Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
NICA, Marin (autor) Le groupe culturel Cîrcea-Grădinile dans le contexte du neolitique balkanique et anatolien .11-28 franceză
BAKAMSKA, Aneta (autor) , PAVUK, Jukaj (autor) Die rotbemalte keramik und der anfang der Starcevo-Kultur 29-45 germană
COMȘA, Eugen (autor) Une argunentation de type Starcevo dans l'ouest de la Muntenie 47-52 franceză
NIKOLOV, Vassil (autor) Bemerkungen zur gemalten ornamentierung auf den Tongefassen aus Cavdar (Grouppe Kremikovici) 53-65 germană
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Base des donnees internationale pour la culture Starcevo-Criș 67-82 franceză
HUSAR, Adrian (autor) The celtic gods in Roman Dacia 85-94 engleză
MEDELEȚ, Florin (autor) Une enclume d'orfevrerie de l'epoque de Letene touvee aux Portes de Fer du Danube 95-101 franceză
POP, Horea (autor) Civil architecture and habitat during Latene D in the Depression of Șimleu 103-118 engleză
GLODARIU, Ioan (autor) Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăștie 119-134 franceză
IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Conduits et citernes d'eaux chez les daces les Monts d'Orăștie 135-143 franceză
MOGA, Vasile (autor) Remarques sur le mur de la citadelle dace de Piatra Craivii 145-148 franceză
GUDEA, Nicolae (autor) Uber eine tonform von Barboși mit der darstellung einer eselkopfigen menschlichen gestalt 149-161 germană
MAXIM, Zoia (autor) , MÎRZA, Ioan (autor) Date petroarheologice din stațiunea Starcevo-Criș de la Gura Baciului 165-180 română
EL SUSI, Georgeta (autor) , RUSU, Diana (autor) Raport preliminar asupra materialului faunistic din așezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului (jud. Cluj) 181-189 română
RUSU, Diana (autor) Cîteva observații asupra materialului faunistic din Cluj-Napoca - Statuia Memorandiștilor 191-197 română
MÎRZA, Ioan (autor) Les calcaires utilises a la construction des citadelles daciques des Monts d'Orăștie et les carrieres antiques 199-207 franceză
BEȘLIU, Călin (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , POP, Dana (autor) Conclusions to the geochwemical analyses of some copper sources and objects 209-230 engleză
BOROȘ, Doina (autor) , DĂRĂBAN-TRANDAFIR, Liviu (autor) Analiza unor monede de argint din tezaurul de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII), prin metoda analizei prin activare cu neutroni 231-236 română
BOROȘ, Doina (autor) Tezaurul de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII) Investiții de laborator 237-242 română
COMȘA, Eugen (autor) Morminte ale putătorilor culturii Starcevo-Criș descoperite în Moldova 245-256 română
COMȘA, Eugen (autor) Ritul și ritualul funerar al pirtătorilor culturilor Boian și Gumelnița din Muntenia 257-268 română
IGNAT, Doina (autor) Despre mormintele și ofranda funerară din preistoria Bihorului 269-272 română
BERIDAN, Lucia (autor) Masca-simbol în riturile funerare 273-278 română
COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Christian (autor) Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României 279-288 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Cîmpurile de urne funerare din Banat 289-302 română
STOJIC, Milorad (autor) Les tombes des triballes dans le bassin de la Morava et la partie Serbe du bassin du Danube au vours du dernier quart du Vieme et de la premiere moitie du Veme siecle avant J.C. 303-312 franceză
SÎRBU, Valeriu (autor) Un nouveau type de monument sacre chez les geto-faces 313-330 franceză
MAȘTER, Mihai (autor) Fortificații cu șanț, val și palisadă din principalele așezări neolitice din România 333-349 română
GERMANN, Karol (autor) , RESCH, Friederiech (autor) Schmuck aus spindylus-muscheln von Parța 351-358 germană
CRIȘAN, Viorica (autor) Așezările dacice din Estul Transilvaniei în contextul schimburilor comerciale și a circulației montare (secolele III a. Ch.-I p.Ch) 359-282 română
COCIȘ, Sorin (autor) Ateliere de bronzieri din Dacia Romană 383-391 română
DENES, Istvan (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Investigarea unei porțiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între Valea Homorodului Mic și defileul Oltului de la Tușnad) 393-400 română
