Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-II, 1996, seria istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-7 română
articol de periodic MELEȘCANU, Teodor (autor) România în Europa anului 1940 Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 11-15 română
articol de periodic TINCA, Constantin (autor) Drama României în anul 1940 și exigențele securității naționale Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 17-21 română
articol de periodic PLĂMĂDEALĂ, Antonie (autor) Biserica și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 23-31 română
articol de periodic IONESCU SAINT-CYR, Alexandru (autor) Armata română între deznădejdea retragerii și speranța revenirii Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 33-36 română
articol de periodic DUCULESCU, Victor (autor) Sentința de la Viena: arbitraj sau dictat? Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 37-40 română
articol de periodic ȚEPELEA, Gabriel (autor) Lupta refugiaților din Transilvania de Nord împotriva Dictatului de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 41-48 română
articol de periodic TREBICI, Vladimir (autor) Pierderile teritoriale din vara anului 1940: bilanț demografic Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 49-62 română
articol de periodic MUREȘANU, Camil (autor) Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 63-67 română
articol de periodic DUȚU, Alexandru (autor) Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 69-72 română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Mihai Viteazul în contextul istoriei europene Studii 75-82 română
articol de periodic DUMITRAN, Ana (autor) Contribuții la studiul tipăriturilor românești din secolul al XVI-lea Studii 83-99 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Comercianți în viața obștească a Clujului (sec. XVI-XVII) Studii 101-108 română
articol de periodic WOLF, Rudolf (autor) Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII Studii 109-130 română
articol de periodic ȚIGU, Viorel (autor) Familia Duca în contextul vieții social-politice a Europei de Sud-Est și Centrale Studii 131-149 română
articol de periodic HAȚEGAN, Ion (autor) Populație și habitat în Banatul secolelor XVIII-XX Studii 151-187 română
articol de periodic PICIU, Dionisie (autor) Salva - Pagini de istorie Studii 189-212 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Alesandru Papiu Ilarian, student la Universitatea din Viena (1849-1852) Studii 213-223 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) O micromonografie - Visarion Roman (1833-1885) Studii 225-245 română
articol de periodic SUCIU, Dumitru (autor) Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 Studii 247-296 română
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Casina română din Cluj Studii 297-304 română
articol de periodic OSZTOICS, Miroslava (autor) Constituirea și evoluția grupărilor în sânul Patidului Național Țărăresc Studii 305-321 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al Dictatului de la Viena Studii 323-337 română
articol de periodic LIPOVAN, Ioan (autor) Contribuții arheologice la istoria medievală a orașului Zlatna (sec. XVI-XVII) Miscellanea 341-351 română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) Catedrala Sfânta Treime din Blaj la 1751 Miscellanea 353-357 română
articol de periodic IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Semnificația istorico-etnografică a unor recente descoperiri Miscellanea 359-371 română
articol de periodic CHINDRIȘ, Ioan (autor) Cartea românească veche la Viena Miscellanea 373-382 română
articol de periodic TURCUȘ, Șerban (autor) Ignatie Darabanț - iluminism și pragmatism Miscellanea 383-390 română
articol de periodic KISS, Andras (autor) Protocoalele de intabulare ale orașului (1771-1867) Miscellanea 391-395 română
articol de periodic CĂLIAN, Livia (autor) Medalia Memorial de St. Helene din Colecția Francisc Roeser Miscellanea 397-403 română
articol de periodic PĂDUREAN, Augustin (autor) Tricolorul și cromatica portului popular românesc Miscellanea 405-409 română
articol de periodic RETEGAN, Simion (autor) Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 Miscellanea 411-417 română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) Corespondența moldoveanului Grigore Crețu cu Ioa Nicu Moldovan între anii 1870-1876 Miscellanea 419-440 română
articol de periodic COMȘA, Daniela (autor) , COMȘA, Marius (autor) Viziunea lui A.D. Xenopol asupra periodizării istoriei României Miscellanea 441-450 română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) Din activitatea organizatorică și de presă a Partidului Național Român (1911) Miscellanea 451-457 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în paginile revistei "Plaiuri Săcelene" (1934-1940) Miscellanea 459-478 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita Miscellanea 479-486 română
articol de periodic LUPESCU, Radu (autor) Istoricul cetății de la Colțești (jud. Alba) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 489-500 română
articol de periodic PINTER, Zeno (autor) Tezaurul monetar din Cetatea Orăștie (sec. XV) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 501-502 română
articol de periodic SZOKE ANA, Maria (autor) Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - II Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 503-515 română
articol de periodic SABĂU, Nicolae (autor) Pictura tribunei Bisericii ev. din Ruși (jud. Sibiu) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 517-524 română
articol de periodic MIRCEA, Gabriela (autor) Considerații filigranologice ocazionate de restaurarea unui "Catavasier" imprimat la Blaj în 1769 Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 525-547 română
articol de periodic CĂLIAN, Livia (autor) Alte medalii napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 549-563 română
articol de periodic MITU, Melinda (autor) Colecția de insigne ale Puterilor Centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 565-572 română
articol de periodic LAZĂR, Emil (autor) Un remarcabil om de cultură și omenie Ion Apostol Popescu (1920-1984) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 573-578 română
articol de periodic MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Anteproiect al Legii Muzeelor Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 579-799 română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848) Note şi discuţii 603-604 română
articol de periodic EDROIU, Nicolae (autor) „Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Orașul Iași. Fascicula 1: Inscripții ebraice” Note şi discuţii 605-605 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Viața politică a românilor bihoreni (1849-1919) - Faur Viorel Note şi discuţii 607-608 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Mișcarea națională din Banat și Marea Unire (1895-1919) - Păiușan R. Note şi discuţii 609-610 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Scrisori către N. Iorga. Vol. IV (1915-1916) Note şi discuţii 611-611 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919 - Preda D., Alexandrescu V., Prodan C. Note şi discuţii 613-614 română
articol de periodic MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Școala Română din Franța - Țurlea Petre Note şi discuţii 615-616 română
articol de periodic CĂLIAN, Livia (autor) Cien años de Historia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Note şi discuţii 617-620 română
articol de periodic CĂLIAN, Livia (autor) Catalog numismatic: Moneda metalică - 1867-1994 Note şi discuţii 621-623 română
articol de periodic MUREȘANU, Camil (autor) Alexandru Neamțu (1918-1995) Necroloage 627-628 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Magdalena Bunta (1931-1995) Necroloage 629-629 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 631-631 română