Acta Musei Napocensis: ActaMN, 34-II, 1998, seria istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-6 română
articol de periodic TURCUȘ, Șerban (autor) Christianitas și Românii: Note privind locul românilor în realitatea creștină occidentală la începutul secolului al XIII-lea Studii 9-27 română
articol de periodic JAMBOR, Petre (autor) Nobilii din neamul Cenad (sec. XII-XVII) Studii 29-36 română
articol de periodic RUSZ FOGARASI, Eniko (autor) Relațiile așezărilor urbane din Transilvania cu puterea centrală Studii 37-50 română
articol de periodic LUMPERDEAN, Ioan (autor) Preocupări pentru editatea primelor periodice cu tematică economică în spațiul universal și românesc în epoca modernă Studii 51-71 română
articol de periodic JOSAN, Nicolae (autor) "Causa romana la 1872" - Un document intersant al mișcării naționale a românilor din Transilvania Studii 73-96 română
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Congresele studențești - foruri de exprimare a solidarității și unității naționale Studii 97-109 română
articol de periodic SECHEL, Teodora (autor) Alexandru Lapedatu. Concepție și metodica istorică Studii 111-123 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Crearea Partidului Național Țărănesc (10 octombrie 1926) Studii 125-143 română
articol de periodic MORAR-VULCU, Călin (autor) Regimul minorităților naționale în România (23 august 1944 - 1945) Studii 145-161 română
articol de periodic GOLDNER, Gavrilă (autor) , KASA, Zoltan (autor) , PAP, Francisc (autor) Taxa vamală tricesimala și frecvența transporturilor la oficiul vamal din Cluj (1599-1637) Existent și intregiri Miscellanea 165-182 română
articol de periodic RUS, Vasile (autor) Syllogimaeorum Transylvanae ecclesiae libri septem de Rudolph Bzenszky (II) Miscellanea 183-275 română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) Din arhiva personală a lui Ioan Micu Moldova. Vol. IV Manuscrise Miscellanea 277-291 română
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) Contribuții documentare privind politica demografică a Ungariei la începutul sec. XX Miscellanea 293-310 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Declarația de la Oradea din 12 octombrie 1918 Miscellanea 311-324 română
articol de periodic COMȘA, Daniela (autor) , JUDE, Maria Magdalena (autor) Nicolae P. Rațiu și Augustin Rațiu promotori ai idealului național Miscellanea 325-339 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală în presa românească interbelică din Tulcea Miscellanea 341-351 română
articol de periodic GIURAN, Valeriu (autor) Momente din istoricul Regimentului 5 Vânători (1886-1944) Miscellanea 353-380 română
articol de periodic POP VIORICA, Gabriela (autor) Mobilier renascentist în colecția Muzeului Țării Crișurilor Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 383-389 română
articol de periodic CĂLIAN, Livia (autor) Patru medalii transilvănene de încoronare din colecția Esterhazy Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 391-395 română
articol de periodic GROZA, Horațiu (autor) Despre ridicarea și dezvelirea statutii doctorului Ion Rațiu din Turda Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 396-405 română
articol de periodic TOPÎRCEANU, Adriana (autor) Lucrări inedite de Sabin Pop Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 407-413 română
articol de periodic ISACU, Adriana (autor) , MITU, Melinda (autor) Un experiment inedit în activitatea de ghidaj: familiarizarea nevăzătorilor cu exponatele muzeale Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 415-417 română
articol de periodic CĂPÎLNA, Emil (autor) Diversitatea și difilcultatea restaurării Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 419-422 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Un secol de istorie maghiară în monede: Kovács László, „Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit”, Archäologische Untersuchung der arabischen byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. Akademiai Kiado, Budapest, 1989 (= Fontes Archaeologici Hungariae). 188 p. + Typentafeln und Mi.münztafeln 2 + 29 + 6 tabelle. Note şi recenzii 423-424 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Despre o istoric medievală în monede: Bogdan Murgescu, „Circulația monetară în țările române în secolul al, XVI-lea”. (Colecția „Biblioteca Băncii Naționale”). Ed. Enciclopedică, București, 1996. 374 p. + 4 f. hârtie cretată ( = 8 ilustrații). Note şi recenzii 425-430 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) „Mișcarea națională a românilor din Transilvania între 1849-1918, (8 august 1849 - 31 decembrie 1851). Documente”, vol. I, Cluj-Napoca, 1996, 620 p. Centrul de Studii Transilvane. Fundația Culturală Română, Coordonator: Simion Retegan. Cuvânt înainte: Camil Mureșanu. Autori: Simion Retegan, Dumitru Suciu și George Cipăianu Note şi recenzii 431-432 română
