Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română, engleză, franceză, germană
POP IOAN, Aurel (autor) Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare Studii 11-21 română
DUMITRAN, Ana (autor) Raporturi între doctrina prostestantă și doctrina ortodoxă în secolele XVI-XVII în Transilvania Studii 23-32 română
PAP, Francisc (autor) Unelte agricole în comerțul extern clujean (prima jumătate a sec. XVII) Studii 33-40 română
CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea Studii 41-58 română
BOTEZAN, Liviu (autor) Robota, cauză a participării țărănimii transilvănene la revoluția din 1848-1849 Studii 59-90 română
MAZARE, Ioan (autor) , NEAMȚU, Gelu (autor) Evenimentele de la Luna Arieșului din septembrie 1848 (II) Studii 91-128 română
MITU, Melinda (autor) Revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania oglindită în gazeta "Marczius Tizenotodike" (II) Studii 129-144 română
SUCIU, Dumitru (autor) Mentalități europene în gândirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare națională și din România în secolul al XIX-lea (II) Studii 145-159 română
GLODARIU, Eugenia (autor) , STAN, Constantin (autor) Congresele naționalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) Studii 161-172 română
NISTOR IOAN, Silviu (autor) Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Statutul dobândit și demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea acestuia în sistemul învățământului tehnic (1919-1929) Studii 173-192 română
BATHORY, Ludovic (autor) Asociațiile patronale industriale din România după Primul Război Mondial (1918-1930) Studii 193-205 română
SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Lettnerul în biserica medievală - Studiu introductiv Studii 207-220 română
CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Gherla și Huedin. Considerații privind perioada interbelică Studii 221-238 română
KISS, Andras (autor) Documentele create de locurile de adeverire din Transilvania Studii 239-247 română
LUMPERDEAN, Ioan (autor) Tradiție și inovație în câmpul cercetărilor privind vocabularul istoric Studii 249-262 română
SABĂU, Nicolae (autor) Descrierea Cetății Făgărașului în două manuscrise din secolul al XVIII-lea Note şi discuţii 265-273 română
PORUMB, Marius (autor) Inscripții inedite de la Orăștie Note şi discuţii 275-277 română
EDROIU, Nicolae (autor) Un ziar din Luxemburg (Journal Historique et Litteraire", 1785) despre răscoala lui Horea Note şi discuţii 279-283 română
ȘTEIU, Nicolae (autor) Cântece patriotice din perioada 1848-1900 și contribuția lor la înfăptuirea idealurilor de libertate și unitate națională Note şi discuţii 285-293 română
RETEGAN, Simion (autor) Remedierea unei inechități: îmbunătățirea situației economice a preoților români de pe pământul crăiesc în anii 1861-1865 Note şi discuţii 295-300 română
GROZA, Liviu (autor) Statutul pentru înființarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș Note şi discuţii 301-312 română
CORDOȘ, Nicolae (autor) Societatea revoluționară română (1893-1894) Note şi discuţii 313-321 română
LAZĂR, Emil (autor) Concert pentru un monument Eminescu la Cluj Note şi discuţii 323-333 română
POPA, Mircea (autor) Din lucrările nepublicate ale lui Andrei Veress Note şi discuţii 335-345 română
COSMA, Ela (autor) Heinrich von Wlislocki Note şi discuţii 347-350 română
NEAMȚU, Gelu (autor) Contribuția lui Coriolan Suciu la cercetarea revoluției din 1948 în Transilvania Note şi discuţii 351-354 română
SZOKE ANA, Maria (autor) Țesături de artă în colecția de textile a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (secolele XVII-XVIII) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 357-362 română
MIRCEA, Gabriela (autor) Restaurarea bunurilor istorice cu suport de hârtie Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 363-369 română
CĂLIN, Livia (autor) Despre starea cabinetului numismatic al Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1992-1993) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 371-378 română
„Convergențe transilvane”, Buletin al Forumului Democrat al Germanilor din România, Sibiu, 1993, vol. 1, 60 pg. RECENZII 381-382 română
„Xenopoliana”, Buletinul Fundației Academice „A.D. Xenopol”, Iași, 1993, I, nr. 1-4, 128 pg. RECENZII 381-382 română
Prescurtări bibliografice 383-384 română