Din istoria culturii și religiei geto-dacice, 1995