Acta Musei Napocensis, 32-I, anul 1995, seria preistorie-istorie veche-arheologhie


Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
NICA, Marin Le groupe culturel Cîrcea-Grădinile dans le contexte du neolitique balkanique et anatolien .11-28 franceză
BAKAMSKA, Aneta, PAVUK, Jukaj Die rotbemalte keramik und der anfang der Starcevo-Kultur 29-45 germană
COMȘA, Eugen Une argunentation de type Starcevo dans l'ouest de la Muntenie 47-52 franceză
NIKOLOV, Vassil Bemerkungen zur gemalten ornamentierung auf den Tongefassen aus Cavdar (Grouppe Kremikovici) 53-65 germană
LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Base des donnees internationale pour la culture Starcevo-Criș 67-82 franceză
HUSAR, Adrian The celtic gods in Roman Dacia 85-94 engleză
MEDELEȚ, Florin Une enclume d'orfevrerie de l'epoque de Letene touvee aux Portes de Fer du Danube 95-101 franceză
POP, Horea Civil architecture and habitat during Latene D in the Depression of Șimleu 103-118 engleză
GLODARIU, Ioan Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăștie 119-134 franceză
IAROSLAVSCHI, Eugen Conduits et citernes d'eaux chez les daces les Monts d'Orăștie 135-143 franceză
MOGA, Vasile Remarques sur le mur de la citadelle dace de Piatra Craivii 145-148 franceză
GUDEA, Nicolae Uber eine tonform von Barboși mit der darstellung einer eselkopfigen menschlichen gestalt 149-161 germană
MAXIM, Zoia, MÎRZA, Ioan Date petroarheologice din stațiunea Starcevo-Criș de la Gura Baciului 165-180 română
EL SUSI, Georgeta, RUSU, Diana Raport preliminar asupra materialului faunistic din așezarea neolitică timpurie de la Gura Baciului (jud. Cluj) 181-189 română
RUSU, Diana Cîteva observații asupra materialului faunistic din Cluj-Napoca - Statuia Memorandiștilor 191-197 română
MÎRZA, Ioan Les calcaires utilises a la construction des citadelles daciques des Monts d'Orăștie et les carrieres antiques 199-207 franceză
BEȘLIU, Călin, LAZAROVICI, Gheorghe, POP, Dana Conclusions to the geochwemical analyses of some copper sources and objects 209-230 engleză
BOROȘ, Doina, DĂRĂBAN-TRANDAFIR, Liviu Analiza unor monede de argint din tezaurul de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII), prin metoda analizei prin activare cu neutroni 231-236 română
BOROȘ, Doina Tezaurul de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII) Investiții de laborator 237-242 română
COMȘA, Eugen Morminte ale putătorilor culturii Starcevo-Criș descoperite în Moldova 245-256 română
COMȘA, Eugen Ritul și ritualul funerar al pirtătorilor culturilor Boian și Gumelnița din Muntenia 257-268 română
IGNAT, Doina Despre mormintele și ofranda funerară din preistoria Bihorului 269-272 română
BERIDAN, Lucia Masca-simbol în riturile funerare 273-278 română
COMȘA, Alexandra, SCHUSTER, Christian Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima perioadă a epoxcii metalelor, pe teritoriul României 279-288 română
MEDELEȚ, Florin Cîmpurile de urne funerare din Banat 289-302 română
STOJIC, Milorad Les tombes des triballes dans le bassin de la Morava et la partie Serbe du bassin du Danube au vours du dernier quart du Vieme et de la premiere moitie du Veme siecle avant J.C. 303-312 franceză
SÎRBU, Valeriu Un nouveau type de monument sacre chez les geto-faces 313-330 franceză
MAȘTER, Mihai Fortificații cu șanț, val și palisadă din principalele așezări neolitice din România 333-349 română
GERMANN, Karol, RESCH, Friederiech Schmuck aus spindylus-muscheln von Parța 351-358 germană
CRIȘAN, Viorica Așezările dacice din Estul Transilvaniei în contextul schimburilor comerciale și a circulației montare (secolele III a. Ch.-I p.Ch) 359-282 română
COCIȘ, Sorin Ateliere de bronzieri din Dacia Romană 383-391 română
DENES, Istvan, FERENCZI, Istvan Investigarea unei porțiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între Valea Homorodului Mic și defileul Oltului de la Tușnad) 393-400 română
