București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII, anul 1999

  • Anul publicației: 1999
  • Publicată de: Muzeul Municipiului București
  • Editura: Muzeul de Istorie și Artă al municipiului București
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-10 română, engleză
COMȘA, Eugen Figurine reprezentând păsări, din epoca neolitică, descoperite în Muntenia Studii şi articole 13-18 română
NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Descoperiri arheologice din epoca bronzului la București - Militari "Cîmpul Boja" (campania din anul 1997) Studii şi articole 19-25 română
NEGRU, Mircea Descoperiri arheologice din secolul al III-lea d. Chr. la București - Militari "Câmpul Boja" Studii şi articole 26-33 română
ZĂNESCU, Ionel Raporturile administrației orașului București cu puterea centrală a Țării Românești în secolul al XVI-lea Studii şi articole 34-40 română
IVAN-GHILIA, Liana Pisanii bucureștene din epoca lui Matei Basarab - relația imagine-text - Studii şi articole 41-44 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Cercetări arheologice la Biserica Sfinții Împărați - Buciumeni - Buftea Studii şi articole 45-56 română
SANDU-CUCULEA, Vasilica Descoperiri arheologice pe șantierele de translare. Partea a II-a Bisericile Sf. Ilie Rahova și Sf. Ion Nou Studii şi articole 57-72 română
BORDEIANU-MITRACHE, Gabriela Religiozitatea populară bucureșteană Studii şi articole 73-76 română
DRĂGAN, Valeriu Eugen Planul Ernst (1791). Analiza rețelei stradale din centrul orașului București Studii şi articole 77-90 română
VELESCU, Oliver O pagină din istoria burgheziei bucureștene (1807-1812) Studii şi articole 91-97 română
HANGANU, Liliana Nicoleta Din istoria unui vechi așezământ medical. Spitalul Filantropia Studii şi articole 98-109 română
MAJURU, Adrian Barabas Miklos un "cetățean" al Mitteleuropei în Bucureștii începutului de veac XIX Studii şi articole 110-116 română
CERNOVODEANU, Paul, VĂTĂMANU, Nicolae Contribuții la situația medico-sanitară a orașului București în primele decenii ale secolului al XIX-lea Studii şi articole 117-126 română
PIPPIDI, Andrei Bucureștii în preajma Unirii Principatelor după un plan inedit Studii şi articole 127-131 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin Loji masonice bucureștene din perioada domniei lui Carol I. Documente pariziene inedite Studii şi articole 132-138 română
ZAMANI, Lelioara Cafenelele boemei literare și artistice în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX Studii şi articole 139-145 română
BURLACU, Petruța Petrecerea timpului liber în Bucureștiul interbelic Studii şi articole 146-153 română
DIMITRIU, Victoria "Strolls in Old Corners of Bucharest" . A late reading of a book about Bucharest, published by the "National Publishing House" in 1926 Studii şi articole 154-161 română
IONESCU-GURĂ, Nicoleta Bombardamentele anglo-americane și germane asupra Bucureștiului din anul 1944 Studii şi articole 162-168 română
IONIȚĂ, Ionel C. Bucureștii și statuile sale. I.I.C. Brătianu de Ivan Mestrovici Patrimoniu bucureştean 171-175 română
ENE, Camelia, IONIȚĂ, Ionel Monumentele de la "kilometrul zero" Patrimoniu bucureştean 176-182 română
IOSIP, Corina Casa Melic cea mai veche locuință din București Patrimoniu bucureştean 183-186 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din București Patrimoniu bucureştean 187-192 română
IPATE, Mihai Cotrocenii în timpul lui Barbu Dimitrie Știrbei Patrimoniu bucureştean 193-207 română
CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Un sit de istorie și artă bucureșteană - strada "Ștefan Luchian" Patrimoniu bucureştean 208-218 română
PETRESCU, Ioana-Maria Pasajul comercial Lipscani-Gabroveni Patrimoniu bucureştean 219-225 română
MUCENIC, Cezara Ion N. Socolescu. Activitatea de arhitect în Bucureștiul sfîrșitului de veac - 1884-1900 Patrimoniu bucureştean 226-244 română
