Ziridava. Studia Archaeologica, XIV, 1982


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Grădiște 2
PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri eneolitice în județul Arad
BARBU, Mircea (autor) , PASCU, Hurezean (autor) Cercetările arheologice de la Săvîrșin
PĂDUREANU, Eugen (autor) O contribuție la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureșului
ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile de salvare de la Arad (Bujac) 1981
BEJAN, Adrian (autor) , IAMBOR, Petru (autor) , MATEI, Ștefan (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudal - timpurie de la Cenad (1974, 1975)
BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra locuirii feudale de la Cladova, județul Arad, în lumina descoperirilor arheologice și a unor noi investigații istorice
GLUCK, Eugen (autor) Realitățile societății românești din zona Aradului la mijlocul socolului al XVIII-lea, oglindite în "Carmen Miseranile" a lui Rogerius
CRAINIC, Paul-Dorin (autor) Considerații istorico-arhitecturale privind Aradul secolelor XII-XIV
GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la legăturile Aradului cu Țara Rpmânească și Moldova (pînî la 1700)
MEDELEANU, Horia (autor) Aradul în secolul al XVIII-lea pe baza conscripției străzilor din anul 1873
CRAINIC, Paul-Dorin (autor) Propuneri de reîntegrare în viața social-economică a centrului vecgi din Arad
GREFFNER, Otto (autor) Aspectele vieții economice ale populației șvăbești din Banat între 1890-1918
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Colaborarea dintre deputații naționalităților în Parlamentul maghiar pentru emancipare socială și națională (1906-1910)
BOGDAN, Doru (autor) Țărănimea - forță socială și națională în istoria poprului român
CACIORA, Andrei (autor) , KOVACS, Magdalena (autor) , TIMBUS, Mircea (autor) Noi mărturii documentare despre mișcările țărănești din comitatul Arad sub influența ideilor socialiste (1901-1905)
UNC, Gheorghe (autor) Din lupta soldaților români ardeleni pentru aitideterminare națională și pentru Unirea Transilvaniei cu România (în anii primului război mondial)
PĂIUȘAN, Radu (autor) Considerații asupra vieții politice bănățene între anii 1918-1921
ROZ, Alexandru (autor) Acțiunile revoluționare împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist de către oamenii muncii din județul Arad sub conducerea P.C.R. (1940-1944)
MUREȘAN, Ioan (autor) O generație la datorie - Detașamentul "Păuliș" 44
BOGDAN, Doru (autor) Ioan II Bălaș de Lisa - un viceprefect de-al lui Avram Iancu
BOGDAN, Doru (autor) Onisifor Ghibu și Vasile Goldiș despre dr. Ioan Suciu
ȘORA, Gheorghe (autor) A patra variantă dintr-o aurobiografie inedită a lui Vasile Goldiș
ROTARU, Lucia (autor) Activitatea lui V. Goldiș pentru apărarea caracterului național aș școlii între anii 1901-1918
POPEANGĂ, Vasile (autor) Lupta lui Onisifor Ghibu pentru construirea pedagogiei românești ca mijloc de educație națională
CAȚAVEI, Victor (autor) , PĂUN, Liana (autor) Gheorghe Pîncotan (1892-1965) - delegat la primul confres al Partidului Comunist Român
MÎRZA, Iacob (autor) Două cărți cumpărate de Gheorghe Șincai pentru școlile Blajului
COLTA, Elena (autor) Un manuscris transilvănean după Cartea românească de învățătură (1643), executat de copistul Varlaam Moldoveanul
POPEANGĂ, Vasile (autor) Un act de cultură premergător revoluției de la 1848: apariția compendiului de geografie Icoana Pămîntului de Ioan Rusu
NEGRILĂ, Iulian (autor) Ion Agîrbiceanu și "Tribuna poporului" din Arad
FAUR, Viorel (autor) Din contribuția Reuniunii orădene de cîntări "Hilaria" la consolidarea unitățiinoastre culturale (1907-19128)
LĂZĂRESCU, Dan (autor) Biblioteca "Semănătirul"
MANEA, George (autor) Inventarul viticol din podgoria Aradului
SASU, Aurel (autor) Textilele populare românești din județul Arad
HERLO, Rodica (autor) Podoabe populare românești din părțile Aradului
BURCESCU, Gheorghe (autor) Particularități de structură și virtuți expresive în variantele mioritice de pe Valea Mureșului
MEDELEANU, Horia (autor) Un document din secolul al XVIII-lea referitor la viticultorii din Arad
MEDELEANU, Horia (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Organizarea serviciului de pompieri în orașul Arad, în anul 1798
ANDEA, Avram (autor) Două scrisori din 1848 despre evenimentele din părțile Banatului și Aradului
ȚĂRCUȘ, Gheorghe (autor) Registrul speselor publice a comunei Pleșcuța pe anul 1885
BOGDAN, Doru (autor) V. Goldiș: "Poporul este originea, este năsăcatul izvor al acesteu vieți"
NAGHI, Gheorghe (autor) Din însemnările inedite ale dr. Elie Dăianu (1918)
ȘORA, Gheorghe (autor) Documente inedite privind legăturile de prietenie dintre Vasile Goldiș și Ion Luca Caragiale
BRAICA, Alexandru (autor) Piese reprezentative de ceramică în colecții particulare arădene
POPOVICI, Ioan (autor) O spadă din perioada Unirii Principadelor. Munzeul județean Arad
KISS, Nicolae (autor) Locuri istorice în municipiul Arad legate de mișcarea muncitorească și lupta Partidului Comomunist Român în ilegalitate
DASCĂL, Natalia (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Din patrimoniul Muzeului Județean Arad. Colecția "Mișcarea Muncitorească" - structură, păstrare, evidență, valorificare științifică