GĂZDAC, Cristian (autor) Bronzuri romane de la Gherla 401-430 română
COCIȘ, Sorin (autor) , MITROFAN, Ioan (autor) Fibulele romane de la Micăsasa 431-449 română
COCIȘ, Sorin (autor) , RUSTOIU, Aurel (autor) , TAKACS, Mathilda (autor) Fibule din Colecțiile Muzeului Orășenesc Aiud 451-461 română
CĂTINAȘ, Ana (autor) Ceramique romaine dans les collections de Turda 463-471 franceză
SIMINA NICOLAE, Marcel (autor) Contribuții la cunoașterea feudalismului timpuriu pe teritoriul comunei Vințu de Jos (jud. Alba) 473-489 română
BLĂJAN, Mihai (autor) , PAP, Francisc (autor) Tezaurul monetar de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII) 489-496 română
RUSU, Diana (autor) Analiza materialului faunistic provenit din așezarea Starcevo-Criș de la Gura Baciului. Rapoarte de săpături. Campania 1994 499-506 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZO, Crina (autor) , MAXIM, Zoia (autor) , MEȘTER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Iclod. Campania 1994 507-535 română
DASCĂLU, Lidia (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MEȘTER, Mihai (autor) Cheile Turzii 1994. Raqport de cercetare arheologică și etnoarheologică 537-574 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) , VLASSA, Nicolae (autor) Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a) 575-588 română
PETRESCU, Sorin (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 589-617 română
ALICU, Dorin (autor) , COCIȘ, Sorin (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) , ILIEȘ, Constantin (autor) , PAKI, Adela (autor) Cercetări arheologice la Cluj-Napoca. Villa Rustica din Valea Chintăului. Campania 1988 619-633 română
COCIȘ, Sorin (autor) , PAKI, Adela (autor) , ROTEA, Mihai (autor) , VOIȘIAN, Valentin (autor) Raport preliminar privind cerecetările arheologice din strada Victor Deleu în Cluj-Napoca I. Campaniile 1992-1994 635-652 română
MITRIFAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa. Campania 1994 643-664 română
ALICU, Dorin (autor) , BOTA, Emilian (autor) , POPA, Victor (autor) Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Campania 1994 665-719 română
MAXIM, Zoia (autor) Așezarea neolitică de la Viișoara (jud. Cluj) 723-727 română
FERENCZI, Geza (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Așezarea întărită din epoca bronzului de la Dealu (jud. Harghita) 729-739 română
MEȘTER, Mihai (autor) Tumuli și necropole tumulare de pe cursul inferior al Someșului Mic 741-749 română
CRIȘAN, Viorica (autor) , MAXIM, Zoia (autor) Materiale arheologice din județul Harghita în muzeul Mațional de Istorie al Transilvaniei (I) 751-759 română
OPREANU, Coriolan (autor) Aplica ornamentală a unei căști de gladiator de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 761-766 română
PROTASE, Dumitru (autor) Une piece paleochretienne daco-romaine decouverte a Palatca et le probleme de christianisme chez les gothis de Transilvanie 767-773 franceză
BEJAN, Adrian (autor) Dovezi privind prelucrarea metalelor la Remetea Mare (jud. Timiș) în secolele VIII-X 775-783 română
COCIȘ, Sorin (autor) , VOIȘIAN, Valentin (autor) Notițe arheologice clujene (I) 785-788 română
CĂTINAȘ, Ana (autor) Activitatea arheologică a lui Ioan Țigăra 791-795 română
POP, Constantin (autor) Muzee și monumente britanice. Impresii de călătorie 797-824 română
COCIȘ, Sorin (autor) , PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (V) (1981-1989) 827-857 română
GUDEA, Nicolae (autor) Die romische inschruften dakiens in Siebenburgischen Unteralt - Zibinbecken und ihr geschichtlicher hintergrund - Knopp Diethard 861-867 română
POP, Constantin (autor) Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa I - Alicu D., Cociș Sorin, Ilieș C., Soroceanu Alina 869-870 română
POP, Constantin (autor) Opaițe romane - Alicu D. 871-871 română
GUDEA, Nicolae (autor) Das romische auxiliarkostell und der vicus von Regensburg-Kumpfmuhl - Faber Andreea 873-875 română
Membrii ornorifici ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei: John Nandriș, Hans Bogli 879-897 română
POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului de Istorie a Transilvaniei (1994) 899-908 română
Linii directoare privind sistemul de publicare în revista "Acta Muzei Napocensis" 909-910 română