Acta Musei Napocensis, 31-I, 1994, seria preistorie-istorie veche-arheologhie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-7 română, engleză, franceză, germană
LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat Studii 11-35 română
VASILIEV, Valentin (autor) Despre câteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania Studii 37-47 română
IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Opinii privind "soarele de andezit" de la Sarmizegetusa Regia Studii 49-53 română
BÎRCĂ, Vitalie (autor) Considerații privind armamentul, tipul de trupe și tactica militară la sarmați Studii 55-68 română
OPREANU, Coriolan (autor) Misiunile beneficiarilor consulari pe limes-ul de nord al Daciei în secolul al III-lea Studii 69-78 română
MONAH, Felicia (autor) Determinări arheobotanice pentru stațiunea neolitică de la Parța (comuna Șag, jud. Timiș) Note şi discuţii 81-85 română
BOTEZATU, Dan (autor), KROMER, Bernd (autor), MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormânt dublu de înhumare din așezarea cucuteniană de la Scânteia (jud. Iași) Note şi discuţii 87-103 română
BULBUC, Aurel (autor), CRIȘAN, Viorioca (autor), MAXIM, Zoia (autor) Noi descoperiri arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (IV) Note şi discuţii 105-122 română
BOTEZATU, Dan (autor), ENACHE, M. (autor), MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormânt de inhumație prin perioada de tranziție la epoca bronzului de la Grumezoaia (jud. Vaslui) Note şi discuţii 123-129 română
ROTEA, Mihai (autor) Contribuția cercetărilor de la Suatu - "Fâneața de Jos" (1991-1993) la cunoașterea etapelor timpurii ale evoluției culturii Wietenberg Note şi discuţii 131-150 română
BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații despre cultura Noua în Transilvania Note şi discuţii 151-172 română
SZEKELY, Zsolt (autor) Le début de l'âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie Note şi discuţii 173-177 franceză
ISAC, Adriana (autor) Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov) Note şi discuţii 179-183 română
COSTEA, Florea (autor) Construcții civile din așezarea dacică fortificată de la Râșnov - "Cetate" (județul Brașov) Note şi discuţii 185-198 română
TATU, Hristache (autor) Descoperiri dacice și romane în Țara Hațegului Note şi discuţii 199-202 română
LIPOVAN, Ion (autor) Două arme antice descoperite în zona arheologică Ampelum Note şi discuţii 203-207 română
PETRICĂ, Paul (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Drumul roman imperial din sectorul Aiton-Tureni. Caracteristici geografice și topometrice Note şi discuţii 209-214 română
CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Prospecțiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona orașului Gherla Note şi discuţii 215-222 română
GHIURCA, Virgil (autor) Încercare de identificare topografică a unor geme romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Note şi discuţii 223-230 română
CIUGUDEAN, Daniela (autor) Descoperire ilustrând fabricarea oglinzilor din plumb la Apulum Note şi discuţii 231-234 română
DANCU, Lidia (autor), SIMION, Simina (autor) Aprecieri privind arta Daciei romane Note şi discuţii 235-240 română
IONESCU, Ion (autor) Simboluri paleocreștine din secolele II-III pe unele monumente funerare din Dacia romană Note şi discuţii 241-251 română
BODOR, Andras (autor) Contribuții la istoria orașului Napoca pe baza monumentelor sale sculpturale în piatră (III) Note şi discuţii 253-260 română
BUD, Aurel (autor), GĂZDAC, Cristian (autor), POP, Constatin (autor) Piese pompeiene în Muzeul Memorial "Octavian Goga" (Ciucea) Note şi discuţii 261-268 română
ARDEVAN, Radu (autor) CIL III 1570 - O revizuire Note şi discuţii 269-272 română
COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (IV) (1977-1980) Note şi discuţii 273-297 română
