Acta Musei Napocensis, 26-30-II, 1993, seria istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-7 română, franceză, engleză, germană, rusă
JAMBOR, Petre (autor) Izvoarele istorice și terminologia privind așezările fortificate din sec. IX-XIII Studii 11-25 română
POP IOAN, Aurel (autor) Structuri sociale și patrimoniale ale unor moșii din Țara Hațegului la sfârșitul secolului al XV-lea Studii 27-32 română
ZSIGMOND, Jako (autor) Despre numirea voievozilor Transilvaniei Studii 33-44 română
SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Două biserici-sală gotice din județul Cluj Studii 45-63 română
PAP, Francisc (autor) Aspecte ale circulației monetare în Transilvania între anii 1571-1691 Studii 65-83 română
GARDA, Dezideriu (autor) Mediul geografic și evoluția socială în bazinul Giurgeului în secolele XVI-XVII Studii 85-103 română
GUY MARICA, Viorica (autor) Implicațiile sud-germane ale unui caiet cu modele pentru argintari Studii 105-150 română
SZOKE ANA, Maria (autor) Broderii baroce în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei Studii 151-167 română
DORNER, Anton (autor) Un statut de breasla din 1807 al croitorilor din Orăștie Studii 169-189 română
MITU, Melinda (autor), MITU, Sorin (autor) Relatarea de călătorie prin Țara Românească a lui Ürmösi Sándor ( 1841-1843) Studii 191-205 română
MAZARE, Ioan (autor), NEAMȚU, Gelu (autor) Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848. Documente inedite (I) Studii 207-234 română
SUCIU, Dumitru (autor) Mentalități europene în gândirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare națională și din România în secolul al XIX-lea (I) Studii 235-262 română
IANCU, Gheorghe (autor) Înființarea Teatrului Național Român din Cluj (1919) Studii 245-350 română
CIPĂIANU, G. (autor) La Grande Bretagne et la paix séparée de la Roumanie (automne 1917- printemps 1918 Studii 263-268 franceză
NEAMȚU, Gelu (autor), STAN, Constantin (autor) Din activitatea românilor americani în sprijinul înfăptuirii Marii Uniri Studii 269-296 română
GLODARIU, Eugenia (autor) Opinia publică internațională și aspirațiile românilor reflectată în Ziarul "La Roumanie" (1918) Studii 297-304 română
LAZĂR, Emil (autor) Aurel P. Bănuț, primul director al Societății pentru Fond de Teatru Român în Transilvania Studii 305-326 română
IONESCU, Toader (autor) Concepția dirijistă a lui Mitiță Constantinescu privind crearea și dezvoltarea complexului economic național românesc Studii 327-244 română
NISTOR IOAN, Silviu (autor) Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Activitatea educativă, baza materială, problema subvențiilor (1919-1929) Școala de conductori de lucrări publice Studii 351-365 română
MUREȘANU, Camil (autor) Titulescu - ce grand européen Studii 367-372 franceză
DASCĂLU, Nicolae (autor) Poziția statelor din Africa, America și Asia față de războiul italo-etiopian (1935-1936) analizată de diplomația Statelor Unite ale Americii Studii 373-386 română
BODEA, Gheorghe (autor) O pagină dureroasă, puțin cunoscută, din istoria Maramureșului Studii 387-415 română
CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Sistemul cooperatist din nord-vestul Transilvaniei după Dictatul de la Viena IV. Federala "Hangya" din Tg. Mureș (5.IX.1940 - 25.X.1944) Studii 417-424 română
ȚUGUI, Gheorghe (autor) Participarea ostașilor argeșeni la luptele pentru alungarea trupelor hitleriste și horthyste din partea de nord-est a Transilvaniei Studii 425-437 română
SABĂU, Nicolae (autor) Conștiința națională și educație estetică în paginile revistei „Viata ilustrată” (1940-1944) Studii 439-483 română
CRĂCIUN, Cornel (autor) Cronica artistică și ilustrație grafică în revista „Societatea de Mâine” Studii 485-496 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Teatrul Național din Cluj în refugiu la Timișoara (1940-1945) Studii 497-512 română
EDROIU, Nicolae (autor) Posesiunile transilvănene ale lui Ștefan Răzvan, domnul Moldovei (1595) și ale văduvei sale, Doamna Măriuca Note şi discuţii 513-520 română
SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Cetatea Caransebeș, rectificări și dubii Note şi discuţii 521-523 română
POP, Viorica (autor) Mobilier baroc în unele colecții transilvănene Note şi discuţii 525-534 română
BOROȘ, Doina (autor), SZOKE ANA, Maria (autor) Broderii de epocă - investigarea firelor metalice Note şi discuţii 535-544 română
ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Suzana (autor) Consemnări de carte românească veche în inventare bisericești din Transilvania Note şi discuţii 545-554 română
MITU, Melinda (autor) Revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania oglindită în gazeta "Márczius Tizenötödike" (I) Note şi discuţii 555-571 română
CORDOȘ, Nicolae (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Contribuții documentare referitoare la Emanuil Gojdu și fundația sa Note şi discuţii 573-590 română
GROZA, Liviu (autor) Blazonul de cavaler al generalului Mihail Trapșa Note şi discuţii 591-598 română
HRISTODOL, Gheorghe (autor) Dobrogea și Marea în publicistica transilvăneană la sfârșitul secolului al XIX-lea Note şi discuţii 599-606 română
ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuția lui Vasile Goldiș (1862-1934) referitoare la programul național și la tactica activistă - II Note şi discuţii 607-611 română
JUDE MARIA, Magdalena (autor) "Gura Satului" - foaie literară, satirică și mixtă pentru colonia română din Darnița Note şi discuţii 613-618 română
ȘTEIU, Nicolae (autor) Țăranul Dumitru Faur despre Primul Război Mondial și problemele românilor transilvăneni Note şi discuţii 619-623 română
COMȘA, Daniela (autor), COMȘA, Marius (autor) Periodizarea istoriei naționale în opera lui Nicolae Iorga Note şi discuţii 625-638 română
LICA ELENA, Emilia (autor) Revista "Analele Brăilei" (1929-1940) despre legăturile orașului Brăila cu Transilvania Note şi discuţii 639-646 română
LASCU, Viorica (autor) Aminintirile unui neparticipant la Marea Adunare de la Alba Iulia Note şi discuţii 647-647 română
PAP, Francisc (autor) Encyclopaedia Transylvanica RECENZII 653-658 română
LUMPERDEAN, Ioan (autor) „Memorialistica Revoluției de la 1848 în Transilvania”. Studiu introductiv, ediție, note și glosar de Nicolae Bocșan și Valeriu Leu. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1988, 306 p. RECENZII 658-660 română
CRĂCIUN, Cornel (autor) Marcel Joray, „La sculpture moderne en Suisse”, vol. IV - 1966 a 1988, Editions du Griffon, Neuchâtel-Suisse, 1989. RECENZII 660-662 română
EDROIU, Nicolae (autor) David Prodan (1902-1992) Necroloage 665-666 română
RĂDUȚIU, Aurel (autor) Francisc Pall (1911-1992) Necroloage 667-669 română
BODEA, Gheorghe (autor) Petru Bunta (1928-1992) Necroloage 671-672 română
Prescurtări bibliografice 673-674 română