
ȚUȚUI, Gheorghe Confruntări politico-diplomatice la Conferința de Pace de la Paris din 1946 437-456 română
CIHO, Miron Figurine funerare epiptene antice din muzeele transilvănene 459-464 română
KALMAR-MAXIM, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (III) 465-484 română
EMODI, Janos Ceramica ornamentală cu șnur din Peșterile Igrița și Izbîndiș (jud. Bihor) 485-506 română
PĂDUREANU, Eugen Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad 507-528 română
BULBUC, Aurel Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (III) 529-536 română
GLODARIU, Ioan Opinii privitoare la stratificarea societății dacice (sec I î.e.n.-I e.n) 537-543 română
GUDEA, Nicolae Despre ceramica glazurată pannonică (sec. IV e.n) 545-562 română
POP, Constantin Căteva piese sculpturale și arhitectonice descoperite la Ulpia Traiana 563-565 română
COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (II)(1966-1971) 567-588 română
ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Bibliografie selectivă 589-614 română
BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Considerații privind ștempilele regiunii XIII Gemina de la Ulpia Traiana Sarmisezetusa 615-617 română
BALTAG, Gheorghe O fibulă de formă necunoscută descoperită la Sighișoara - Dealul Viilor (sec. IC-V e.n) 619-622 română
PAP, Francisc Circulația monetară în Transilvania în perioada 1526-1571 623-628 română
POPA, Luana Ornamentul în arta monetară a principatului Transilvaniei (sec. XVI-XVII) 630-638 română
SEBESTYEN, Gheorghe Originea unui plan eronat al cetății Lipova 639-642 română
DORNER, Anton Statutul de breaslă al căruțașilor și fierarilor din Orăștie 643-656 română
GARDA, Dezideriu Evoluția relațiilor agrare în Valea superioară a Mureșului 657-668 română
PĂLTĂNEA, Paul Contribuții la bibliografia românească veche. Două tipărituri sibiene 669-675 română
FURDUI, Titus Contribuții la circulația cazaniei lui Varlaam în ținuturile maramureșane 677-686 română
BOTEZAN, Liviu Patru scrisori adresate de Partenie Cosma lui George Barițiu în vara anului 1861 687-693 română
GLODARIU, Eugenia Mărturii privind poziția tinerimii române universitare din Austro-Ungaria față de dualism 695-700 română
BOLOVAN, Ioan Asociația națională arădană pentru cultura poporului român, factor de solidarizare și unitate națională (1863-1918) 701-710 română
NEAMȚU, Gelu Procesul politic de presă din 3 septembrie 1879 intentat lui Geirge Barițiu pentru publicarea unui document istoric în revista "Transilvania" 711-725 română
GROZA, Liviu Scrisori de adeziune adresate generalului Traian Doda din cîteva comune transilvănene (1887-1890) 727-730 română
ȘORA, Gheorghe Concepția lui Vasile Goldiș referitoare la programul național și tactica activistă (I) 731-738 română
MÎNDRUȚ, Stelian Polemica dintre Iosif Șterca Șuluțiu și Ioan Lupaș în legătură cu monografia despre mitropolitul Andrei Șaguna (1908-1911) 739-747 română
OPRIȘ, Ioan Legăturile dintre doio istorici transilvăneni: Constantin Moisil și Iulian Marțian 749-753 română
STAN, Constantin Contribuții privind activitatea lui Onisifor Ghibu pentru realizarea desăvîrșirii unității naționale (1916-1918) 755-765 română
TOȘA, Viorel Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937). Încercare de schiță monografică 767-788 română
MÎRZA, Dan Din viața și activitatea lui Victor Motogna 789-793 română
MĂLUȚAN, Cornelia Unele aspecte privind începuturile mișcării muncitorești la Dej 795-805 română
PINTEA, Silvia Ecoul primei stagiuni a teatrului Național din Cluj (1919-1920) în presa locală 807-815 română
ȘTEIU, Nicolae Preocuparea despărțămîntului Astrei pentru ridicarea unei statui a lui Avram Iancu la Huedin 817-820 română
CIURĂNCAN, Vasile Date noi privind sistemul cooperativei din România ("Federala" din Aiud) după dictatul de la Viena 821-833 română
MÎNDRESCU, Gheorghe Muzeul "viu" 837-843 română
