Acta Musei Napocensis: ActaMN, 33-I, 1996, seria preistorie-istorie veche-arheologhie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic RESCH, Friederiech (autor) Typologische studie kultuscher gesichtsdeckel aus der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I .11-18 germană
articol de periodic MUNTEANU, Octavian (autor) Cercetări cu privire la epoca bronzului tîerziu în spațiul Pruto-Nistean 19-48 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Die nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der zeit bestehens, Dakiens (106-275 n. Chr.) 49-88 germană
articol de periodic BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 89-113 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Cîteva observații în legătură cu procesul de romanizare. III. Romanizarea nunelor de plante în provinciile dacice 115-136 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureș) 139-140 română
articol de periodic MEȘTER, Mihai (autor) Cercetări arheologice de suprafață în hotarul satului Ceaba 141-144 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) Așezări din cultura Schneckengerg descoperite la Copșa Mică (jud. Sibiu) 145-154 română
articol de periodic CRĂCIUN, Florina (autor) Aspecte privind forma și tehnologia de prelucrare a topoarelor din cupru 155-161 română
articol de periodic HANGA, Vladimir (autor) Valoarea prezentă a eposului homeric 163-166 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Mitul broaștei țestoase în reprezentări figurative din Dacia Romană 167-168 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Note de lectură. III. Despre armata romană din provinciile dacice 169-178 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Note epigrafice. IV. Inscripții gnostice 179-187 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Gesturi redate de figurinele neolitice din Sudul României 191-208 română
articol de periodic GHEORGHIU, Dragoș (autor) "Vasele binoclu" - o interpretare etnoarheologică 209-215 română
articol de periodic SZEKELY, Zsolt (autor) Locuințe și cuptoare de olar eneolitice la Ariușd 217-222 română
articol de periodic FIZEȘAN, Titus (autor) , ROTEA, Mihai (autor) Groapa rituală de la Făîntînele - "Dîmbul Popii" 223-224 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Cîteva date referitoare la folosirea lutului ars și nears în ritualul fuberar al unor morminte sw incinerație din secolele VI-X de pe teritoriul României 225-237 română
articol de periodic GAGA LIDIA, Maria (autor) Caracteristici ale gospodăriei tradiționale din sud-vestul României. Prelucrări la un studiu interdisciplinar 239-245 română
articol de periodic RESCH, Friederiech (autor) Untersuchungen am linken temeschufer in der jungsteinzeitlichen siedlung von Parța I 249-266 germană
articol de periodic BULBUC, Aurel (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) , MEȘTER, Mihai (autor) , RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Iclod. Campania din 1995 267-299 română
articol de periodic BULBUC, Aurel (autor) , CRIȘAN, Viorica (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MAXIM, Zoia (autor) , MEȘTER, Mihai (autor) , RADU, Sorin (autor) Șantierul arheologic Fundătura - "Poderei" (com. Iclod) 301-321 română
articol de periodic BODEA, Monica (autor) , ILIEȘ, Ioan (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MEȘTER, Mihai (autor) , RADU, Sorin (autor) , WITTEMBERGER, Mihai (autor) Șantierul arheologic Țaga, campania din 1995 323-352 română
articol de periodic MEȘTER, Mihai (autor) Săpîturi arheologice în Munții Petrindului 353-559 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Așezarea dacică de la Sîntimbru - "La pomii verzi" (jud. Harghita) 360-373 română
articol de periodic GHEORGHIU, Gabriela (autor) Cisterna dacică de la Grădiștea de Munte 375-384 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Săpăturile arheologice de salvare din Cluj-Napoca, str. Prahovei nr. 12 385-401 română
articol de periodic PETROV, Gheorghe (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arherologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993,1994,1995) 403-413 română
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
articol de periodic PETROV, Gheorghe (autor) Cîteva date privind cercetările arheologice de la Biserica românească din Cicău, jud. Alba 425-432 română
articol de periodic POP, Vasilica-Daniela (autor) Restaurea unui pantantiv de argint 435-437 română
articol de periodic PLEȘA DANA, Teodora (autor) Conservarea unei biblii tipărită la viena în 1815 439-440 română
articol de periodic IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Tratamente anticorozive asupra fierului dacic 441-446 română
articol de periodic STĂNESCU, Florin (autor) Un posibil cadran solar de tip "discus in planitia" la Sarmizegetusa - Regia, România 449-467 română
articol de periodic STĂNESCU, Florin (autor) Orientări astronomice în sancuarele dacilor. Partea I: Santuarele dacice de la Costești, România 469-476 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) , SÎNGEREAN, Cristina (autor) Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
articol de periodic MORARIU, Vasile (autor) Analiza proporțiilor santuarului șo locuințelor neolitice de la Parța (jud. Timiș) 525-529 română
articol de periodic MORARIU, Vasile (autor) Proporțiile corpului uman în unele reprezentări neolitice 531-547 română
articol de periodic CHIȘ, Dorin (autor) , MORARIU, Silvan (autor) , MORARIU, Vasile (autor) Prospectări magnetometrice în așezarea neolitică de la Parța, jud. Timiș 549-564 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PICIU, Traian (autor) , SÎNMIHĂIAN, Marinela (autor) Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
articol de periodic ALICU, Adrian (autor) , ALICU, Doina (autor) , MARIAN, Cornel (autor) Prelucrarea datelor obținute în urma efectuării unor prospecțiuni arheologice prin măsurarea rezistivității solului 569-592 română
articol de periodic MÎRZA, Ioan (autor) La geologie empirique et la geoarcheologie 593-596 franceză
articol de periodic BENEA, Marcel (autor) Metode de studiu utilizate în stabilirea provenienței pieselor arheologice din martmură 597-633 română
articol de periodic BALINT, Adrian (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TOPAN, Gheorghe (autor) Despre analizele metalografice ale unor topoare de aramă și cupru arsenic 635-646 română
articol de periodic CIORTEA, Mihai (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
articol de periodic TARCEA, Crina (autor) , TARCEA, Lucian (autor) Baza de date relațională pentru stdiul materialului litic. Determinări mineralogice și petrografice asupra uneltelor cioplite din jud. Sălaj 665-681 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , SÎNGEREAN, Cristina (autor) , TARCEA, Lucian (autor) Zeus: Sistem pentru gestiunea și prelucrarea datelor arheologice 683-689 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Expoziția națională "Capodopere de artă romană in Dacia 693-695 română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (VI) (1990-1994) 699-715 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Al III-lea Colocviu Româno-Elvețian "La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain" 719-721 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain, II-eme-Iveme siecles apres J.Cr.- Frei-Stolba Regula, Herzig H. 725-728 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) La Politique edilitaire dans les Provinces de l'Impire Romain - Alicu D., Boegli Hans 727-728 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
articol de periodic Pierre Julien 735-748 română
articol de periodic Costel Alic 749-750 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Cronica activităților secțiilor de arheologie ale Muzeului Naționalde Istorie a Transilvaniei (1995) 751-769 română