Ziridava. Studia Archaeologica, XVII, 1988


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GODEANU, Stoica (autor) , IVAN, Doina (autor) Cunoașterea și valorificarea optimă a resurselor naturale - Cuvînt înainte
SORAN, Viorel (autor) Ecologie generală și ocrotirea naturii - Activitatea desfășurată
PAPACOSTEA, P. (autor) Necesitatea abordării evolutive în ecologia generală
BARNA, Adriana (autor) , FABIAN, Ana (autor) , NAGY-TOTH, Francisc (autor) Actualitate și perspective în bilanțul dintre fotosinteză și producția primară
BUCUREȘTEANU, Maria (autor) , CĂTANĂ, Constantin (autor) , NIȚĂ, Marilena (autor) Probleme privind ciclul geochimic al unor elemente biogene
STOICULESCU, Cristian (autor) Prezent și perspective ecologice ale litoralului românesc
SUCIU, Alexandru (autor) Coleoptere rare în județul Arad
NEACȘU, Petre (autor) Informatica și protecția mediului
IACOBAȘ, A. (autor) , IACOBAȘ, Sanda (autor) Funcții cu semnificație ecologică definite pe un spațiu pre-Hilbert al strările normale și "patologice" ele unui ecosistem
IACOBAȘ, A. (autor) , IACOBAȘ, Sanda (autor) Program basic pentru simularea pe computer a evoluției unui ecosistem
GIURGIU, Victor (autor) Ecosisteme terestre naturale și seminaturale - Structură și funcție, valorificare, gospodărire și conservare - Activitatea desfpșurată
BREȘ, Marta (autor) Activitatea și necesitatea studiului macromicetelor în Maramureș
DISSESCU, Radu (autor) Rata de supraviețuire la populațiile echiene de fag și implicațiile ei silvotehnice
LEAHU, Iosif (autor) , LEAHU, Ștefania (autor) O madalitate expeditivă pentru stabilirea producțieiși productivității ecosistemelor forestiere
ARDELEAN, AUREL (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) Rezervația botanică "Dosul Laurului" (Ilex aquifolium - Laurul)
ARDELEAN, AUREL (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) Ecologia paliurului
MOGOȘ, Grațian (autor) Arboretumul "Sylva", factor activ de educație ecocivică
ARDELEAN, AUREL (autor) , GHERGAR, Ioan (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) Analiza ecologică a florei din bazinul Crișului Alb
CARACAȘ, Viorica (autor) , FALCĂ, Marin (autor) , HONDIUC, Viorica (autor) , OROMOLU-VASILIU, Liliana (autor) Particularități structurale ale faunei edafice din ecosisteme forestiere de limită din Munții Bucegi
PARASCAN, D. (autor) , STĂNESCU, Victor (autor) , TÎRZIU, Dumitru (autor) Probleme de genetica ecosistemelor forestiere
KOVACS, A. (autor) Aspecte privind ecosistemele - rezetvații de germoplasmă furajeră
CORNEANU, G. (autor) , POPESCU, Gheorghe (autor) , SIMEANU, V. (autor) , TOMOIU, C. (autor) Cercetări botanice în Pădurea Stanului (Comuna Farcaș, jud. Dolj)
COVACI, P. (autor) Observații fenologice asupra unor plante lemnoase exotice din Parcul dendrologic Macea
IVAN, Doina (autor) Vegetația potențială ca indicator al potențialului ecologic al mediului de viață
DANCIU, Marius (autor) , PARASCAN, D. (autor) , STĂNESCU, Victor (autor) , TÎRZIU, Dumitru (autor) Cercetări ecologice în arboretele de Brad
COLDEA, Gheorghe (autor) Bugetul energetic al fitocenozelor de molid și jneapăn din Masivul Retezat
ALMĂȘAN, Horia (autor) , ARION, Constantin (autor) , CARACAȘ, Viorica (autor) , EREMIA, M. (autor) , FALCĂ, Marin (autor) , GRUIA, Magdalena (autor) , HONCIUC, Viorica (autor) , PAUCĂ-COMĂNESCU, Mihaela (autor) , TĂCINĂ, Aurica (autor) , VASILIU-OROMOLU, Liliana (autor) Caracterizarea ecosistemică a unui șleau de gorun din Podișul Moldovei (Oc. Silvic Botoșani)