TEODORESCU, Virgiliu Z. Popina de la "Mihai Vodă", vatră de istorie multimilenară Patrimoniu bucureştean 245-260 română
BORONEANȚ, Vasile Al IV-lea colocviu al Asociației Internaționale a Muzeelor de Istorie (18-24 octombrie 1992, Quebec, Canada) Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 263-264 română
ARPIN, Roland Le musée entre la fonction politique et l’action politique Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 265-279 franceză
HĂRDĂU, Corina Scenografia - arta ambientală, în slujba expunerii muzeale Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 280-284 română
FALCAN, Dan Anul 1848 - schiță pentru o nouă abordare Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 285-288 română
COLEA, Constanța Expoziția "Familia regală, suverani și cetățeni. Ceremonial și cotidian". Tematica expoziției Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 289-290 română
MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe Monede bizantine din colecția Muzeului de Istorie și artă al Municipiului București Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 291-295 română
POPESCU, Adrian Contribuții numismatice la istoria Bucureștiului Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 296-297 română
GRIGORUȚĂ, Maria Două tezaure bucureștene - Colțea și Cărămidarii de Jos Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 298-299 română
DIACONESCU, Speranța, MARCU, Elena Însemne de asociații profesionale orășenești (1882-1897) din colecții particulare bucureștene Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 300-304 română
RĂDULESCU MIHAI, Sorin Stema de pe poarta Palatului Șuțu - o precizare heraldică - Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 305-306 română
ANTONESCU, Rodica Definiția profesiunilor de restaurator și conservator a consiliului internațional al muzeelor (I.C.O.M.) Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 309-314 română
GĂGESCU, Simona Armătura interioară în restaurarea unor piese de sticlă din secolul al XIX-lea Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 315-322 română
DIACONESCU, Virgilia, PONTA, C., VECHIU, Filofteia Folosirea radiațiilor gama în desinfecția obiectului de muzeu. Mantie de catifea (sec. al XIX-lea) din patrimoniul M.I.A.M.B. Restaurare carte, grafică, ceramică, textile 323-326 română
Petre Dache (1930-1997) 22 octomhrie 1930 - + 28 decembrie 1997 In memoriam 329-329 română
GRĂMĂTICU, Steluța, HANGANU, Liliana Nicoleta Radu Viorel Ocheșeanu (1943-1998) In memoriam 330-334 română
GHEORGHIU TUDOR, Octavian Elemente de istorie a orașului București într-o publicație apărută în Grecia RECENZII 337-340 română
VELESCU, Oliver Istoria repusă în fireasca continuitate RECENZII 341-342 română
ENE, Cristina-Loredana Însemnări privind evoluția spațiilor funerare, "Necropola Capitalei", editura Museion, Chișinău, 1997 RECENZII 343-347 română
IVAN-GHILIA, Liana Secolul 20 - nr. 6-7-8/1997 număr dedicat orașului Bucuresti RECENZII 348-352 română
IOSIP, Corina Perspective teoretice privitoare la viitoarea structură urbană a capitalei și concursul "București 2000" RECENZII 353-359 română
HANGANU, Liliana Nicoleta Cezara Mucenic București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, Silex - București, 1997 RECENZII 360-362 română
MAJURU, Adrian Ionel Ioniță, "O lună din istoria Bucureștilor", lucrare editat[ de centrul de proiecte culturale (ARCUB, București, 1998 RECENZII 363-364 română
MAJURU, Adrian Paul Filip, "Bellu panteon național" editura Cartier, București, 1998 RECENZII 365-368 română
OLTEANU, Denisa-Simona Manifestări muzeale organizate la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București 1997-1998 Cronica 369-378 română
SANDU-CUCULEA, Vasilica Cronica Cercetărilor Arheologice Cronica 379-382 română