articol de periodic JUDE, Maria Magdalena (autor) Nicolae Josan, Gheorghe Fleșer, Ana Dumitranu, „Oameni și fapte din trecutul județului Alba în memoria urmașilor”, Alba Iulia, 1996, 365 p. Note şi recenzii 433-434 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) Cărți și note privind relațiile româno-franceze : „La présence française en Roumanie pendant la Grande Guerre (1914-1918)”, Editura „Presa universitară clujeană", Cluj-Napoca, 1997, 184 p., Editori: George Cipăianu și Vasile Vesa. Note şi recenzii 435-445 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) Sorin Mitu, „Geneza identității naționale la românii ardeleni”, Editura „Humanitas”, Colecția „Istorie”' (coordonator: Sorin Antohi), București, 1997, 435 p. Note şi recenzii 447-450 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) Rueben II. Markbam, „România sub jugul sovietic”, traducerea: George Achim, editat de „Fundația Academia Civică”, București, 1996, 457 p. Note şi recenzii 451-452 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) Dmitri Volkogonov, „Lenin. O nouă biografie”, Traducerea: Anca Irina Ionescu, Editurile „Orizonturi” și „Lider”, București, 1997, 570 p. Note şi recenzii 453-455 română
articol de periodic COMȘA, Daniela (autor) Cronica activităților secțiilor de istorie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1990-1997) Note şi recenzii 457-460 română
articol de periodic BUDAHATY, Ștefan (autor) , BUDAHAZY, Maria (autor) Despre câteva colecții muzeale farmaceutice din Europa Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 461-567 română
articol de periodic JULIEN, Pierre (autor) Les "Ephemera" Ine source pour l'histoire medico-pharmaceutique Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 463-500 franceză
articol de periodic CID, Felip (autor) L'objet médical et l'histoire de la médecine Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 501-512 franceză
articol de periodic BRĂTESCU, Gheorghe (autor) Musées et collections dans Ie cadre de l'ancienne Faculté de Médecine de Bucarest Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 513-516 franceză
articol de periodic GRAVE, Jacques (autor) , KASSEL, Dominique (autor) Intervention au Ier Colloque International d'Histoire de la pharmacie a Cluj-Napoca en octobre 1996 Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 517-519 franceză
articol de periodic LEDERMANN, F. (autor) Côme et Damien dans les musées suisses Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 521-526 franceză
articol de periodic SILBERMAN, Henri (autor) Recensement d'images pharmaceutiques médiévaux aux Etats Unis et l'accès a ces données par l'ordinateur Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 527-550 franceză
articol de periodic BREZINSKA, Jadwiga (autor) Nouveau motif dans un ex-libris pharmacien Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 551-554 franceză
articol de periodic MAIOR, Ovidius (autor) 200 ans depuis la constitution de l'homéopathie. Influencés sibiennes determinantes sur Samuel Hahnemann Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 555-460 franceză
articol de periodic BAICU, Graziella (autor) In memoriam. Dix ans depuis la disparition du professeur émérite docteur Iosif Spielmann Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 569-572 franceză
articol de periodic HAINES, Ben (autor) A point of view about the Museum of the History of Medicine and Pharmacy Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 573-575 engleză
articol de periodic LUX, Ingrid (autor) Des traces muséographiques du passage de Hahnemann a Sibiu Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 577-582 franceză
articol de periodic IUGULESCU, C. (autor) Les expositions locales et occasionnelles et d'histoire de la pharmacie, leur rôle Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 583-586 franceză
articol de periodic CLOCOTICI, Octav (autor) , COZĂRESCU, Epifanie (autor) Muzeul medico-farmaceutic al spitalului din Roman Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 587-590 română
articol de periodic POPESCU, Honorius (autor) Livres de spécialité édités a Cluj. Possibles exponats dans la collection d'histoire de la pharmacie Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 591-593 franceză
articol de periodic DASCĂLU, Cristina (autor) , SOPOREAN, Maria (autor) La céramique pharmaceutique medievale dans le Musée d'Art de Roumanie Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 595-597 franceză