ANTOHE, Ana (autor) , BULIMAR, Felicia (autor) , CĂLUGĂR, Magda (autor) , CHIFU, Toader (autor) , DAVIDESCU, G. (autor) , HUȘU, Marina (autor) , MURARIU, Alexandrina (autor) , PISICĂ, Alice (autor) , RUSAN, Marius (autor) , VASILIU, N. (autor) , VIȚĂLARIU, Cristina (autor) Efectele lucrărilor complexe de desecare și amenajare asupra ecosistemului de pajiște naturală din lunca Prutului
CIOBANU, C. (autor) , NEACȘU, Marcela (autor) , PAPACOSTEA, P. (autor) , PAUCĂ-COMĂNESCU, Mihaela (autor) , ROȘU, C. (autor) , ȚIGĂNUȘ, Letiția (autor) , VASU, Alexandra (autor) , ZELINSCHI, Cecilia (autor) Componenți în echilibru în ecosisteme forestiere și de pajiști
DONIȚĂ, Nicolae (autor) Clasificarea ecosistemelor forestiere
BUGEAC, Elena (autor) , CÎRSTEA, S. (autor) , DABCĂU, H. (autor) , GAMENT, Eugenia (autor) , IANCULESCU, Marian (autor) , MANOLACHE, Gabriela (autor) , MIHĂILESCU, A. (autor) , RĂUȚĂ, C. (autor) , TISESCU, A. (autor) , TOTI, M. (autor) Contribuții la cunoașterea poluării industriale a solului și vegetației forestiere în zona Copșa Mică
BÎNDIU, Constantin (autor) Probleme actuale ale silviculturii bradului din România
BARBU, Ion (autor) Tipuri de uscare la bradul din România
GEAMBAȘU, Nicolae (autor) Modificări produse în ultimul secol în structura unor păduri din Bucovina și implicațiile lor ecologice
BATHORY, Dana (autor) , SORAN, Viorel (autor) , ȘTIRBAN, Mircea (autor) Reflectarea poluării cu oxizi de sulf în transpirația frunzelor de fag, carpen și gorun
OARCEA, Zeno (autor) Locul pădurii în conștiința ecologică a lumii
OPREA, I. (autor) Conservarea făfetelor seculare de la Izvoarele Nerei (Banat)
BÎNDIU, Constantin (autor) Reconstrucția ecologică a unor ecosisteme forestiere prin modificarea ambianței fotice
LUPE, Ioan (autor) Perdele forestiere de protecție și mediul înconjurător
CIOBANU, C. (autor) , DULVARA, Eufrosina (autor) , ILIE, Maria (autor) , LATIȘ, L. (autor) , POPESCU, P. (autor) , SPIRESCU, M. (autor) Caracterizarea ecopedologică și bonitarea faciesurilor staționare și ecosistemice
PĂTRĂȘCOIU, Nicolae (autor) Rolul monitoringului forestier pentru conservarea și reconstrucția ecologică a pădurilor
URECHIATU, Melanica (autor) Reconstrucția ecologică a făgetelor din Sudul Banatului
RĂDULESCU, I. (autor) Rolul ecologic al carpenului
LEANDRU, Vadim (autor) Refacerea arboretelor derivate cu participarea gerului în județul Arad
LUCUȘ, Vasile (autor) Conservarea pădurilor din jud. Arad în contextul protecției mediului ambiant
NAVROȚCHI, V. (autor) Gospodărirea pe baze ecologice a pădurilor de molid de mare înaltime
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , NEGRUȚIU, Filofteia (autor) , PETRESCU, Mircea (autor) Evaluarea economică a funcției hidrologice a pădurilor
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , NEGRUȚIU, Filofteia (autor) , PETRESCU, Mircea (autor) Metodologii de evaluare a funcției recreative a pădurii
CÎRLIG, T. (autor) Extinderea arealului viperidelor în județul Arad
MAIOR, Corneliu (autor) Precocupări pentru reintroducerea tisei (Taxus baccata) în fondul forestier al județului Arad
BREBU, Aurel (autor) , BREBU, Dușița (autor) Parcul dendrologic din Mănăștur-Vinga
ȘCHIOPU, D. (autor) Ecosisteme agricole - Structură, Funcționare, Gospodărire și Conservare - Activitatea desfășurată
GALLO, Ștefan (autor) , KEUL, Martin (autor) , LAZĂR-KEUL, Georgeta (autor) , PIVIU, T. (autor) , PREDA, M. (autor) , VINTILĂ, Rozalia (autor) Acumularea Pb, Cd și Cu la porumb în corelație ci gradul de contaminare și textura solului
