Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-7 română
MELEȘCANU, Teodor (autor) România în Europa anului 1940 Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 11-15 română
TINCA, Constantin (autor) Drama României în anul 1940 și exigențele securității naționale Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 17-21 română
PLĂMĂDEALĂ, Antonie (autor) Biserica și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 23-31 română
IONESCU SAINT-CYR, Alexandru (autor) Armata română între deznădejdea retragerii și speranța revenirii Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 33-36 română
DUCULESCU, Victor (autor) Sentința de la Viena: arbitraj sau dictat? Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 37-40 română
ȚEPELEA, Gabriel (autor) Lupta refugiaților din Transilvania de Nord împotriva Dictatului de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 41-48 română
TREBICI, Vladimir (autor) Pierderile teritoriale din vara anului 1940: bilanț demografic Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 49-62 română
MUREȘANU, Camil (autor) Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 63-67 română
DUȚU, Alexandru (autor) Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 69-72 română
EDROIU, Nicolae (autor) Mihai Viteazul în contextul istoriei europene Studii 75-82 română
DUMITRAN, Ana (autor) Contribuții la studiul tipăriturilor românești din secolul al XVI-lea Studii 83-99 română
PAP, Francisc (autor) Comercianți în viața obștească a Clujului (sec. XVI-XVII) Studii 101-108 română
WOLF, Rudolf (autor) Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII Studii 109-130 română
ȚIGU, Viorel (autor) Familia Duca în contextul vieții social-politice a Europei de Sud-Est și Centrale Studii 131-149 română
HAȚEGAN, Ion (autor) Populație și habitat în Banatul secolelor XVIII-XX Studii 151-187 română
PICIU, Dionisie (autor) Salva - Pagini de istorie Studii 189-212 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Alesandru Papiu Ilarian, student la Universitatea din Viena (1849-1852) Studii 213-223 română
NEAMȚU, Gelu (autor) O micromonografie - Visarion Roman (1833-1885) Studii 225-245 română
SUCIU, Dumitru (autor) Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 Studii 247-296 română
GLODARIU, Eugenia (autor) Casina română din Cluj Studii 297-304 română
OSZTOICS, Miroslava (autor) Constituirea și evoluția grupărilor în sânul Patidului Național Țărăresc Studii 305-321 română
STAN, Constantin (autor) Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al Dictatului de la Viena Studii 323-337 română
LIPOVAN, Ioan (autor) Contribuții arheologice la istoria medievală a orașului Zlatna (sec. XVI-XVII) Miscellanea 341-351 română
PORUMB, Marius (autor) Catedrala Sfânta Treime din Blaj la 1751 Miscellanea 353-357 română
IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Semnificația istorico-etnografică a unor recente descoperiri Miscellanea 359-371 română
CHINDRIȘ, Ioan (autor) Cartea românească veche la Viena Miscellanea 373-382 română
TURCUȘ, Șerban (autor) Ignatie Darabanț - iluminism și pragmatism Miscellanea 383-390 română
KISS, Andras (autor) Protocoalele de intabulare ale orașului (1771-1867) Miscellanea 391-395 română
CĂLIAN, Livia (autor) Medalia Memorial de St. Helene din Colecția Francisc Roeser Miscellanea 397-403 română
PĂDUREAN, Augustin (autor) Tricolorul și cromatica portului popular românesc Miscellanea 405-409 română
RETEGAN, Simion (autor) Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 Miscellanea 411-417 română
BOTEZAN, Ioana (autor) Corespondența moldoveanului Grigore Crețu cu Ioa Nicu Moldovan între anii 1870-1876 Miscellanea 419-440 română
COMȘA, Daniela (autor), COMȘA, Marius (autor) Viziunea lui A.D. Xenopol asupra periodizării istoriei României Miscellanea 441-450 română
CORDOȘ, Nicolae (autor) Din activitatea organizatorică și de presă a Partidului Național Român (1911) Miscellanea 451-457 română
CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în paginile revistei "Plaiuri Săcelene" (1934-1940) Miscellanea 459-478 română
LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita Miscellanea 479-486 română
LUPESCU, Radu (autor) Istoricul cetății de la Colțești (jud. Alba) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 489-500 română
PINTER, Zeno (autor) Tezaurul monetar din Cetatea Orăștie (sec. XV) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 501-502 română
SZOKE ANA, Maria (autor) Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) - II Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 503-515 română
SABĂU, Nicolae (autor) Pictura tribunei Bisericii ev. din Ruși (jud. Sibiu) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 517-524 română
MIRCEA, Gabriela (autor) Considerații filigranologice ocazionate de restaurarea unui "Catavasier" imprimat la Blaj în 1769 Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 525-547 română
CĂLIAN, Livia (autor) Alte medalii napoleoniene din cabinetul numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 549-563 română
MITU, Melinda (autor) Colecția de insigne ale Puterilor Centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 565-572 română
LAZĂR, Emil (autor) Un remarcabil om de cultură și omenie Ion Apostol Popescu (1920-1984) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 573-578 română
MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Anteproiect al Legii Muzeelor Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 579-799 română
EDROIU, Nicolae (autor) Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848) Note şi discuţii 603-604 română
EDROIU, Nicolae (autor) „Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Orașul Iași. Fascicula 1: Inscripții ebraice” Note şi discuţii 605-605 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Viața politică a românilor bihoreni (1849-1919) - Faur Viorel Note şi discuţii 607-608 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Mișcarea națională din Banat și Marea Unire (1895-1919) - Păiușan R. Note şi discuţii 609-610 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Scrisori către N. Iorga. Vol. IV (1915-1916) Note şi discuţii 611-611 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919 - Preda D., Alexandrescu V., Prodan C. Note şi discuţii 613-614 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Școala Română din Franța - Țurlea Petre Note şi discuţii 615-616 română
CĂLIAN, Livia (autor) Cien años de Historia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Note şi discuţii 617-620 română
CĂLIAN, Livia (autor) Catalog numismatic: Moneda metalică - 1867-1994 Note şi discuţii 621-623 română
MUREȘANU, Camil (autor) Alexandru Neamțu (1918-1995) Necroloage 627-628 română
PAP, Francisc (autor) Magdalena Bunta (1931-1995) Necroloage 629-629 română
Prescurtări bibliografice 631-631 română