GĂZDAC, Cristian Bronzuri romane de la Gherla 401-430 română
COCIȘ, Sorin, MITROFAN, Ioan Fibulele romane de la Micăsasa 431-449 română
COCIȘ, Sorin, RUSTOIU, Aurel, TAKACS, Mathilda Fibule din Colecțiile Muzeului Orășenesc Aiud 451-461 română
CĂTINAȘ, Ana Ceramique romaine dans les collections de Turda 463-471 franceză
SIMINA NICOLAE, Marcel Contribuții la cunoașterea feudalismului timpuriu pe teritoriul comunei Vințu de Jos (jud. Alba) 473-489 română
BLĂJAN, Mihai, PAP, Francisc Tezaurul monetar de la Bărăbanț, jud. Alba (sec. XI-XII) 489-496 română
RUSU, Diana Analiza materialului faunistic provenit din așezarea Starcevo-Criș de la Gura Baciului. Rapoarte de săpături. Campania 1994 499-506 română
LAZAROVICI, Gheorghe, LAZO, Crina, MAXIM, Zoia, MEȘTER, Mihai Șantierul arheologic Iclod. Campania 1994 507-535 română
DASCĂLU, Lidia, LAZAROVICI, Gheorghe, MEȘTER, Mihai Cheile Turzii 1994. Raqport de cercetare arheologică și etnoarheologică 537-574 română
LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, VLASSA, Nicolae Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a) 575-588 română
PETRESCU, Sorin Așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 589-617 română
ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin, FERENCZI, Istvan, ILIEȘ, Constantin, PAKI, Adela Cercetări arheologice la Cluj-Napoca. Villa Rustica din Valea Chintăului. Campania 1988 619-633 română
COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela, ROTEA, Mihai, VOIȘIAN, Valentin Raport preliminar privind cerecetările arheologice din strada Victor Deleu în Cluj-Napoca I. Campaniile 1992-1994 635-652 română
MITRIFAN, Ioan Cercetări arheologice în așezarea romană de la Micăsasa. Campania 1994 643-664 română
ALICU, Dorin, BOTA, Emilian, POPA, Victor Cercetări arheologice la Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Campania 1994 665-719 română
MAXIM, Zoia Așezarea neolitică de la Viișoara (jud. Cluj) 723-727 română
FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Așezarea întărită din epoca bronzului de la Dealu (jud. Harghita) 729-739 română
MEȘTER, Mihai Tumuli și necropole tumulare de pe cursul inferior al Someșului Mic 741-749 română
CRIȘAN, Viorica, MAXIM, Zoia Materiale arheologice din județul Harghita în muzeul Mațional de Istorie al Transilvaniei (I) 751-759 română
OPREANU, Coriolan Aplica ornamentală a unei căști de gladiator de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 761-766 română
PROTASE, Dumitru Une piece paleochretienne daco-romaine decouverte a Palatca et le probleme de christianisme chez les gothis de Transilvanie 767-773 franceză
BEJAN, Adrian Dovezi privind prelucrarea metalelor la Remetea Mare (jud. Timiș) în secolele VIII-X 775-783 română
COCIȘ, Sorin, VOIȘIAN, Valentin Notițe arheologice clujene (I) 785-788 română
CĂTINAȘ, Ana Activitatea arheologică a lui Ioan Țigăra 791-795 română
POP, Constantin Muzee și monumente britanice. Impresii de călătorie 797-824 română
COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (V) (1981-1989) 827-857 română
GUDEA, Nicolae Die romische inschruften dakiens in Siebenburgischen Unteralt - Zibinbecken und ihr geschichtlicher hintergrund - Knopp Diethard 861-867 română
POP, Constantin Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa I - Alicu D., Cociș Sorin, Ilieș C., Soroceanu Alina 869-870 română
POP, Constantin Opaițe romane - Alicu D. 871-871 română
GUDEA, Nicolae Das romische auxiliarkostell und der vicus von Regensburg-Kumpfmuhl - Faber Andreea 873-875 română
Membrii ornorifici ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei: John Nandriș, Hans Bogli 879-897 română
POP, Constantin Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului de Istorie a Transilvaniei (1994) 899-908 română
Linii directoare privind sistemul de publicare în revista "Acta Muzei Napocensis" 909-910 română