BACIU, I. (autor) , CIOCAN, Margareta (autor) Influența factorilor climatici asupra fertilității viței de vie în condițiile ecologice din podgoria Miniș-Măderat
POPA, P. (autor) , VASILOIU, M. (autor) Cultura viței de vie în condiții pedoclimatice specifice terenurilor în pantă amenajate în terase din ecosistemul viticol Miniș
MORARU, G. (autor) , RAKOSY-TICAN, Lenuța (autor) , ȘTIRBAN, Mircea (autor) Acumulările de nitriți și nitrați în tuberculii de cartof sub influența fertilizării plantelor cu ape reziduale bogate în azot
PINTILIE, C. (autor) Acțiuni ale erbicidelor în ecosistemele agricole
BIDOI, Ionica (autor) , PINTILIE, C. (autor) , SĂNDOIU, D. (autor) , ȘCHIOPU, D. (autor) , ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Influența erbicidelor asupra producției la porumb neitigat și - în remanență - la grîu pe solul brun roșcat de la Moara Domneascp
CARAMETE, Aurica (autor) Determinări privind reziduurile de atrazin și butilat din sol și plante
BUDOI, Ionica (autor) , PINTILIE, C. (autor) , UNGUREAN, Livia (autor) Observații privind influența unor erbicide asupra plantelor de porumb și în remanență la grîu
CRIVINEANU, V. (autor) , MARINESCU, M. (autor) , MIHAI, D. (autor) , ȘUȚEANU, E. (autor) Particularități clinice, biochimice și hematologice induse de folosirea în hrana păsărilor a nutrețurilor combinate conținănd porumb provenit din culturi erbicitate
BURCUȘ, Niculina (autor) , DUNU, I. (autor) , STOICA, I. (autor) , VIȘAN, I. (autor) Influența unor nutrețuri combinate conținînd porumb din culturi erbicidate asupra puilor de carne
DIACONU, Petre (autor) Dinamica îmbunătățirii cerealelor de toamnă în condiții de erbicidare - Județul Argeș
DUMITRESCU, Niculina (autor) , ENE, Alexandru (autor) , ȘTEFAN, V. (autor) Aspecte ale amenajării, conservării și valorificării terenurilor agricole în pantă
ENE, Alexandru (autor) , ȘTEFAN, V. (autor) Influența structurii și rotației culturilor asupra scurgerii și eroziunii pe terenurile arabile în pantă
DAVIDESCU, G. (autor) , DONOSE-PISICĂ, Alice (autor) , DORNESCU, D. (autor) Metoda practică de evaluare a producției biologice secundare prin intermediul indicelui de recoltă
POP, V. (autor) Vermicultura
CÎRSTEA, S. (autor) , IONESCU, Ariana (autor) , PETRE, Neonela (autor) , RĂUȚĂ, C. (autor) Cercetări preliminare privind influența poluării cu metale grele asupra activății biologice din sol
BUGEAC, Elena (autor) , CÎRSTEA, S. (autor) , IONESCU, Ariana (autor) , RĂUȚĂ, C. (autor) Contribuții privind evidențierea efectului poluant al cuprului asupra producției de fitomasă
BORZA, I. (autor) , BUTNARU, Gallia (autor) , GERGEN, I. (autor) Relația sol-plantă în condițiile execesului de aluminiu
BUTNARU, Gallia (autor) , GERGEN, I. (autor) , PUȘCA, I. (autor) Efectul unor retardanți asupra cerealelor de toamnă
BAICU, T. (autor) , GOGOAȘĂ, C. (autor) , MĂRGĂRIT, G. (autor) , NONDRU, Nicolae (autor) Influența tratamentelor cu pesticide aplicate în culturile de porumb din Delta Dunării asupra faunei
BAICU, T. (autor) , FLORU, Ștefania (autor) , STĂNCULESCU, Maria (autor) , STĂNESCU, Viorica (autor) Repartiția triclorfonului în agroecosistemului grîului
IONESCU, Ariana (autor) , IONESCU, E. (autor) Agroecosistemul viticol intensiv, model logic
BEZNEA, D. (autor) , BEZNEA, Gabriela (autor) Influența soiului de viță de vie ca factor de eficiență economică în diferite ecosisteme viticole
BĂDIȚESCU, D. (autor) , SOARE, P. (autor) Adaptarea unor verigi ale tehnologiei viticole la ecosistemul specific podgoriei Ștefănești - Argeș
OANA, Maria (autor) Caracterizarea principalelor elemente climatice din ecosistemul viticol Miniș-Măderat