SZEKELY, Zoltan (autor) Vestigiile unui cuptor de topit minereu de fier din secolul al IV-lea d.Ch. De la Sfântu Gheorghe - Chilieni Note şi discuţii 299-304 română
FERENCZI, Istvan (autor), FERENCZI, Iulia (autor) Așezarea întărită feudal-timpurie de la Lăpuștești (com. Rașca, jud. Cluj) Note şi discuţii 305-321 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), MEȘTER, Mihai (autor), PINTEA, Rodica (autor) Șantierul arheologic Iclod (jud. Cluj) campania din 1993 Rapoarte de săpătură 325-339 română
COCIȘ, Sorin (autor), OPREANU, Coriolan (autor) Cercetările arheologice de la Suceagu (jud. Cluj). Săpăturile din 1991 Rapoarte de săpătură 341-346 română
MAXIM, Zoia (autor) Săpăturile arheologice la Tureni (jud. Cluj). Campania 1993 Rapoarte de săpătură 347-349 română
FENEȘAN, Octavian (autor), ROTEA, Mihai (autor) Sondaj arheologic la Palatca - "Poderei" Rapoarte de săpătură 351-356 română
CRIȘAN, Viorica (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Viștea - Păluța Rapoarte de săpătură 357-365 română
BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Buza (jud. Cluj) Rapoarte de săpătură 367-376 română
CRIȘAN, Viorica (autor), FERENCZI, Ștefan (autor) Așezarea dacică de la Merești (județul Harghita). Cercetările arheologice din anii 1986-1993 Rapoarte de săpătură 377-432 română
ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), ILIEȘ, Constantin (autor), MEYLAN, Christine (autor), PAKI, Adela (autor), PISI, Ioan (autor) Săpăturile arheologice din 1983 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Rapoarte de săpătură 433-460 română
ALICU, Dorin (autor), BOTA, Emilian (autor), POP, Constantin (autor), POPA, Victor (autor), VOMIR, Marinela (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1992-1993: clădirile EM30-EM31 Rapoarte de săpătură 461-486 română
ALICU, Dorin (autor), BOTA, Emilian (autor), POP, Constantin (autor), POPA, Victor (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1993: Amfiteatrul Rapoarte de săpătură 487-521 română
MITROFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1991) Rapoarte de săpătură 523-528 română
MITROFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1992) Rapoarte de săpătură 529-531 română
MITROFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa (campania 1993) Rapoarte de săpătură 533-538 română
ALICU, Dorin (autor) Cercetări arheologice la Cluj-Napoca: Villa Rustica din Valea Chintăului. Campaniile 1990-1992 Rapoarte de săpătură 539-567 română
ALICU, Adrian (autor), MARIAN, Cornel (autor) Rezultatul prospecțiunilor arheologice în Piața Unirii, Cluj-Napoca Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 571-575 română
ALICU, Adrian (autor), MARIAN, Cornel (autor), POPA, Victor (autor) Studiul radiografic al unei piese metalice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 577-578 română
BOROȘ, Doina (autor) Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 579-582 română
ATUDOREI, Vania (autor), IGNA, Aurelia (autor) Aeromicroflora bacteriană a muzeelor și implicațiile ei în biodeteriorare Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 583-592 română
IGNA, Aurelia (autor), TOMESCU, Nicolae (autor) Aspecte privind biologia și comportamentul hrănirii la specia Anthrenus scrophulariae K. (Coleoptera, Dermestidae) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 593-599 română
Javier Arce, Fabienne Burkhalter, „Bronces y Religion Romana. Actas del XI Congreso Internacional de Bronces Antiguos”, Madrid, mayo-junio 1990, Madrid, 1993 RECENZII 603-604 română
POP, Constantin (autor) Catálogo de la Exposición „Los Bronces Romanos en España", Madrid, 1990 RECENZII 605-606 română
POP, Constantin (autor) Cronica arheologică (1993) 607-613 română
POP, Constantin (autor) Ion Horațiu Crișan (1928-1994) 614-616 română
LAZAROVICI-BALMEZ, Gheorghe (autor) Octavian Răuț (1922-1994) 617-618 română
Prescurtări bibliografice 619-623 română
Planșe 624-679 română