București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VII, 1969


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Otopeni (II) Cercetări arheologice 5-12 română
articol de periodic CONSTANTINIU, Margareta (autor) Săpăturile arheologice de la Străulești - 1967. Așezările prefeudale Cercetări arheologice 13-28 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Însemnări arheologice pe șantierele de construcții din București (II) Cercetări arheologice 29-39 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) "Focul cel Mare" din martie 1847 Studii de Istorie 55-66 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) C.A. Rosetti - tipograf, editor și librar Studii de Istorie 67-80 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii de Istorie 81-97 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Realizări ale administrației bucureștene la începutul secolului al XX-lea Studii de Istorie 99-107 română
articol de periodic CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Mișcarea de rezistență a populației din București împotriva ocupației străine (1916-1918) Studii de Istorie 109-122 română
articol de periodic DAICHE, Petre (autor) Ateneele populare din București și rolul lor în culturalizarea maselor (1918-1941) Studii de Istorie 123-140 română
articol de periodic BENE, Ana (autor) Aspecte demografice privind orașul București în perioada dintre cele două războaie mondiale Studii de Istorie 141-151 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Virgilia (autor) Câteva observații în legătură cu podoabele antice din colecția „Maria și Dr. G. Severeanu" Materiale de muzeografie 153-162 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Ceramica geto-dacă din colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 163-178 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la București Materiale de muzeografie 179-184 română
articol de periodic ROMAN, Victoria (autor) Cărți tipărite la București, în perioada 1821-1848 aflate în biblioteca Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 185-202 română
articol de periodic COJOCĂRESCU, Maria (autor) Expoziții bucureștene reflectate în colecția de medalii a Muzeului de Istoria a Municipiului București - (1864-1906) Materiale de muzeografie 203-214 română
articol de periodic CÎRSTEA, Dorina (autor) Documente din perioada primului război mondial intrate recent în colecțiile muzeului Materiale de muzeografie 215-223 română
articol de periodic CEPREANU, Eleonora (autor) Obiecte personale aparținând lui Grigore Preoteasa în colecțiile Muzeului de Istorie a municipiului București Materiale de muzeografie 225-235 română
articol de periodic GHINEA, Nicolae (autor) Așezări sătești din sec. XV-XIX pe teritoriul orașului București Comunicări şi note 237-252 română
articol de periodic STAN, Maria (autor) "Târgul de afară" de la capul Podului Mogoșoaiei Comunicări şi note 253-259 română
articol de periodic ANDERCO, Nicolae (autor) Contribuție la istoricul învățămîntului sătesc din Țara Românească în sec. XVIII-XIX. Școala de la Agiești Comunicări şi note 261-266 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Contribuții privind comerțul bucureștean în preajma revoluției din 1848 Comunicări şi note 267-272 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Considerații privind componența guvernului provizoriu de la Islaz Comunicări şi note 273-278 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Monumente bucureștene realizate de sculptorul Spiridon Georgescu Comunicări şi note 285-293 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Expoziția "Arta medaliilor în Finlanda" la București Comunicări şi note 295-297 română
articol de periodic MACRII, Rodica (autor) Studia nad mlodocianym widzem muzealnym Comunicări şi note 299-300 română
articol de periodic Lista prescurtărilor 301-301 română
articol de periodic Cuprins 303-312 română, franceză, engleză, germană, rusă
articol de periodic CIACHIR, Nicolae (autor) Orașul București - locul tratativelor și al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886 Comunicări şi note 379-284 română