GOGOAȘĂ, C. (autor) , HONDRU, Nicolae (autor) , MANOLE, T. (autor) , MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Modificări ale biomasei entomofaunei din culturile de grîu și lucernă cultivate în structuri tipice și compuse
LAICU, C. (autor) Biologia și limitele combaterii unor noi dăunători la vița de vie în ecosistemul viticol Miniș
PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra unor specii de Vespidae cu valoare agroecologică
BOSICA, I. (autor) , POLIZU, Alexandru (autor) , SORAN, Viorel (autor) Dinamica creșterii rădăcinilor la grău și porumb în urma tratamentului cu lindan
BERCENI, R. (autor) Cercetări privind combaterea păianjenilor dăunători pomilor fructiferi
COȘOROABĂ, I. (autor) , DRUGA, M. (autor) Rezistența pe pășune a larvelor unor nematode parite la ovine
TRIPON, A. (autor) Aspecte ecologice ale mecanizării lucrărilor în zootehnie
COZMA, V. (autor) , ROTARU, C. (autor) , ȘUTEU, E. (autor) Rezultate privind profilul poluării parazitare al unor ecosisteme de pășune din Nprd-Vestul țării
ALECU, G. (autor) , BEIU, F. (autor) , GEORGESCU, D. (autor) , GEORGESCU, Doina (autor) Contribuții la identificarea unor relații ale bovinelor în ecosistemele agricole
MULLER, Geza (autor) Ecosisteme acvatice - Structură, Funcționare, Valorificare, Gospodărire și conservare - Activitatea desfpșurată
APETROAIEI, Nicolae (autor) , GRASU, Constantin (autor) Considerații asupra factorilor care determină chimismul apei unor lacuri de acumulare montane din Romania
JÂPA, Florentina (autor) Caracterizarea microbiologică a stării trofice a lacurilor de acumulare Stinca-Costești și Tansa-Belcești
JÂPA, Florentina (autor) Calitatea bacteriologică a apei lacurilor de acumulare Călinești și Vaduri
JÂPA, Florentina (autor) Bacteriplanctonul din Lacul Amara (Buzău)
STOICA, Aurel (autor) , STOICA, Paula (autor) Dinamica microfitobentosului din Meleaua Sacalin - Delta Dunării în anii 1970-1972
ȘERBĂNESCU, Elena (autor) Specificitatea relațiilor din ecosistemele acvatice aflate sub influnță antropică
NICOLESCU, N. (autor) , OLTEAN, Mircea (autor) Nivele de troficitate fitoplanctonică în Delta Dunării
NICOLESCU, N. (autor) , OLTEAN, Mircea (autor) Pandorina morum bory în fitoplanctonul din Lacul Porțile de Fier I
PORUMB, Mihai (autor) Cercetări privind algoflora planctonică a lacului de acumulare Călinești (Satu Mare)
JÂPA, Florentina (autor) , PRALEA, Fănica (autor) , ȚĂRUȘ, Tatiana (autor) Caracteristici hidrochimice și biologice ale iazurilor din cadrul fermei piscicole Mărtinești (județul Cluj)
JÂPA, Florentina (autor) , PRALEA, Fănica (autor) , ȚĂRUȘ, Tatiana (autor) Caracteristici hidrochimice și biologice ale iazurilor din cadrul fermei piscicole Țaga Mare (județul Cluj)
PRALEA, Fînica (autor) Dinamica fitoplanctonului unor iazuri din cadrul fermei piscicole Geaca (județul Cluj)
SARKANY-KISS, A. (autor) Răspîndirea, structura, dinamica și rolul populațiilor de moluște în ecosistemele acvatice de-a lungul rîului Mureș și a unor afluenți
LIBUS, Andrei (autor) , MOLDOVAN, Ion (autor) Ecosistemul rezervației Balta Bezdin - Prundul Mare
KISS, S. (autor) , KOHL, Ștefan (autor) , KONYA, I. (autor) , SARKANY-KISS, A. (autor) , SZOMBATH, Z. (autor) Studiul complex al Lacului Fărăgău
MATEKOVITS, KORODI (autor) Microfauna bălții "Moltăreș" - ceala (jud. Arad)
COSTACHE, Ștefan (autor) Fauna bentonică a Bazibului Bega
GODEANU, Stoica (autor) , GRUIA, Lucian (autor) , ISVORANU, V. (autor) Caracterizarea ecologică a Lacului Plopu-Beibugeac (jud. Tulcea)
