București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III, 1965


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CONSTANTINIU, Margareta (autor) , PANAIT, Panait I. (autor) Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București Studii 3-24 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Considerații asupra "calicilor" bucureșteni în veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. Câteva identificări topografice legate de așezările lor Studii 25-42 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822) Studii 43-52 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Aspecte privind împărțirea administrativă și evoluția demografică din Bucureștii anilor 1831-1848 Studii 53-88 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) Locuri și oameni din București reflectați în literatura de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii 89-103 română
articol de periodic IONAȘCU, Ion (autor) Condițiile edificării palatului „Academiei” (Universității) din București în anii 1857-1864 Studii 105-118 română
articol de periodic IACOȘ, Ion (autor) Mișcarea grevistă din București în anii 1910-1914 Studii 119-137 română
articol de periodic GEORGESCU, Titu (autor) București în perioada luptei împotriva pericolului fascist și a dictaturii militare fasciste (1933-1944) Studii 139-157 română
articol de periodic DAICHE, Petre (autor) Lupta clasei muncitoare bucureștene oglindită în sălile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 159-169 română
articol de periodic CEBUC, Florica (autor) Muzeul de Istorie a orașului București - documentar prețios în sporirea eficienței lecțiilor în școală Articole de muzeografie 171-175 română
articol de periodic SAVIN, Margareta (autor) Tipuri bucureștene în grafica lui Constantin Jiquidi Articole de muzeografie 177-181 română
articol de periodic BENE, Ana (autor) Ședința festivă de referate științifice organizată de Muzeul de Istorie a orașului București în cinstea celei de a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist Articole de muzeografie 183-187 română
articol de periodic COJOCĂRESCU, Maria (autor) O preocupare permanentă a Muzeului de Istorie a orașului București: sporirea patrimoniului muzeistic Articole de muzeografie 189-192 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București Comunicări - Note - Recenzii 193-194 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) Unele aspecte privind orașul București în timpul Războiului Crimeii (1853-1856) Comunicări - Note - Recenzii 195-204 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) O veche medalie românească: "Reedificarea Mitropoliei din București, 1858" Comunicări - Note - Recenzii 205-210 română
articol de periodic VASILESCU, Gheorghe (autor) Cura de ape minerale în Bucureștii veacului al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 211-215 română
articol de periodic SĂVESCU, Getta (autor) Henry Barbusse la București Comunicări - Note - Recenzii 217-221 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale dezvoltării industriei bucureștene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei Comunicări - Note - Recenzii 223-248 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Viața culturală a orașului București văzută de oaspeți de peste hotare Comunicări - Note - Recenzii 249-265 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , CONSTANTINESCU, Ioana (autor) Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești. București, (Editura Științifică), 1963, 300 p. + II. + pl. Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
articol de periodic Sumar 273-280 română, franceză, engleză, rusă