București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI, 1968


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GEORGESCU, Florian (autor) Cuvânt înainte 5-6 română
CANTACUZINO, Gheorghe (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Descoperirile arheologice de la Cernica și importanța lor pentru cunoașterea vechilor culturi din țara noastră Cercetări arheologice 7-26 română
LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni Cercetări arheologice 27-41 română
CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Panait (autor) Șantierul Băneasa-Străulești. Cercetările din sectorul Măicănești (1964-1966) Cercetări arheologice 43-82 română
PANAIT, Panait I. (autor), TURCU, Mioara (autor) Cercetările arheologice de la Tânganu 1965-1966 Cercetări arheologice 83-96 română
PANAIT, Panait (autor), ROSETTI, Dinu (autor) Cercetările istorice și arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou Cercetări arheologice 97-118 română
MARINESCU, C. (autor), TURCU, Mioara (autor) Considerații privind „Foișorul Mavrocordaților" Cercetări arheologice 119-126 română
CORFUS, Ilie (autor) Însemnările cronicarului Grigore Andronescu despre vechea gospodărirea Bucureștilor Studii de Istorie 127-137 română
GEORGESCU, Florian (autor) Crearea Sfatului Orășenesc al Poliției Bucureștilor Studii de Istorie 139-148 română
DUȚU, Aurel (autor) Administrația bucureșteană în timpul primariatului lui Barbu Delavrancea Studii de Istorie 149-162 română
IONESCU, Ștefan (autor) Frământări politice în București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii de Istorie 163-179 română
DAICHE, Petrache (autor) Activitatea Ligii culturale - secția București - între cele două Războaie Mondiale Studii de Istorie 181-194 română
BENE, Ana (autor) Comerțul bucureștean între cele două războaie mondiale Studii de Istorie 195-204 română
CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale dezvoltării comerțului bucureștean în anii puterii populare Studii de Istorie 205-217 română
CONSTANTINIU, Margareta (autor) O spadă celtică din Transilvania Materiale de muzeografie 219-222 română
SAVIN, Margareta (autor) Ludwig Angerer, unul dintre primii fotografi ai Bucureștilor Materiale de muzeografie 223-228 română
CÎRSTEA, Dorina (autor) Steagul Societății "Gutenberg" Materiale de muzeografie 231-234 română
BOROȘ, Floriana (autor) Arhitectul Mandrea George (1855-1916) constructor al „Foișorului de Foc” Materiale de muzeografie 237-238 română
DAICHE, Petre (autor) Probleme ale șomajului din Bucureștii anilor 1929-1937 oglindite în unele documente aflate în colecțiile M.I.M.B. Materiale de muzeografie 239-248 română
CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte privind dezvoltarea instalațiilor de morărit de pe râul Dâmbovița din raza orașului București de la primele mențiuni documentare și până în deceniul al șaptelea al sec. al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 249-259 română
STAN, Maria (autor) Date documentare privind o prăvălie bucureșteană în secolul XVII-XVIII Comunicări - Note - Recenzii 261-266 română
GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Un tezaur de monede turcești din prima jumătate a secolului al XVIII-lea, descoperit la Gratia (Jud. Ilfov) Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Două case vechi bucureștene Comunicări - Note - Recenzii 273-282 română
VÎNTOIU, Rodica (autor) "Roata" de pompieri din București Comunicări - Note - Recenzii 283-288 română
ROMAN, Victoria (autor) Scriitorul Petre Ispirescu tipograf și editor bucureștean Comunicări - Note - Recenzii 289-301 română
CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor), POPESCU, Elena (autor) București, centru al apariției și dezvoltării presei militare românești Comunicări - Note - Recenzii 303-311 română
CIACHIR, Nicolae (autor) Decorarea orașului București de către statul francez, pentru eroismul de care a dat dovadă în timpul primului război mondial Comunicări - Note - Recenzii 313-314 română
LEAHU, Valeriu (autor) Vasile Pârvan. Activitatea științifică și didactică la București Comunicări - Note - Recenzii 315-332 română
CLEJA-GÎRBEA, Claudia (autor) Rabindranath Tagore la București Comunicări - Note - Recenzii 333-337 română
SĂVESCU, Getta (autor) Tipuri bucureștene oglindite în literatura din deceniile 3 și 4 ale veacului XX Comunicări - Note - Recenzii 339-352 română
ȘTIRBU, Constanța (autor) București - centru științific al României socialiste Comunicări - Note - Recenzii 353-364 română
BOIA, Magda (autor) Cartiere noi pe harta orașului Comunicări - Note - Recenzii 367-375 română
CERNOVODEANU, Paul (autor) Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, București, Editura pentru Literatură, 1966, 466 p. + il. + 8 pl. + 5 hărți. Comunicări - Note - Recenzii 377-381 română
Cronica 383-385 română
Lucrări publicate de Muzeul de Istorie a orașului București 386-386 română
Cuprinsul 389-398 română, franceză, engleză, germană, rusă