LUNGU, A. (autor) , MOISESCU, F. (autor) , NAZIRU, Mariana (autor) Cercetări privind evoluția biocenozelor în unele lacuri terapeutice
MULLER, Geza (autor) Procese de selecție ecologică care influențează imigarea organismelor marine în Marea Neagră
BAVARU, Adrian (autor) , VASILIU, F. (autor) Modificări ale macrofitobentosului marin la litoralul românesc al Mării Negre
GOMOIU, Marian (autor) Asupra comunităților epibionte pe substraturile artificiale în Marea Neagră
ȚIGĂNUȘ, Victoria (autor) Evoluția comunităților bentale de pe substrat nisipos la litoralul romănesc în perioada 1983-1985
BRUMĂRESCU, D. (autor) , CIUGUIANU, Cornelia (autor) Probleme și rezolvări privind sistemul complex local: mediu (sol, aer, apă) și o folosință piscicolă
PORUMB, Mihai (autor) Clasificare nivelurilor de troficitate a 18 iazuri din județele Cluj, Alba și Bistrița Năsăud, pe baza criteriului algologic
PORUMB, Mihai (autor) Influența vivierelor de creștere a crapuluim asupra componenței algale planctonice din Lacul Tansa - Belcești (Iași)
APETROAIEI, Maria (autor) Unele caracteristici biochimice ale puietului de crap (Cyprinus carpio L.) hrănit cu surse neconvenționale de hrană
PRALEA, Fănica (autor) Influența creșterii palmipedelor asupra productivității primare planctonice din bazinele piscicole
BACALBAȘA-DOBROVICI, N. (autor) , CREANGĂ, G. (autor) , VASILESCU, G. (autor) Probleme legate de ecologia peștelui în urma realizării lacului de baraj "Porțile de Fier II"
MARTON, Alexandru (autor) Progrese în folosirea tufurilor vulcanice în acvacultură
ONEȚIU, O. (autor) , ROTARU, O. (autor) Biotopuri acvatice, surse de parazitose pentru salmonidele crescute în sistem intensiv
GOMBOȘIU, Maria (autor) , KAYTAR, I. (autor) Valortificarea resurselor hidroenergetice ale răului Mureș - Implicații ecologice și social-economice
ANTOCI, P. (autor) , ECHIZLI, A. (autor) Amenajarea hidroenergetică a principalelor bazine hidrografice din zona vestică a țării și încadrarea lucrărilor în zonă
PETRESCU, Cecilia (autor) , STĂNCIULESCU, Mariana (autor) Lacurile de acumulare de pe Argeș și problemele lor actuale privind calitatea apei
CRIVÎȚ, Mona (autor) , IVANCEA, Gabriela (autor) , PAINA, Valentina (autor) Biotehnologia utilizată pentru potabilitatea unor ape cu conținut ridicat în compuși ai azotului
CRIVĂȚ, Mona (autor) , FAINA, Valentina (autor) , IVANCEA, Gabriela (autor) Aspecte privind potabilitatea surselor subterane cu conținut ridicat de hidrogen sulfurat și substanțe organice prin folosirea biocenozelor naturale
DIMA, I. (autor) , UMBREȘI, A. (autor) Aspecte privind analiza interdependențelor dintre amenajările de gospodărire a apelor lu ecosistemele acvative
MIHNEA, Elena (autor) Particularități ale comunității fitoplanctonice într-un mediu eutrifizat
BODEANU, N. (autor) Particularitățile dezvoltării cantitative a fitoplanctonului litoralului romînesc al Mării Negre în condițiile desfășurării din ultimii ani (1983-1985) a procesului de eutrofizare
PETRAN, Adriana (autor) Aspecte ale impactului poluării structurii unor comunități zooplanctonice la litoralul românesc al Mării Negre
BEREȘ, I. (autor) Rolul zonelor umede în viața și conservarea vertebratelor din Maramureș
CRIȘAN, Radu (autor) , DRĂGAN-BULARDA, Mihail (autor) , KISS, Ștefan (autor) , PAȘCA, Daniela (autor) , PINTEA, Henriette (autor) , ZBOROVSCHI, Eva (autor) Activitatea pe cale microbiologică a nămolului lacului Nr. 3 de la Cojocna (jud. Cluj)