LAZĂR, Emil Bobîlna - reflectare în conștiință și în manifestări comemorative 845-853 română
IANCU, Gheorghe, SABĂU, Nicolae Arta bizantină în corespondența lui Octavian Simigelschi cu Valeriu Braniște 855-866 română
MAC, Ioan Geografie și arheologie. Analogii și convergențe 867-871 română
BOROȘ, Doina Investigația chimică în conservarea monumentelor de piatră 873-906 română
LAZAREVICI, Gheorghe, TRENȚIU, Militon Metode de clasificare automată în arheologie 909-918 română
DRAGOMIR, Nicolae, LAZAREVICI, Gheorghe Măsurarea rezistivității în tumulul de la Tureni 919-924 română
LAZAREVICI, Gheorghe, PICIU, Tiberiu Analize pedologice preliminare în așezări neolitice din Transilvania și Banat 925-936 română
KALMAR-MAXIM, Zoia, STOICOVICI, Eugen Trăsăturile "industriei" litice de la Iclod 937-945 română
KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Săpături arheologice de salvare și cercetări etnoarheologice în Munții Petrindului în anul 1986 949-996 română
KALMAR-MAXIM, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Necropole tumulare din Munții Petrindului și Dealul Feleacului 997-1009 română
LAZAROVICI, Gheorghe Săpăturile arheologice de salvare de la Cluj - Piața Baba Novac (1986) 1011-1018 română
KALMAR-MAXIM, Zoia Spăturile arheologice de salvare de la Cluj - Stăvilar 1019-1037 română
KALMAR-MAXIM, Zoia Cercetări de suprafață și săpături arheologice de salvare în Valea Caldă, municipiul Cluj-Napoca (1985-1986) 1039-1046 română
KALMAR-MAXIM, Zoia Săpăturile arheologice de salvare de la Plăiești și Stejeriș 1047-1063 română
ARDEVAN, Radu, MATEI, Ștefan Sondajul de salvare de la Cluj - "Piața Muzeului" 1065-1078 română
RUSTOIU, Aurel Colanele de argint daco-getice 1079-1093 română
FLOREA, Gelu Ceramica dacică pictată cu moive vegetale și zoomorfe din Muzeul de Istorie al Transilvaniei 1095-1117 română
BOLDEA, Ligia Cîteva opinii privitoare la originea și evoluția nobilimii române din Banat 1119-1126 română
MITU, Sorin Italia la 1850, în conștiința publică a societății românești din Transilvania 1127-1139 română
STIGER, Simona Ideologia mișcării feministe românești din Transilvania între educație și emancipare 1141-1153 română
ARDEVAN, Radu Viața și activitatea lui Ștefan Bezdechi 1156-1163 română
NEAMȚU, Alexandru Contribuția profesorului Ștefan Bezdechi la publicarea colecției "Documente privind istoria României" 1165-1169 română
LAZAROVICI, Gheorghe Prehistoric Art în Europa - Sandars K.N. 1173-1175 română
GUDEA, Nicolae Undersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. - Storbel Karl 1177-1177 română
GUDEA, Nicolae Die letzte Jahrzehnte des pannonischen Limes - Soproni Sandor 1178-186 română
POP, Constantin De la Apulum la Alba Iulia. Fortificațiile orașului - Moga Vasile 1187-1187 română
ARDEVAN, Radu Avars and Ancient Hungarians - Liptak Pal 1188-1991 română
MÎNDRUȚ, Stelian Constință națională și acțiune politică la românii din Transilvania (1700-1868) 1192-1193 română
MÎNDRUȚ, Stelian Pagini dontr-o arhivă inedită 1194-1195 română
MÎNDRUȚ, Stelian Rolul presei progresiste în lupta românilor bănățeni pentru înfaptuirea idealului național la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX - Pavel Olimpia 1195-1196 română
MÎNDRUȚ, Stelian Cospondență. 1895-1901. Vol II - Braniște Valeriu 1196-1197 română
MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea nașională românească din Transilvania. 1900-1914 - Maior Liviu 1197-1199 română
MÎNDRUȚ, Stelian Memorial de război (august-octombrie 1916) - Moșoiu Traian 1199-1200 română
MÎNDRUȚ, Stelian Corespondență. Vol II. Documente literare - Iorga Nicolae 12001202 română
PETCULESCU, Liviu Stadiul cercetărilor frontierelor romane la Dunărea de Mijloc și de Jos și al echipamentului militar roman 1204-1212 română
ARDEVAN, Radu Al IX-lea Congres Internațional de Epigrafie Greacă și Latină (Sofia, 1987) 1212-1215 română
Cronica Muzeului de Istorie a Transilvaniei 1215-1218 română