Ziridava, XVIII, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic KALMAR-MAXIM, Zoia (autor) Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilișovii cu ajutorul calculatorului
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul județului Arad
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Monedă dacică din Vestul României. Aspecte numismatice și istorice
articol de periodic FERENCZI, Ștefan (autor) Valea Murețului și expediția militară a lui Marcus Vicinius
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană și românească
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , HÜGEL, Peter (autor) Monede romane imperiale descoperite în zona arădeană
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Un atelier metalurgic la Criciova (județul Timiș)
articol de periodic RUSU, Adrian (autor) Un proces de moștenire din anul 1426, pentru stăpîniri la Grădiște (Sarmizegetusa) și implicațiile lui în Hunedoara și Zarand
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Orașul Hălmaghiu la mijlocul veacului al XVIII-lea. Date oferite de conscripția fiscală din anul 1758
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Din activitatea revoluționară desfășurată în Banat de tribunul hațegan Beniam Densușianu în primăvara anului 1849
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Amintirile generalului Ștefan Șt. Stoika referitoare la lupta pentru unirea principatelor
articol de periodic KOVACS, Margareta (autor) Conștiința unității naționale reflectată în pagimile "Amicului Poporului"
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Coordonatele mișcării naționale a românilor bănățeni în anii 1905-1914
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Inculpați și apărători hunedoreni în procesul memorandului
articol de periodic FIRCZAK, Gheorghe (autor) , HERBAN, Adela (autor) Mișcarea memorandistă reflectată în coloanele ziarului "Hunyad"
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Aradul - vatră de istorie și cultură românească și leagăn al Marii Uniri
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Voluntari bănățeni în lupta pentru înfpătuirea Marii Uniri
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Conducătorii gărzii naționale române a marinorilor de la Popa
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Valeriu Seredan, comandant al gărzii naționale române a marinarilor de la Pola
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Delegații arpdani la adunarea națională de la Alba Iulia - antecedentele biografice ele nor categorii socio-profesionale
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Un document istoric: cuvîntarea solemnă și festivă a lui Vasile Goldiș la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
articol de periodic ȚÎRCUȘ, Gheorghe (autor) Toma Pop din Hălmagiu delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic SLEV, Gheorghe (autor) Am fost la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Steagul delegației studenților de la Institutul teologic din Arad purtat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
articol de periodic PĂDUREAN, Corneliu (autor) Lexicul politic din Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX
articol de periodic NEGRILĂ, Iulian (autor) Martiri ai Marii Uniri
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Acțiuni în spriojinul recunoașterii unirii Banatului cu România la conferința de pace de la Paris (19919-1020)
articol de periodic MAIOR, Corneliu (autor) Aradul și zona de vest după Marea Unire
articol de periodic TIMBUS, Mircea (autor) Arhiva Roman R. Ciorogariu sursa de investigare a luptei românilor pentru drepturi naționale
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Documentele secției culturale din Arad a Institutului Social Banat-Crișana
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Bibliotecile familiei Mocioni din castelele de la Căpîlnaș și Bulci
articol de periodic POPA, Eugen (autor) Un sfert de veac din trecutul "Băilor Lipova"
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Știri transmise de ziarul german "Bayreuther Zeitung" despre răscoala din 1784 din Transilvania
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilae al breslei mixze din Pîncota
articol de periodic BAICA, Hortensia (autor) Un memoriu redactat de Alexandru Gavra în patrimoniul bibliotecii județene Timiș
articol de periodic CLEPEA, Cornel (autor) Fundații școlare ale Episcopiei Aradului
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Un inventator român în domeniul transporturilor - Lazăr Popovici din Arad
articol de periodic ȚÎRCUȘ, Gheorghe (autor) Cornel Lazăr, protopopul Hălmagiului
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - gînditor și om politic european
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Primul primar al Aradului după Marea Unire. Dr. Ioan Robu
articol de periodic BOIA, Stelian (autor) Învățămîntul românesc din părțile Aradului între anii 1918-1944