BOTZAN, Doina (autor) , PAUCĂ-COMĂNESCU, Mihaela (autor) , TOMOIOAGĂ, Gheorghe (autor) Tipuri de soluții pentru protecția malurilor cursurilor de apă utilizate în scopul menținerii echilibrului ecologic
MILCU, Ștefan (autor) Ecologia omului și a așezărilor umane - Omul și habitatul său - Activitatea desfășurată
MILCU, Ștefan (autor) Sociocenoza, componentă specifică e ecosistemelor umane
CĂTUNEANU, V. (autor) , POPENȚIU, F. (autor) Orientările ecologice și fiabilitatea ecosistemului
BIRIȘ, Ioan (autor) Ecologie și politică
LUCACI, F. (autor) Substratul alienant al unei dihotomii celebre om-natură
IVANEȘ, Maria (autor) , SORAN, Viorel (autor) Stressuri ecologice ale omului contemporan
ALMĂȘAN-RADU, Aneta (autor) Raportul om-oraș-sat în ecologia unor zone cu grad diferit de industrializare și urbanizare (cercetări comparative)
ALMĂȘAN-RADU, Aneta (autor) Dezvoltarea sistemelor de orașe și sate și protecția mediului înconjurător
LUCA, Eleonora (autor) , MIHĂILESCU, V. (autor) Ecologia diferențierii biotipologice a populațiilor umane
GUJA, Cornelia (autor) , PICIOIU, C. (autor) Modele analitice privind coordonarea, coexistența și integrarea în ecosistemele umane
GUJA, Cornelia (autor) , TOMA, Cecilia (autor) Impactul om-îmbrăcîminte și adaptativitatea umană
DRUGESCU, Conastantin (autor) Omul - factor zoogeografic activ
PICIOIU, C. (autor) Funcții ecologice ale caracterului ereditar . Utilitatea și optimalitatea adaptativă
TEODORESCU, Ana (autor) Longevitatea oamenilor din regiunile montane )cu exemple din com. Mălaia, Voineasa și Racovița, județul Vîlcea)
BUTE, Polixenia (autor) , TĂMAȘ, P. (autor) , VIRAG, I. (autor) Utilitatea cadrului natural în terapia ocupațională și ergoterapie
MĂRUȚĂ, Alexandru (autor) Asupra unor aspecte ecologice ale așezărilor umane
RADU, S. (autor) Criterii de alegere a speciilor de arbori și arbuști pentru plantații în mediu urban
BAYER, Maria (autor) , MACSY, Ildiko (autor) , RÎMBOIU, Ștefania (autor) , SĂLĂGEAN, Ștefania (autor) , URAY, Iosif (autor) Supravegherea mediului înconjurător și a populației într-o zonî cu risc de poluare radioactivă
GHEORGHIU, Theodor (autor) , SĂVINESCU, Rodica (autor) , UNGUREANU, Georgeta (autor) Elemente faunistice importante din punct de vedere igenico-sanitar în ecologia unor orașe din Moldova
GHEORGHIU, Theodor (autor) , SĂVINESCU, Rodica (autor) , SIMIONESCU, Rodica (autor) , UNGURAȘU, Georgeta (autor) Impactul unor lacuri de acumulare de pe teritoriul moldovei asupra anofelismului din centrele locuite învecinate
NEACȘU, Alexandra (autor) Influența factorilor popuanți atmosferici asupra dinamicii fotosintezei unor specii vegetale dintr-un ecosistem urban
CĂMĂNESCU, F. (autor) , NEGOESCU, B. (autor) Corelații geografice privind dezvoltarea industrială a orașului Tărgoviște și calitatea mediului
NĂDIȘAN, I. (autor) Unele considerații privind implicațiile poluării asupra randamntului școlar
ADAM, C. (autor) , HERA, Carmen (autor) , MANCAȘ, D. (autor) , NISTOR, Camelia (autor) , POPADOPOL, Victoria (autor) , RĂILEANU, L. (autor) , VIȘAN, Elena (autor) Cercetarea unor poluanți chimici din meniuri - factori de risc cancerigen
BODOR, Ecaterina (autor) , GHELBERG, W. (autor) , KOVATS, Agota (autor) Metalele grele în părul copiilor și în sol, în zone cu și fără întreprinderi de metalurgie neferoasă
BODOR, Ecaterina (autor) , DOBOȘ, Ștefan (autor) , GHELBERG, W. (autor) , LORINCZ, Alexandru (autor) Influența concentrațiilor naturale ridicate de As din apele de băut asupra încărcării organismului
COSTIN, Elena (autor) , MAN, Felicia (autor) Relații între zgomotul ambiental și disconfoetul la școlari
