București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V, 1967


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Prefață Studii 5-6 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice Studii 7-24 română
articol de periodic IONAȘCU, Ion (autor) Academia Domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775 Studii 25-37 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea Studii 38-68 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , OPULSKI, Albert (autor) Lev Tolstoi la București (1854) Studii 69-79 română
articol de periodic GHIȚĂ, Florea (autor) Precizări în legătură cu paternitatea romanului "Donjuanii din București" Studii 80-99 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii 100-109 română
articol de periodic DAICHE, Petre (autor) Producerea și utilizarea energiei electrice în București (1900-1944) Studii 110-131 română
articol de periodic IONESCU, Matei (autor) Bucureștii în timpul răscoalelor țărănești din 1907 Studii 133-144 română
articol de periodic BENE, Ana (autor) Aspecte ale dezvoltării industriale bucureștene între cele două războaie mondiale Studii 145-153 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare Studii 154-166 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Fibule Latène din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Materiale de muzeografie 167-176 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Virgilia (autor) Statuete de piatră din colecția "Maria și dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 177-184 română
articol de periodic ROMAN, Victoria (autor) Cărți tipărite în București pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului Materiale de muzeografie 185-197 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Edificii social-culturale și lucrări edilitare bucureștene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică Materiale de muzeografie 198-207 română
articol de periodic ANGHELOVICI, Elisabeta (autor) Un catalog de librărie din București din prima jumătate a sec. al XIX-lea Materiale de muzeografie 208-225 română
articol de periodic CÎRSTEA, Dorina (autor) Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București Materiale de muzeografie 226-231 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
articol de periodic SARCEDOȚEANU, Aurelian (autor) O schiță topografică a curții Bisericii Măgureanu din București la 1780 Comunicări - Note 255-261 română
articol de periodic STAN, Maria (autor) Contribuții la istoricul morilor Vlădichii (Sfântul Eefterie) din București Comunicări - Note 262-269 română
articol de periodic Cronica 262-363 română
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) , MAKSUTOVICI, G. (autor) Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
articol de periodic COJOCĂRESCU, Maria (autor) Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor Comunicări - Note 284-293 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
articol de periodic SAVIN, Margareta (autor) Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864 Comunicări - Note 303-307 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Preocupări ale Consiliului Municipal din București privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900) Comunicări - Note 308-317 română
articol de periodic CLEJA GÎRBEA, Claudia (autor) Aspecte ale învățământului superior bucureștean între cele două războaie mondiale Comunicări - Note 318-329 română
articol de periodic SĂVESCU, Getta (autor) Dezvoltarea editurilor bucureștene în anii puterii populare Comunicări - Note 330-340 română
articol de periodic VASILESCU, Gheorghe (autor) Dezvoltarea cartierului Giulești după 1944 Comunicări - Note 341-351 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Prezențe economice bucureștene peste hotare Comunicări - Note 352-361 română
articol de periodic Lucrări publicate de Muzeul de istorie a orașului București 364-364 română
articol de periodic Cuprinsul 365-374 română, franceză, engleză, germană, rusă