BURLOIU, Petre (autor) , GODEANU, Marioara (autor) Popluarea și epurarea - Impactele lor ecologice - Activitatea desfășurală
BURLOIU, Petre (autor) Implicațiile ecologice ale poluării în organizarea ergonomică a muncii
RĂDESCU, C. (autor) Ploile acide - Obiect al unei atenții sporite
ARDELEAN, AUREL (autor) , TRUȚĂ, Horia (autor) , VANC, F. (autor) Ploile acide în zona versanților vestici ai Munților Zarandului
APOSTOL, L. (autor) , PÎRVULESCU, I. (autor) Importanța cunoașterii topoclimatelor în analiza fenomenului de poluare
APOSTOL, L. (autor) , PÎRVULESCU, I. (autor) Rolul factorilor climatici în dinamica poluării stratelor inferioare ale atmosferei. Interpretare după un profil altitudinal pe un versant montan
MARCHEVICI, F. (autor) , POP, Adriana (autor) Ciupercile și poluarea mediului
BISCĂREAN, V. (autor) Probleme de gospodărire cantitativă și cantitativă a apelor din județul Arad
DUMESCU, F. (autor) , KLEIN, L. (autor) Dinamica poluării apelor în judeșul Arad
DUMESCU, F. (autor) , KLEIN, L. (autor) Impactul ecologic al poluării accidentale
BARCAN, Gabriela (autor) , NEGRARU, Lucreția (autor) , NICOLAE, Gheorghe (autor) , POPOVICI, Maria (autor) , RADU, L. (autor) Impactul ecologic al poluanților evacuați în apă
COLOȘI-ESCA, Doina (autor) , GABOR, Mioara (autor) , TOGĂNEL, Elvira (autor) Riscul de poluare a apelor de suprafață prin aport de ape industriale
COTIGĂ, M. (autor) , GIUGURDEANU, Maria (autor) , GOCAN, Maria (autor) Evaluarea toxicității morfolinei în vederea elaborării de concentrații maxime admisibile
DORIN, S. (autor) Substanțe chimice care prezință risc cancerigen identificate în apele reziduale din industria organică de sinteză
APOSTOL, Simona (autor) Noi puncte de vedere în realizarea testelor de ecotoxicologie
DUCA, MAGDALENA (autor) , GALAȘIU, Luminița (autor) Observații privind influența unor insecticide organo-clorurate asupra dezvoltării algelor
CONTREA, A. (autor) , VIRAG, I. (autor) Poluarea cu oligoelemente a rîului Bega în zona orașului Timișoara
ATANASOF, Florica (autor) , BAN, Adriana (autor) Poluarea cu nitrați a apelor freatice din județul Arad
CHICIDEANU, O. (autor) , PLENICEANU, V. (autor) Influențe antropice asupra calității și nivelului apelor freatice în Cîmpia Bpileștilor
CRĂINISCEANU, E. (autor) , DECUN, M. (autor) , OPRIN, C. (autor) Contaminarea apei freatice prin ape reziduale deversate pe sol
LAZĂR, Lucia (autor) , PINTEA, Aurelia (autor) , ȘOVREA, Delia (autor) , ZEHAN, Zoe (autor) Prezența unor microorganisme indicatoare ale poluării și a virusurilor în apa unor ștranduri și piscine
COTU, O. (autor) , TIVADAR, A. (autor) , ZĂPÎRȚAN, O. (autor) Realizări în epurarea apelor uzate a Municipiului Bistrița
CRĂCIUN, Gheorghe (autor) , JURIARI, Ecaterina (autor) , MORARU, Gheorghe (autor) , NĂCHESCU, Dorina (autor) , NEGULESCU, C. (autor) , STAICU, C. (autor) Rezultate experimentale privind atingerea parametrilor proiectați la stația de epurare a municipiului Arad
ALBERT, M. (autor) , NEGULESCU, C. (autor) , PETREANU, M. (autor) , VASIU, A. (autor) Realizarea unei instalații de aerare-decantare la stația de epurare (tip șarbș de oxidare) a orașului Curtici (jud. Arad)
DRĂGAN, S. (autor) Transferul de masă și bilanțul masic în stația de dizlvare a aerului la epurarea mecano-biologică
CHIOREANU, Elena (autor) Reducerea impactului ecologic al poluării mediului cu gunoaie menajere orășenești, prin valorificarea energetică a acestora
BUCUREȘTEANU, Maria (autor) , CATANĂ, C. (autor) , NIȚĂ, Luminița (autor) Nămolul biologic - posibila sursă neconvențională de energie
CUTE, E. (autor) , MAMBET, Eugenia (autor) , VASIU, Aurora (autor) Cercetări privind folosirea sitelor statice la epurarea apelor uzate orășenești și de la crescătoriile de porci
RĂDULESCU, D. (autor) , TEBEICA, Cristina (autor) Valorificarea apelor reziduale din complexele industriale și îngrășare a porcinelor
EMINOVICI, Angela (autor) , LIȘESCU, Anica (autor) , ZEANA, Rodica (autor) Intensificarea procesului de degradare biologică aerobă prin folosirea stimulatorilor de metabolism microbian
MARTON, Alexandru (autor) Folosirea zeoliților naturali în scopuri de epurare și producție de biomasă
BUCUR, N. (autor) , MARCHEVICI, F. (autor) , MOGA, P. (autor) Studii preliminare privind îmbunătățirea calității apelor piscicole cu ajutorul tufului vulcanic
APETROAEI, Maria (autor) , APETROAEI, Nicolae (autor) Date experimentale prvind efectul depoluant al tufurilor vulcanice
ALEXANDROAEI, Maria (autor) , BOLD, Anișoara (autor) , CRUCEANU, M. (autor) , POPA, Angelica (autor) , POPOVICI, Eveline (autor) , VASILE, Aurelia (autor) Depoluarea apelor reziduale din metalurgia neferoasă cu ajutorul zeoliților sintetici. I. Studiul schimbului ionic pe zeoliz NaX
ALEXANDROAEI, Maria (autor) , BĂRBAT, A. (autor) , IACOMI, Felicia (autor) , POPOVICI, Eveline (autor) Utilizarea zeoliților naturali în purificarea apelor reziduale
NEGOIANU, Maria (autor) , NEGRILĂ, C. (autor) , NEGULESCU, C. (autor) , PETREANU, M. (autor) , VELESCU, Silvia (autor) Condiții de folosire a solului ca sistem epurator al apelor uzate orășenești, protecția ecosistemului apă-aer-plantă-sol
BUCUREȘTEANU, Maria (autor) , CATANĂ, C. (autor) , NIȚĂ, Luminița (autor) Reziduuri industriale folosite în ecosisteme amenajate
BRÎNCUS, A. (autor) , CHIUZBĂIAN, P. (autor) , KESERUS, Marta (autor) Asupra efectului de reducere a cianului prin asimilare metabolică vegetală în mediul acvatic
GODEANU, Marioara (autor) , SORAN, Viorel (autor) , SPÎRCHEZ, Constanța (autor) Influența poluanților asupra cantității relative de ADN din rădăcinile de Pistia și Eichhornia
CIOBANU, R. (autor) , DUMITRESCU, Rodica (autor) , GODEANU, Soica (autor) , GREGORIAN, Liliana (autor) , SCRIPCARU, Atena (autor) Ultrastructura frunzelor de Pistia statiotes cultivată pe ape reziduale de la fabrici de îngrășăminte chimice
CIOBANU, R. (autor) , DUMITRESCU, Rodica (autor) , GODEANU, Marioara (autor) , GREGORIAN, Liliana (autor) , SCRIPCARU, Atena (autor) Cercetări ultrastructurale asupra frunzelor de Eichornia crassipes cultivată pe ape reziduale de la fabrici de îngrășăminte chimice
GITYE, Veronica (autor) , RUSU, A. (autor) Producerea și valorificarea biomasei vegetale acvatice pe apele reziduale orășenești din stația de epurare oradea
MOGA, N. (autor) , SĂLAN, Gheorghe (autor) , SIPOȘ, O. (autor) Valorificarea fitomasei zambilei de apă (Eichhornia crassipes) în județul Călărași
ISVORANU, V. (autor) Cercetări privind fitofauna din instaslațiile biotehnologice de cultivare a plantelor Pustia strationes și Eichhornia crassipes
GODEANU, Marioara (autor) , IULIAN, C. (autor) , PAȘCA, T. (autor) , RORESCU, C. (autor) Instalație bioenergetică pentru epurarea apelor reziduale din fermele zootehnice
GODEANU, Marioara (autor) , NIKOLIC, V. (autor) , ODAGIU, Rodica (autor) , OPREA, I. (autor) Experimentări privind efectul unor surse neconvenționale de energie asupra unor procese biofermentative din industria lapelui în vederea protecției mediului
GRIGORESCU, Nicolae (autor) Economia și organizarea protecției mediului înconjurător - Activitatea desfășurată